3 497 726 ieraksti    


Pieejami gan brīvprātīgo indeksētie, gan arī citādi iegūti personu saraksti. Jāņem vērā, ka dažādu iemeslu dēļ saraksti var būt nepilnīgi. Tādēļ, ja meklējamā persona netiek atrasta, tad to nevar uzskatīt par pilnīgi drošu faktu. Ja ir iespējams, iesakām pašam pārliecināties dokumentā, vai persona tiešām nav atrodama.

Personu saraksti 2 759 771 ieraksti
Ciltskoki.lv indeksēšanas projekta ietvaros tapušie saraksti, kas veidoti pēc vienotas formas un prasībām no Radurakstos un FamilySearch (arī citās vietnēs) publiski pieejamajiem dokumentiem.
Personas var meklēt sarakstos, kas ir sagrupēti kategorijās pēc sarakstu veidiem, izvēloties apriņķi vai pagastu. Šie saraksti ir brīvi pieejami ik vienam Ciltskokos reģistrētam lietotājam.

Personu saraksti PLUS 3 497 726 ieraksti
Visi indeksētie, kā arī daudzi citi saraksti no dažādiem, internetā brīvi pieejamiem dokumentiem un publicētas informācijas, kā arī no citiem materiāliem.
Personas var meklēt izmantojot piekļuves kodu uzreiz VISOS sarakstos izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus.Pēdējo 30 dienu laikā pievienotie saraksti:

Mirušo reģ. (ziņas no bazn. grām.), 1308-12-14897 (Rēzeknes apr., Valkas apr., Ventspils apr., Tukuma apr., Rīgas apr., Liepājas apr., Ludzas apr., Madonas apr., Kuldīgas apr., Jelgavas apr., Ilūkstes apr., Jaunlatgales apr., Jēkabpils apr., Daugavpils apr., Cēsu apr., Aizputes apr.)

Baznīcas grāmata (Pustiņas dr., katoļi (K), Drisas apr.)