3 770 488 ieraksti    


Vairāk kā 10 000 vietvārdu nosaukumi apkopoti no vairākiem avotiem. Nelielo atšķirību dēļ var dublēties ar līdzīgiem nosaukumiem.

Vāciski Latviski Atrašanās agrāk Atrašanās tagad
Aadorf
Gauja
Aahof
Saulaine
Aahof
MaišeĮi
Aahof
Lejas muižaValkas apr.
Aahof
Lejas [kroņa] muiža
Aahof
Jaunā muižaBauskas apr.
Aahof
Ānes privātmuiža
Aahof
Ānes muižaJelgavas apr.
Aahof
Āne
Aahof
Ādažu privātmuiža
Aahof
Ādažu muižaRīgas apr.
Aahof
Ādaži
Aahof
Auguliena
Aahof
Tetelmindes privātmuiža
Aahof – Gut
Jaunamuiža 3
Aahof (Riga Region)
Ādaži
Aahof (Valka Region)
Lejasciems
Aahof 2, (+-Leiske, -Pirtsmuischa)
Lejasciems
Aaholm
Gauja 2
Aaken
Āķeni
Aaken
Aķenes pusmuižaCēsu apr.
Abaron, Oborun
Abaroni
Abauneek
Abavnieki
Abaushof
Ķūķu privātmuiža
Abaushof
Ķūķu muižaTukuma apr.
Abaushof
Kūķi
Abaushof
Kalnieki
Abaushof
Abavas muižaTukuma apr.
Abaushof
Abavas muižaKuldīgas apr.
Abaushof
Abavas kroņa muiža
Abaushof
Abavas
Abaushof bei Irmlau, Privatgut
Abavas privātmuiža pie Irlavas
Abbelborn
Anaši
Abbeltin
Aboltini
Abbol
Lodzini 2
Abboling
Abolini (Valga)
Abbul
Abuls
Abbul
Aboli
Abelen, Abbelen
Ābeles
Abelgunde, Öbelgunde
Meijas
Abelhof
Ābeļu muižaJēkabpils apr.
Abelhof
Ābeļi
Abelhof
Abeļi
Abelhof, Kronsgut
Ābeļu kroņa muiža
Abelkrog
Ābeļkrogs
Abelneeken
Ābelnieki
Abgulden, Emilienhof
Apgulde
Abgulden; Alt-
Vecabguldes privātmuiža
Abgulden; Groß-
Lielabguldes privātmuiža
Abgunst
Abgunstes privātmuiža
Abgunst
Abgunstes muižaJelgavas apr.
Abgunst
Abgunste
Abgunst
Skrivermuiža
Abgunst (Kuldiga)
Birznieki 4
Abgunst-Grüfeldt
Abgunstes-Grīnfeldes muižaJelgavas apr.
Abolneek
Abolnieki
Abragsem
Abragciems
Abritzk, Abritzky
Abricki
Abruppen
Abrupe
Absche Kirchengesinde
Abše baznīcas saimniecība
Abse
Abza
Abselden
Apsalas
Absen
Apses
Absenau
Ozolu privātmuiža
Absenau
Ozolu muižaRīgas apr.
Absenau
Ozolmuižas privātmuiža
Absenau
Varži
Absenau (Riga)
Ozoli 1
Abserden
Abserdi
Absitten
Apsites
Abteken
Aptekas
Ackle Purwe
Aklais
Ackmen
Akmene
Adamowa
Adamovas muižaRēzeknes apr.
Adamshof
Pulakas muižaRīgas apr.
Adamshof
Ilbrates privātmuiža
Adamshof
Elmju privātmuiža
Adamshof
Elmji
Adamshof
Ādama muižaJelgavas apr.
Adamshof
Adami
Adamshof, Adamowo
Adamova
Adelingshof
Snitki
Adeneck
Libietis
Adeneck
Vecurgas
Adger
Adgeri
Adiamünde
Skulte
Adiamünde
Skulte
Adiamünde
Skulte 3
Adiamünde
Skultes muižaRīgas apr.
Adiamünde
Skultes privātmuiža
Adlehn;Alt-
Vecadulienas privātmuiža
Adlehn;Neu-
Jaunaduliena
Adlen, Adlehn
Aduliena
Adlig-Misshof
Dzimtmisa
Adminen
Adminani
Adrepno, Wadruppen, Andrupin
Adrupene
Adsel
Gaujienas muižaValkas apr.
Adsel
Gaujiena
Adsel
Gaujena
Adsel
Adzeli
Adsel – Forstei
Jverkalni
Adsel Pastorat
Gaujienas mācītājmuiža
Adsel Schloß
Gaujienas pils privātmuiža
Adsel-Luttershof
Luturu muižaValkas apr.
Adsel-Luttershof
Luturmuižas privātmuiža
Adsel-Luttershof
Luturmuiža
Adsel-Neuhof
Jaunmuižas privātmuiža
Adsel-Neuhof (Gaujiena)
Jaunmuiža 1
Adsel-Post
Lizespats
Adsel-Schwartzhof
Zvārtavas privātmuiža
Adsel-Schwarzhof
Zvārtavas muižaValkas apr.
Adsel-Schwarzhof, Schwartzhof
Zvartava
Adsen
Adzu kroņa muiža
Adsen
Adze
Adsen -Jamalken
Adzi
Adsern
Ārzes
Adsirn
Aizdzīres privātmuiža
Adsirn
Aizdzires muižaTalsu apr.
Adsirn
Adžuri
Adsirn, Assensirn, Adstern, -Leiershof
Aizdzire
Adsirnmunsten
Valtini 3
Adumiczi
Liepnas muižaAbrenes apr.
