0 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu. Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 2 564 799 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu. Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 246 235 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.

Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Baznīcas grāmata (Iecavas un Lambārtes dr., luterāņi (K), Bauskas apr.)

Baznīcas grāmata (Nurmuižas dr., luterāņi (K), Talsu apr.)

Baznīcas grāmata (Aknīstes un Kaldabruņas dr., luterāņi (K), Ilūkstes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-2853 (Valkas apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-2852 (Valkas apr.)

Baznīcas grāmata (Vertulovas dr., pareizticīgie (K), Ludzas apr.)

Baznīcas grāmata (Ārlavas dr., luterāņi (K), Talsu apr.)

Baznīcas grāmata (Baldones dr., luterāņi (K), Rīgas apr.)

Pasu grāmatas, 2042-2-813 (Cēsu apr.)

Pasu grāmatas, 1371-4-3330 (Rēzeknes apr.)

Pasu grāmatas, 1371-4-1796 (Rēzeknes apr.)

Tautas skaitīšana, 1897, 2706-1-226 (Valmieras apr.)

Bērzaines kap. apglabātie 1. PK Kurzemes un Zemgales bēgļi (324 no 472), (Cēsu apr.) PLUS

Pasu grāmatas, 1376-2-12571 (Rīga)

Pasu grāmatas, 1371-4-1795 (Rēzeknes apr.)

Tautas skaitīšana, 1897, 2706-1-197 (Rēzeknes apr.)

Tautas skaitīšana, 1897, 2706-1-72 (Daugavpils apr.)

Tautas skaitīšana, 1897, 2706-1-204 (Drisas apr.)

PSRS repres. org. arestētie Latvijas iedz., 1940. g. jūn.-okt., () PLUS

Tautas skaitīšana, 1897, 2706-1-205 (Drisas apr.)

Tautas skaitīšana, 1897, 2706-1-206 (Drisas apr.)