3 513 466 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu. Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 2 775 235 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu. Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 513 466 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-10808 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-10807 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3559 (Abrenes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3537 (Abrenes apr.)

Mirušo reģ. (izraksti), 1308-15-170 (Kuldīgas apr., Liepājas apr., Tukuma apr., Rīgas apr., Valmieras apr., Jelgavas apr., Cēsu apr., Aizputes apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3207 (Jēkabpils apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3187 (Jēkabpils apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-10063 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-10062 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-10061 (Rīgas apr. )

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-10060 (Rīgas apr.)

Tautas skaitīšana, 1935 (pers. kart.), 1308-12-12122 (Liepājas apr.)

Langenšteinas-Cvībergas konc. nom. (Vācija) ieslodzītie, (Saksijas-Anhaltes pavalsts) PLUS

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3841 (Valmieras apr.)

Baznīcas grāmata (Pustiņas (Robežnieku) dr., katoļi (M), Drisas apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3165 (Bauskas apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3160 (Bauskas apr.)

Tautas skaitīšana, 1941, 1308-15-3159 (Bauskas apr.)