Ägypten
Egipte
Ägypten
Egipte
Ägypten, Egipten
Vilkumiests
Aglohn
Aglona
Agnesenhof
Auzini
Agneshof , Janjolowo
Janeleva
Ahken
Āķu muižaJelgavas apr.
Ahken
Āķu muižaJelgavas apr.
Ahken
Āķu muižaJelgavas apr.
Ahkenhof
Ākumuiža
Ahlenhof
Reki
Ahlenhof, Alen
Ālens
Ahnenthal
Lināju muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Ahrenshof (Gulbene)
Ārni
Ahrgal
Ārgali
Ahrne
Ārni 2
Ahrnenhof, Wassilissa
Nagliena
Ahronen
Arone
Ahsche, Aasche
Āži
Ahsen
Āzes muižaVentspils apr.
Ahsen
Āzes
Ahsen (Dundaga)
Āži 2
Ahsen, Apsen
Apseni
Ahsuppen
Aizupes muižaTukuma apr.
Aijasch
Aijažu privātmuiža
Aijasch
Aijažu muižaRīgas apr.
Ainenbach bei Hasenpoth, Ayne
Anini
Airith
Airite
Aisbalten (Letgallen)
Aizbalti
Aischpuhren
Aišpuri
Aisdumble
Aizdumbles muižaJēkabpils apr.
Aisdummel, Aisdumble
Aizdumbli
Aisesern
Aizezere
Aiskalnysch
Aizkalnieši
Aiskuje
Aizpurve
Aiskuje
Aizkujas privātmuiža
Aiskuje
Aizkujas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Aispohr, Aispern
Aizpori
Aispurn
Aizpures muižaTukuma apr.
Aispurn
Aizpures muižaAizputes apr.
Aispurn, Asporen
Aizpure
Aispurrisch
Aizpurieši
Aispurschen
Aizpurši
Aispurwen, Aispurve
Aizpurves
Aissilneek
Aizsilnieki
Aisswicken
Aizviķu muižaLiepājas apr.
Aistalten
Aiztilti
Aistern
Aizteres privātmuiža
Aistern
Aizteres muižaLiepājas apr.
Aistern
Aiztere
Aistern
Aisteres privātmuiža
Aistern
Aistere
Aistiltin
Aiztiltini
Aisupisch, Aisupischy
Aizupieši
Aisuppe
Aizupji
Aiswicken
Aizviķu privātmuiža
Aiswicken
Aizviķi
Aiwekst, Awex
Aviekste
Ayasch
Ajaži
Ayasch – Neuhof
Jaunajaži
Akawinen
Akavinas
Akaziushof
Akaciajs
Akisch
Akaši
Akmendsir
Akmendziras
Akmendsiren
Akmendzires muižaKuldīgas apr.
Akmengrafen
Akmengravas
Akmentin
Akmerni
Akminisch
Akminiši
Akmisalisch
Malusala
Aknist
Okniste
Aknuppen
Aknupe
Akseln
Akseles
Alakst
Alakstes muižaVentspils apr.
Alauen
Ālavas muižaJelgavas apr.
Alauen
Alava
Alauen
Alaves privātmuiža
Alaushof
Lejas
Aldepten (Dundaga)
Lejas
Aleksandrowo
Aleksandrovas muižaDaugavpils apr.
Alexanderhalt
Dzegužkalns
Alexanderhof
Kārķu muižaValkas apr.
Alexanderhof
Aleksandra muižaIlūkstes apr.
Alexanderpol
Aleksandropole
Alexandershof
Ozolmuižas privātmuiža
Alexandershof
Krujkalni
Alexandershof
Kruikalnu pomuiža
Alexandershof
Jaunsani
Alexandershof
Aleksandra pomuiža
Alexandershof
Aleksanders
Alexandershof
Svilari
Alexandershof
Šķibe
Alexandershof
Šķibes kroņa muiža
Alexandershof
Šķibes muižaJelgavas apr.
Alexandershof
Zanderi
Alexandershof, Alexandrowo
Aleksandrova
Alexandershof, Schippenhof, Scheubben
Šķibe 2
Alexandershöhe
Aleksandra Augstums
Alexandershöhe (+ - Kaiserwald
Mežaparks
Alexandersuhe
Aleksandrijas pomuiža
Alexna, Lixna, Lisna, Lisno
Liksna
Alfonsowo
Jezupinavas muižaDaugavpils apr.
Algringen
Alrange
Alienhof
Alīnes muižaTukuma apr.
Alinenhof
Aline
Alisilleneek
Vecsilnieki
Allasch
Allažu muižaRīgas apr.
Allasch
Allaži
Allasch Pastorat
Allažu mācītājmuiža
Allasch, Allaschen
Alaži
Allaschen
Arze
Allaschen
Allažu muižaKuldīgas apr.
Allaschen (Kuldiga, Malpils)
Allaža
Allendorf
Alojas privātmuiža
Allendorf
Alojas muižaValmieras apr.
Allendorf
Aloja
Allendorf Pastorat
Alojas mācītājmuiža
Allysberg
Andreni
Allmahlen
Almāles privātmuiža
Allodialbesitzlichkei-ten der Familie Sacken
Zakenu dzimtas alodiālīpašumi
Allodsen
Alodzeni
Allschwangen
Alsungas kroņa muiža
Allschwangen; Pastorat
Alsungas mācītājmuiža
Allschwangen; Pastorats-Widme
Alsungas mācītājmuižas vidme
Allunen
Alunani
Almahlen
Salmaji
Almahlen
Almi
Almahlen
Almāles muižaAizputes apr.
