3 620 878 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu. Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 2 873 219 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu. Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 620 878 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Laulību reģ. (izraksti), 1308-15-330 (Valmieras apr., Ventspils apr., Rīgas apr., Liepājas apr., Kuldīgas apr., Aizputes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3802 (Cēsu apr.)

Uzvārdu maiņa (1929-1940), () PLUS

Baznīcas grāmata (Ģipkas un Irbes un Kolkas dr., luterāņi (M), Ventspils apr.)

Baznīcas grāmata (Landskoronas (Šķaunes) dr., katoļi (L), Ludzas apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3876 (Valmieras apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11850 (Valkas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11849 (Valkas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11848 (Valkas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-11847 (Valkas apr.)