Pavisam pieejamas 3,094,225 dažādas norādes par konkrētām personām.    Ciltskoki.lv – palīgs dzimtas vēstures pētīšanā un ciltskoka veidošanā.

Portāls veidots, lai atvieglotu ceļu visiem, kuri uzsākuši savu dzimtas sakņu izzināšanu.
"Bagātākā" vieta internetā, kur atrast dokumentālus apstiprinājumus par senčiem, ir Latvijas Valsts vēstures arhīva projekts Raduraksti. Daudziem tur pieejamie materiāli var likties nesalasāmi, vai arī paņem daudz laika, lai kadru pa kadram pārskatītu interesējošās draudzes reģistru meklējot vajadzīgo personu.
Šobrīd ar brīvprātīgo palīgu atbalstu tiek veidoti KLM (kristīto (dzimušo), laulāto un mirušo) saraksti no 19. gs. līdz 20 gs. sākuma baznīcu grāmatām ( 2,110,412 norādes, skat. RADURAKSTI > Baznīcu grāmatas > KLM saraksti). Izveidotie saraksti paredzēti kā satura rādītājs, kā “špikeris” radinieku meklēšanai digitalizētajos baznīcu grāmatu reģistros. Izmantojot Ciltskokos atrasto informāciju, ērti atradīsiet meklēto Radurakstos.