Almahlen
Almale
Aloksten
Alakstesciems
Alscheem
Alciema privātmuiža
Alschhof
Alšu privātmuiža
Alschhof
Alšu muižaLiepājas apr.
Alschhof
Alši
Alsching
Elši
Alschwangen
Alsungas muižaAizputes apr.
Alschwangen
Alsunga
Alschwangen, - Dwirxten
Alšvangas
Alsken, Elsken, Elschen
Elskene
Alsup
Alsupes pusmuižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Alsup
Tujani
Alswick, Alswig
Alsviķi
Alswig
Alsviķu privātmuiža
Alswig
Alsviķu muižaValkas apr.
Alt - Ottenhof
Vecate
Alt –Selenapuschtscha
Veca Zala Pušča
Alt Abgulden
Vecapgulde
Alt Absiht
Vecapsites
Alt Adlen
Vecaduliena
Alt Annenhof
Kudas
Alt Annenhof
Anna
Alt Annenhof
Vecannas muiža
Alt Autz
Vecauce
Alt Bergfried
Vecsvirlaukas
Alt Bewershof
Vecbebre
Alt Bilskenhof
Vecbilska
Alt Birsack
Vecbirzaki
Alt Bohrmann
Vecbormani
Alt Dreimann, Wez-Dreimann
Vecdreimanis
Alt Drogen
Viecdroga
Alt Drostenhof
Vecdrusti
Alt Dserwen
Vecdzerve
Alt Dsirren
Vecdziras
Alt Dukschen
Vecdukši
Alt Essern
Vecezeri
Alt Goldingen
Veckuldiga
Alt Grünwald, (+ -Katharinenhof)
Vecgrinvalde
Alt Jürgenshof
Vecjurkini
Alt Kalley
Veckaleji
Alt Kalnemoise, Kalnehof, Kalnamois
Kalniena
Alt Kalzenau
Veckalsnava
Alt Karkell
Veckarki
Alt Keweln
Veckevele
Alt Kolossen
Veckolosi
Alt Kriegshof, Krekgs
Veckriki
Alt Kroppenhof
Veckrape
Alt Laschen
Veclaža
Alt Likoppen
Veclikupeni
Alt Mangen
Vecmangas
Alt Meitzen
Vecmeiceni
Alt Melsall
Vecmelsala
Alt Memelhof
Vecmemele 1, 2
Alt Mocken
Vecmokas
Alt Okten, (+ -Peweken)
Vecoktes pomuiža
Alt Pakauschen
Vecpakauši
Alt Peltzen
Vecpelči
Alt Peterberg
Vecpeterkalns
Alt Plangen
Vecplangi
Alt Rahden
Vecsaule
Alt Rehsen, Aisgal
Vecrezas
Alt Sackenhof
Vecvale
Alt Saikau, Alt Saikow
Vecsaikava
Alt Salis
Vecsalaca
Alt Sallensee
Vecsaliene
Alt Satticken
Vecsatiki
Alt Schwarden
Veczvarde
Alt Sehren
Vecserene
Alt Sexaten
Vecsieksate
Alt Simonishof
Vecsimani
Alt Skannul
Vecskanuli
Alt Skutken
Lejaskukeni
Alt Tauerbach, Alt Tauruppen
Vectaurupe
Alt Turlau
Vecturlava
Alt Wariben
Vecvarieba
Alt Widding
Vecvidini
Alt Wormen
Vecvarma
Alt Wormsaten
Mazvarmsata
Alt Wrangelshof
Brenguli 1
Alt Zezern
Vecciecere
Alt Zirzen
Veccirceni
Alt-Abgulden
Vecapguldes muižaJelgavas apr.
Alt-Adlehn
Vecadulienas muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Alt-Annenhof
Vecannas muižaValkas apr.
Alt-Autz
Vecauce
Alt-Autz
Vecauce
Alt-Autz
Vecauces muižaJelgavas apr.
Alt-Bahten
Vecbātas muižaLiepājas apr.
Alt-Bergfried
Vecsvirlauka
Alt-Bergfried
Vecsvirlaukas muižaJelgavas apr.
Alt-Bewershof
Vecbebru muižaRīgas apr.
Alt-Bilskenhof
Vecbilskas muižaValkas apr.
Alt-Born
Vecbornes muižaIlūkstes apr.
Alt-Drogen
Vecdrogas muižaAizputes apr.
Alt-Drostenhof
Vecdrustu muižaCēsu apr.
Alt-Dsehrwen
Vecdzērves muižaJēkabpils apr.
Alt-Duckern + Neu-Duckern
Dukuru muiža
Alt-Goldingen
Veckuldīgas muižaKuldīgas apr.
Alt-Grünwald
Vecgrīnvaldes muižaIlūkstes apr.
Alt-Kaipen
Vecķeipenes muižaRīgas apr.
Alt-Kalzenau
Veckalsnava
Alt-Kalzenau
Veckalsnava
Alt-Kalzenau
Veckalsnavas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Alt-Karkel
Vēckārķu muižaValkas apr.
Alt-Laitzen
Veclaicene
Alt-Laitzen
Veclaicene
Alt-Laitzen
Veclaicenes muižaValkas apr.
Alt-Laschen
Veclažas muižaAizputes apr.
Alt-Lasdohn
Veclazdonas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Alt-Lassen (Kr. Illuxt)
Veclasi
Alt-Likoppen
Likupeni, Veclikupeni
Alt-Likoppen
Likupeni, Veclikupeni
Alt-Memelshof
Vecmēmeles muižaJēkabpils apr.
Alt-Mocken
Vecmokas
Alt-Mocken
Vecmokas
Alt-Mocken
Vecmoku muižaTukuma apr.
