3 666 642 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ
saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu.
Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 2 918 983 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu.
Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 666 642 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Salas pag. (1308-12-11203)

Tautas skaitīšana (1935) pers. kart. - Liepāja (1308-12-12129)

Tautas skaitīšana (1897) - Skaistas pag. (2706-1-65/b)

Tautas skaitīšana (1897) - Skaistas pag. (2706-1-65/a)

Tautas skaitīšana (1897) - Istras pag. (2706-1-119/b)

Baznīcas grāmata - Ērģemes dr., luterāņi (L)

Tautas skaitīšana (1941) - Grīva (1308-15-3254)

Pasu grāmata - Ludzas apr.

Tautas skaitīšana (1897) - Pildas pag. (2706-1-136)

Tautas skaitīšana (1897) - Rundēnu pag. (2706-1-126)

Pasu grāmata - Cēsu apr.

Baznīcas grāmata - Lugažu dr., luterāņi (K)

Baznīcas grāmata - Lugažu dr., luterāņi (L)

Baznīcas grāmata - Dundagas dr., luterāņi (L)