3 477 796 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu. Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 2 739 841 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu. Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 477 796 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Deportācija (1949), (Rēzeknes apr., Ludzas apr., Limbažu apr., Rīgas apr., Ventspils apr., Jelgavas apr., Viļakas apr., Liepājas apr., Madonas apr., Bauskas apr., Gulbenes apr., Kuldīgas apr., Alūksnes apr., Jēkabpils apr., , Krāslavas apr., Ogres apr., Aizputes apr., Cēsu apr., Ilūkstes apr., Daugavpils apr., Talsu apr., Viļānu apr., Valmieras apr., Tukuma apr., Valkas apr., Valkas apr, Arhangeļskas apg., Komi APSR, Kirovas apg., Pleskavas apg., Mordovijas APSR, Tjumeņas apg., Karagandas apg., Habarovskas apg.) PLUS

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3488 (Rēzeknes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3487 (Rēzeknes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3486 (Rēzeknes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3485 (Rēzeknes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3484 (Rēzeknes apr.)

Izrakstīšanās zīmes, 1308-15-2412 (Daugavpils apr.)

Izrakstīšanās zīmes, 1308-15-2411 (Daugavpils apr.)

Izrakstīšanās zīmes, 1308-15-2410 (Daugavpils apr.)

Mirušo reģ. (izraksti), 1308-12-14791 (Ludzas apr., Liepājas apr., Daugavpils apr., Madonas apr., Ilūkstes apr., Bauskas apr., Ventspils apr., Talsu apr., Rīgas apr., Rēzeknes apr., Valkas apr., Kuldīgas apr., Jelgavas apr., Aizputes apr., Cēsu apr., Valmieras apr.)

Mirušo. reģ. (izraksti), 1308-12-14792 (Valka, Rēzekne, Valmiera, Jaunlatgales apr., Daugavpils, Madona)

Baznīcas grāmata (Cīravas un Vērgales dr., luterāņi (M), Aizputes un Liepājas apr.)

Baznīcas grāmata (Neretas dr., luterāņi (L), Jēkabpils apr.)