Alt-Murjan
Vecmurjānu muižaRīgas apr.
Alt-Ogershof
Vecogre
Alt-Ottenhof
Vecate
Alt-Ottenhof
Vecate
Alt-Ottenhof
Vecates muižaValmieras apr.
Alt-Pebalg
Vecpiebalga
Alt-Pebalg
Vecpiebalgas muižaCēsu apr.
Alt-Pebalg Pastorat
Vecpiebalgas mācītājmuiža
Alt-Pebalg;Pebalg-Orishof
Vecpiebalgas privātmuiža
Alt-Peltzen
Vecpelces muižaAizputes apr.
Alt-Platon
Vecplatones muižaJelgavas apr.
Alt-Rahden
Vecsaule
Alt-Rahden
Vecsaule
Alt-Rahden
Vecsaules muižaBauskas apr.
Alt-Sackenhof
Vecvāles muižaValkas apr.
Alt-Sackenhof
Vecvāles privātmuiža
Alt-Sahten
Vecsātu muižaTukuma apr.
Alt-Salis
Vecsalaca
Alt-Salis
Vecsalaca
Alt-Salis
Vecsalacas muižaValmieras apr.
Alt-Salis
Vecsalacas privātmuiža
Alt-Sallensee
Vecsalienas muižaIlūkstes apr.
Alt-Saticken
Vecsatiķu muižaKuldīgas apr.
Alt-Sauken
Vecsaukas muižaJēkabpils apr.
Alt-Schwanenburg
Vecgulbene
Alt-Schwanenburg
Vecgulbene
Alt-Schwanenburg
Vecgulbenes muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Alt-Schwarden
Veczvarde
Alt-Schwarden
Veczvarde
Alt-Schwarden
Veczvārdes muižaKuldīgas apr.
Alt-Sehren
Vecsērenes muižaJēkabpils apr.
Alt-Selburg
Vecselpils
Alt-Selburg
Vecsēlpils muižaJēkabpils apr.
Alt-Sickeln
Vecsikele
Alt-Wohlfahrt
Ēveles muižaValkas apr.
Alt-Wohlfart
Ēvele
Alt-Wormen
Vecvārmes muižaKuldīgas apr.
Alt-Wrangelshof
Vecbrenguļu muižaValmieras apr.
Alt-Zeezern
Veccieceres muižaKuldīgas apr.
Altappussen
Balini 1
Altappussen
Vecapuze
Altbahten
Vecbata
Altbewershof
Lubanieši
Altborn
Vecborna
Altdorf
Briņķu muižaAizputes apr.
Altdreimannshof
Vecdreimani
Altdünaburg, Josefowo
Naujene
Altenburg
Lani
Altenburg
Cerini
Altenburg
Silva
Altenburg
Vecpils
Altenburg
Vecpils muižaLiepājas apr.
Altenburg
Vecpils privātmuiža
Altenburg; Pastorat
Vecpils privātā mācītājmuiža
Altenhof, Wetzmuisch
Vecstružani
Altenkrug
Vecaiskrogs
Altenwoga
Meņģeles privātmuiža
Altenwoga
Meņģeles muižaRīgas apr.
Altenwoga
Meņģele
Altenwoga
Mengele
Altglashütte
Vecglažskunis
Althacken
Olnieki
Althof
Turki
Althof
Turku pusmuiža
Althof
Vecamuiža 1-5
Althof
VecmuižaBauskas apr.
Althof
VecmuižaCēsu apr.
Althof
VecmuižaJēkabpils apr.
Althof
VecmuižaKuldīgas apr.
Althof
VecmuižaKuldīgas apr.
Althof
VecmuižaTalsu apr.
Althof
VecmuižaVentspils apr.
Althof
Vilki 4
Althof – Linderuh bei Lindenruh, -Nerekschin
Vecamuiža 6
Althof, (+ -Saken)
Vecmuiža 1-11
Alting
Altini
Altkaipen
Veckeipene
Altkaschok
Veckažoki
Altkommershof
Daksti
Altkrug, Altenkrug
Veckrogs
Altlaitzen
Veclaicene
Altlassen
Veclaši
Altmellusch
Vecmelluži
Altmischel
Vecmislas
Altmühlgraben
Vecmilgravis
Altona
Miltini
Altona
Antlavas muižaTukuma apr.
Altona
Antlavas
Altona
Altenu pusmuiža
Altona
Altenes muižaJēkabpils apr.
Altona
Altenas kroņa muiža
Altona bei Nerft (Jekabpils)
Kalnamuiža 8
Altona-Windsheim
Brunavu muižaJēkabpils apr.
Altopol
Altopole
Altowit
Altovītes muižaLiepājas apr.
Altowit
Altovite
Altruschino
Vecružina
Altschwanenburg, (+ -Lutzemuische)
Vecgulbene
Altschwedischbrück am Peddetz
Zviedri 2
Altsswenten
Vecsvente
Altstrop
Stropi
Altwelke
Sipolini
Altwetsche, Wezwetsche
Vecveči
Aludsen
Alodzeni
Alulen
Aluleni
Amalienhof
Lusas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Amalienhof
Amālijas muižaVentspils apr.
Amalienhof
Amālijas muižaCēsu apr.
Amalienhof
Amalijasmuiža
Amalienhof (Vaidava)
Malmuiža
Amarneek
Amarnieku muižaTukuma apr.
Ambel
Ambeļu muižaDaugavpils apr.
Ambeln
Ambeli
Amboten
Embūtes privātmuiža
Amboten
Embūtes muižaLiepājas apr.
