3 319 108 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu. Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 2 625 423 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu. Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 319 108 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Laulību reģ. (izraksti), 1308-15-317 (Madonas apr.)

Baznīcas grāmata (Siguldas dr., luterāņi (M), Rīgas apr.)

Dzimušo reģ. (izraksti), 1308-15-391 (Liepājas apr.)

Pasu grāmatas, 3705-3-1447 (Jēkabpils (Jaunjelgavas) apr.)

Pasu grāmatas, 3705-3-1445 (Jēkabpils (Jaunjelgavas) apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-12052 (Liepājas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-12049 (Liepājas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-12043 (Madonas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11102 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11101 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-12870 (Daugavpils apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-12869 (Daugavpils apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-12868 (Daugavpils apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11036 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11035 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11034 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11033 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11032 (Rīgas apr.)