Amboten
Embūte
Amboten - Balklawen, -Berghof, -Rese
Embute
Amboten; Pastorat
Embūtes mācītājmuiža
Ambracken
Ambrati
Ambracken
Ambrakas muižaTalsu apr.
Amjujas
Amjudzi
Ammeln
Amuli
Ammeln
Ameli
Ammeln
Amele
Ammenburg
Amberge
Ammul
Amule
Amsche
Amšu muiža
Amt Doblen
Dobeles muiža
Amt Goldingen
Kalnmuiža (Kuldiga)
Amt Goldingen Tigwen
Kalnamuižas Tigves muiža
Amt-Bauske
Bauskas pilsmuižaBauskas apr.
Amt-Doblen
Dobeles muižaJelgavas apr.
Amt-Durben
Durbes (Raibā) muižaLiepājas apr.
Amt-Goldingen
Kalna muižaKuldīgas apr.
Amt-Grobin
Grobiņas muižaLiepājas apr.
Amt-Pilten
Piltenes muižaVentspils apr.
Amt-Schlock
Slokas kroņamuižaRīgas apr.
Amt-Talsen
Talsu muižaTalsu apr.
Amullen
Dižmeži
Amur
Amuri
Amwegen
Sildazinarvas
Anatolenhof
Anuteles muižaJelgavas apr.
Anatolenhof
Anutele
Anbergen
Kalngale
Anderkaln
Andrakalni
Andin, Andeney
Andini
Andrekaln
Andrukalna muižaCēsu apr.
Andrepno
Andrupenes muižaRēzeknes apr.
Andrepno
Andrupene
Andry
Andri
Andruppe
Andrupji
Andschen
Andžani
Andseln
Andzeli
Andsen
Andzani
Andullen
Anduleni
Andumen
Andumu muižaTalsu apr.
Andummen
Andumi
Andummen Kronsunterforstei
Andunu kroņa apakšmežniecība
Andummen Kronsunterforstei-Widme
Andunu kroņa apakšmežniecības vidme
Anennhain
Annasbirze
Ange
Anni
Angelen
Mežrugaji
Anger
Rinde
Angermünde
Rinda
Angern
Engures muižaTukuma apr.
Angern
Engures kroņa muiža
Angern
Engure
Angern; Krons- Pastorats-Widme
Engures kroņa mācītājmuižas vidme
Angern; Krons-Pastorat
Engures kroņa mācītājmuiža
Angern; Kronsforstei
Engures kroņa mežniecība
Angern; Kronsforstei-Widme
Engures kroņa mežniecības vidme
Ankup
Ankupji
Annahütte
Annahitte
Annekaln, Annenberg
Annakalns
Annen
Annini
Annenbach
Namkalns
Annenberg
Emburgas muiža
Annenberg
Annaskalne
Annenberg
Annas muižaKuldīgas apr.
Annenburg
Emburgas muižaJelgavas apr.
Annenburg
Emburgas kroņa muiža
Annenburg
Emburga
Annenburg
Amberģes muižaLiepājas apr.
Annenburg
Ambergis
Annenburg
Zālīte
Annenfeld
Budes
Annenhof
AnnmuižaIlūkstes apr.
Annenhof
Anniņmuiža
Annenhof
Annesmuiža
Annenhof
Annaskalni
Annenhof
Annasbirze
Annenhof
Annas privātmuiža
Annenhof
Annas muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Annenhof
Annas muižaValmieras apr.
Annenhof
Annas muižaTukuma apr.
Annenhof
Annas muižaTalsu apr.
Annenhof
Annas muižaLiepājas apr.
Annenhof
Annas muižaJelgavas apr.
Annenhof
Annas muižaIlūkstes apr.
Annenhof
Annas muižaCēsu apr.
Annenhof
Annas muižaAizputes apr.
Annenhof
Annas
Annenhof
Angavas muižaRēzeknes apr.
Annenhof
Zalukšni
Annenhof (Tukums Region)
Annenieki
Annenhof (Valka Region)
Anna
Annenhof-Rauden
Annas-Raužu privātmuiža
Annenhof;Alt-
Vecannas privātmuiža
Annenhof;Neu-
Jaunannas privātmuiža
Annenthal
Linaji
Anneshof
Annes
Annopol
Annopole
Annopol
Annapoles muižaLudzas apr.
Annul
Anulis
Anrepshof
Ogresziedi
Anrepshof
Vārmas muižaRīgas apr.
Ansbach
Anspaki
Anschinau, Anschinowo
Anženava
Anschkin
Anškini
Ansen
Anzini
Anskin
Anckini
Anspock
Anspoki
Anspur
Anspurs
Anstrup
Anstrupes muižaVentspils apr.
Anstruppen
Anstrupes
Anting
Gaitnieki
Anting
Antinciems
Antonischek, Antonischky
Antoniški
Antoniszki
Antanišku muižaRēzeknes apr.
Antonopol
Malta
Antonopol
Malta
Antonshof
Antoni
Antrophof
Antropova
Antul, Kupfershof
Antuli
Antzen
Anckini
Antzkin
Anckini
Anzen
Popes Ances muižaVentspils apr.
Anzenhof
Ancēni
Anzenischek
Ancēnu privātmuiža
Anzenischek
Ancenišķu pusmuiža
Anzenischek, Anzen
Ancenes
Anziht
Ancītes pusmuižaMadonas apr.Madonas nov.
Anziht, Anzicht bei Laudohn
Jaunanciši
Anzpaki
Anspaku muižaDaugavpils apr.
Apallen
Apali
Apallen
Apales
Apfelbach
Abulas
Apogge
Cepurites
Apollen
Apoli
Apollonienhof
Behava
Apparneek
Aparnieki
Appeltheen
Lielstape
Appeltheen
Apoli
Appelthen
Apeltiene
Appelthen
Apeltienas privātmuiža
Appelthen
Apeltienas muižaMadonas apr.Cesvaines nov.
Appes
Ape
Appricken
Apriķi
Apprikken
Apriķu muižaAizputes apr.
Appuhnen, Appunen
Apuni
Appusen
Apūzes privātmuiža
Appusen
Apuzes muižaKuldīgas apr.
Appusen; Neu-
Jaunapūzes privātmuiža
Appussen
Apuze
Apriken, Apriki
Aversti
Apsau
Lielapsaujas
Apsch, Apsche, Apschen
Apši
Apschallen
Apšalas
Apschekalln
Apšukalni
Apschekalln
Apškalni
Apschelegen
Apšulejas
Apschen, Apsitzeem
Apšuciems (Riga)
Apscheneek
Apšenieki
Apschezeem, Honlein
Apšuciems
Apschuppen
Apšupes muižaJelgavas apr.
Apschuppen
Apšupes kroņa muiža
Apschuppen, Apschuppenburg
Apšupe
Apsen
Apšu pomuiža
Apserden-Krug
Elkšni 4
Araldenburg
Suniši
Arbiden, Arbidan
Arbidani
Architektenhof
Arhitekts
Ardau, Ardowo
Ardava
Ards
Ārces privātmuiža
Ards
Arces muižaBauskas apr.
Ardsen
Arces
Ardsen
Arce
Arensberg
Klamani
Arensberg, Rebnershof, Renershof
Riebini
Ariht, Arriten, Orriten
Arites
Arinen
Arini
Arischhof
Ārīšu privātmuiža
Arishof
Ārīšu muižaTukuma apr.
Arishof
Ariši
Arishof, Arischhof
Vecares
Arklineek
Arklinieki
Armannshof
Ormani
Armuschky, Jarmuschky, Armuschek
Armuški
Arnitzen
Arniceni
Arohnen
Āronu privātmuiža
Arohnen
Ārones privātmuiža
Arohnen
Arones pusmuižaIlūkstes apr.
Arrajen, Orrajen
Araji
Arras
Araksti
Arras
Arakstes privātmuiža
Arras
Arakstes muižaValmieras apr.
Arrasch
Āraišu muižaCēsu apr.
Arrasch
Āraiši
Arrasch
Araiši
Arrasch Pastorat
Āraišu mācītājmuiža
Arrinen
Arinas
Arroden
Arodi
Artemiowo
Artemava
Arxdüne
Druja
Arzelhof
Vanadzini
Aschaiseem
Aškajuciems
Aschekaln
Āžakalna
Aschelhof
Aželi
Ascheraden
Aizkraukles muižaRīgas apr.
Ascheraden
Aizkraukle
Ascheraden Pastorat
Aizkraukles mācītājmuiža
Ascheraden Schloß
Aizkraukles privātmuiža
Aschesill
Ašesils
Aschmelder
Spili
Asne
Aznij
Asninska
Asninas
Aspurgen
Aizpuri
Assen
Ažas
Asserin
Asari
Assern
Asares privātmuiža
Assern
Asares muižaIlūkstes apr.
Assern
Asare
Assern (Kumbele)
Asari
Assieten
Asite
Assiten
Asite
Astaszewa
Astašovas muižaDaugavpils apr.
Astitz
Astici
Asuppen
Aizupes privātmuiža
Asuppen, - Breden (Dundaga)
Aizupes
Asztaschau, Astaschewo
Astaševa
Ataschan, Atoschan, Ataschen
Atašiene
Ataszany
Atašienes muižaRēzeknes apr.
Atgahsen
Atgazene
Atgasen
Ataugas
Athen
Atene
Athmek
Atmatas
Atlitzen
Lēču privātmuiža
Atlitzen
Lēči
Atlizzen
Leču muižaVentspils apr.
Atputen
Atputas
Atradsen
Atradzes muižaRīgas apr.
Atschken
Ačkas
Attaken
Ataki
Atten
Atani
Attradsen
Otrais
Attradsen
Atradzes privātmuiža
Attradsen
Atradze
Atwalken
Atvalkas
Atwarren
Atvari
Aucke
Aukas
Audrau
Audruve
Audrau
Audruvas muižaJelgavas apr.
Audrau-Friedrichshof
Audruvas privātmuiža
Audrau, Audern
Audara
Audrin bei Lemburg
Audrini
Audrup
Audrupji
Auekaln
Aunkalni
Auer
Auri
Auerhof bei Stommersee (Stamariena)
Medni
Auermünde
Auru muižaJelgavas apr.
Auermünde
Auru kroņa muiža
Auermünde
Auri
Augeln
Auglis
Augstaln
Augstalni
Augstar
Augstari
Augstkaln
Augstkalni
Augstsil
Augstsils
Augstuppen
Augstupji
Augstzeem, Aukschzeem
Augstciems
Augulau, Augulewo
Auguleva
Augull
Augulienas privātmuiža
Augullen
Aguli
Augustenhof
Augustumuiža
Augustenhof
Augustini
Augustenhof
Augusti
Augustenhöhe
Vagani
Augustenhöhe bei Saussen
Augusti
Augustental
Zaķu muižaValkas apr.
Augustenthal
Zaķu privātmuiža
Augustenthal (Valka)
Zaki
Augustulshof
Augustuli
Augustόw
Augustavas muižaDaugavpils apr.
Aukschmuische bei Ranzen
Augstmuiža
Aula
Auļu privātmuiža
Aula
Auļu muižaCēsu apr.
Aula, -Raggan
Auli
Aula, Awly
Auleja
Aulen (Zentene)
Auli 2
Aulenberg
Auļukalna muižaCēsu apr.
Aulenberg
Aulukalns
Aulenberg (See Aulukalns)
Muižnieki 4 (Gatarta)
Aulenberg mit Friedrichsruhe
Auļukalna privātmuiža
Aulitzeem
Auliciems
Aunia
Aunija
Auningen
Auniņu muižaKuldīgas apr.
Auningen
Aunini
Aurelsberg
Ziluži
Aurullen
Aurulas
Auschgal
Aušgala muižaBauskas apr.
Auschgallen
Aužgulani
Auschgallen
Ausgali
Auschken
Auškas
Ausekeln
Ausekli
Ausin
Ramši
Ausin
Ausini
Ausingen
Auzu pomuiža
Ausingen, Ausinen
Auzinas
Ausmannshof
Usmani
Aussen
Auzani
Aussin
Auzini
Austern
Austras
Austring
Masuli
Austring
Austrini
Autz
Auces draudzes privātmuižas
Autz
Auce
Autz; Alt-
Vecauces privātmuiža
Autz; Alt-
Vecauces privātmuiža
Autz; Groß-
Lielauces privātmuiža
Autz; Groß-
Lielauces draudze
Autz; Groß-; Pastorats- Widme
Lielauces mācītājmuižas vidme
Autz; Neu-
Jaunauces privātmuiža
Autzeem
Auciema privātmuiža
Autzem
Auciema muižaCēsu apr.
Autzem, Auzem
Auciems
Autzenbach
Ausātu privātmuiža
Autzenbach
Ausātu muižaTukuma apr.
Autzenbach
Ausati
Autzenbach
Akacijas
Autzenburg
Auces privātmuiža
Autzenburg, Aurenburg, Autzborg
Auči
Autzeneecken, - Warmelecken
Aučugals
Autzeneek
Aucenieki
Autzhof
Audzini
Autzhof
Auces muižaJelgavas apr.
Autzhof
Auces kroņa muiža
Autzhof, Kron-Autz
Kronauce
Autzuppen, Autzbach
Aucupe
Auzhof
Ezernijeki
Auzhof
Audzes
Awangardenhof
Avangards
Awecken
Avikne
Awiexten
Aviekstes
Awli, Aulei, Auleja
Aula
Awoit
Avotini
Awoit (Jaunauce)
Avoti
Awoiten (Skrunda, Nereta)
Avotini
Awoitneek
Avotnieki
Awoten (Gipka)
Avotini
Awsejewa
Avsejeva
Axeln
Akseli
Axelshof, Kaulbarsch
Vilumi
Baaschen
Baši
Babbit
Babīte
Babbit, Babit
Babite
Babdingshof;Breesenhof
Briežu pusmuiža
Babetzky
Babeckas pusmuiža
Bachausen
Aizpriedes muižaRīgas apr.
Bächhof
Ezerkalne
Bächhof
Upe
Bächhof
Upenieki
Bächhof
Upes 1, 2
Bächhof
Upes muižaAizputes apr.
Bächhof
Upes muižaIlūkstes apr.
Bächhof
Upes muižaJelgavas apr.
Bächhof
Upes muižaKuldīgas apr.
Bächhof
Upes muižaLiepājas apr.
Bächhof
Upes muižaTukuma apr.
Bächhof
Upes privātmuiža
Bächhof
Upesmuiža 1-4
Bächhof
Upesmuižas kroņa muiža
Bächhof
Upesmuižas muiža
Bächhof
Upesmuižas privātmuiža
Bächhof
Upesmuižas privātmuiža
Bächhof
Upesmuižas privātmuiža
Bächhof
Uplejas
Bächhof
Upmali 1-5
Bächhof 1
Baki
Bächhof bei Lieven-Bersen
Baloži 3
Backen
Bakani
Backen, Ayskaln
Aizkalni
Backenhof
Baki
Backhusen
Bakūzes muižaLiepājas apr.
Backhusen
Bakužu privātmuiža
Backhusen, -Neuhof
Bakuži
Bad Plönen
Plienciems
Badenhof
Drieliņu muižaValmieras apr.
Badenhof
Drieliņa muiža
Badenhof
Badenhofas pusmuiža
Badenhof
Udri
Badenhof 1
Cepurnieki 2
Badenhof bei Lemsal
Dreilini 2
Bagge-Assieten
Audera Asite
Bagge-Assiten
Bages-Asītes muižaLiepājas apr.
Baggen
Baga
Baggenhof
Bage
Bagomojo, Bagomojen
Bogomaja
Bahlen
Bale
Bahlenhof (Kekava)
Balini 2, 3
Bahlingen bei Kursiten
Balini 4
Bahnus
Bānūžu privātmuiža
Bahnus
Bānūžu muižaValkas apr.
Bahnus, Bahnusch
Banuži
Bahseneck
Basnieku ciems
Bahten
Bāte
Bahten
Bātas privātmuiža
Bahten
Bātas muižaLiepājas apr.
Baidsel
Batpurvi
Baitzem, Beysems
Beiciems
Bayntzen
Baiceni
Bajarischek, Bajarischki
Bajariški
Bajowskenhof
Muižnieks
Bakawo
Kareļu muiža (tagad Pitalovas rajonā)Abrenes apr.
Bakenhof
Kolkasrags
Bakke, Bächhof
Baki
Bakowo
Purvmala
Bakowo
Purvmala
Bakowo, Bakau
Purvmala
Bal-Barsding
Balbarži
Balabis, Balabisy, Balabischek, Balabischky
Balabiški
Balanden
Balande
Balbiht, Balbihtshof
Balbite 7
Balbinowo
Indra
Balbinowo
Indra
Balbinowo
Balbinavas muižaDaugavpils apr.
Balbinowo, Balbinau
Indra
Balbisch
Balbiši 1, 2
Baldellenhof
Baldeli
Balden
Kalēju muižaJēkabpils apr.
Balden
Balda
Balden-Heikingen, Balden-Eikinischek, Balden-Eckenschek
Valdenes pomuiža
Baldohn
Baldones muižaRīgas apr.
Baldohn
Baldones kroņa muiža
Baldohn
Baldone
Baldohn
Baldone
Baldohn; Krons-Pastorats-Widme
Baldones kroņa mācītājmuižas vidme
Baldohn; Kronsforstei
Baldones kroņa mežniecība
Baldohn; Kronsforstei-Widme
Baldones kroņa mežniecības vidme
Baldohnerhof, Baldohnburg
Baldonimuiža
Baldon, Baldohn
Baldone
Baldwinshof, Baldingshof
Vecbaldini
Balgallen
Balgales privātmuiža
Balgallen, Ballgaln
Balgale
Balgalln
Balgale
Balgalln
Balgale
Balgaln
Balgales muižaTalsu apr.
Balk
Balki
Balken
Balkas
Balklawen
Balklavi
Balkracken
Krači
Ballen
Balas
Balling
Balini 5, 6
Ballod
Baložu privātmuiža
Ballod
Balodis
Ballod (Valmiera)
Baloži 4
Balloden, Ballod
Cepurites (Balodes)
Ballonen
Baložu muižaValmieras apr.
Balloschen (Rujena, Aizpute, Saldus, )
Baloži 5-12
Balobabina
Belobabina
Balod
Baložu muižaValkas apr.
Baltais
Baltaiži
Baltamuischa, Baltamuische, Baltemois
Baltamuiža 4-5
Baltau, Baltow
Baltava
Baltauschen
Baltauši
Baltekaln
Baltkalni
Balten
Balteni
Baltenhof
Baltmuiža
Baltenhof
Balteni
Balteny
Balteņu muižaRēzeknes apr.
Baltensee
Baltmuižas privātmuiža
Baltensee
BaltmuižaIlūkstes apr.
Baltensee
Baltini 2 (Kurland)
Baltensee
Balta muiža
Balteuppe
Baltupe
Baltgalwe
Tirumbaltgalvji
Baltin
Baltiņu muižaDaugavpils apr.
Baltinau, Baltinowa, Baltinowo
Baltinava
Baltinghof
Baltini
Baltinowo
Baltinavas muižaAbrenes apr.
Baltinowo
Baltinava
Baltinowo
Baltinava
Baltzar, Balthsar
Balsari
Baltzerhof
Balceri
Bamballen
Bambalai
Bambanen
Bambani
Bambe
Bambis
Banckaushof; Kronsforstei
Benkavas kroņa mežniecība
Bandau
Bandavas draudze
Bane, Baanen
Pani
Bank
Bankas
Bankau, Banko
Bankas 2 (Kalsnava)
Bankaushof
Benkavas muižaJelgavas apr.
Bankaushof
Benkavas kroņa muiža
Bankaushof
Benkava
Bankaushof
Bangas
Bantzen
Bancani
Baran, Barany
Barani
Barban
Ievliči
Barbchenshof
Koki
Barbern
Bārbeles kroņa muiža
Barbern
Bārbele
Barbern
Barbere
Barbern; Krons-Pastorats-Widme
Bārbeles kroņa mācītājmuižas vidme
Bärenfeld
Lačudarzs
Bärenhof
Lači 3 (Dzerbe)
Barisau, Borisowa, Borishof
Barisava
Barowsky
Barauskas pusmuiža
Barowsky
Barauskas
Barrus Land
Barusa zeme
Barsdain
Tirumbarzdaini
Barsdainen
Barzdaini
Barsding
Barzdinu pomuiža
Barsuk
Barsuki
Barsukau, Barsukowa
Barsukava
Bartau
Bārta
Bartau
Bārta
Bartau (Ob.- Nied.), -Razge , -Warze
Barta
Barthul
Bartuli1, 2 L
Bartneeck, Bortnik, Bortniky
Bortnki
Barutzen
Baruču muižaKuldīgas apr.
Barutzen
Barauce
Basau, Basowa
Bazava
Baschke, Baschky
Baški
Basedau, Basedow
Barzdupe
Bassen
Bazeni
Bassen
Basu muižaAizputes apr.
Bassen
Basu kroņa muiža
Bassen
Basi 1, 2
Bassen
Basi
Basserbeck
Barsebeke
Batarewa
Batareva
Bateshof
Budi
Bathen, Baten, Bahten
Bate
Batten
Batni
Battenhof
Batmuiža
Battenhof
Bates muižaLiepājas apr.
Battershof
Bateri
Batzer
Batari
Baudershof
Bauderi
Bauenhof
Bauņu privātmuiža
Bauenhof
Bauņu muižaValmieras apr.
Bauenhof
Bauņi
Bauenhof, -Sappat
Bauni
Baumeistershof
Buvmeistari
Baumhof
Buiva
Baumhof
Bomju muižaJelgavas apr.
Baumhof
Bomji
Baumhof
Zailuma zeme
Baumhof; Pastorat
Bomju mācītājmuiža
Bauske
Bauskas
Bauske
Bauska
Bauske
Bauska
Bauske Amt
Bauskas kroņa muiža
Bauske, Baust, Marienland
Bauska
Bauske; Amt
Pilsmuižas kroņa muiža
Bauske; Deutsche Pastorats-Widme
Bauskas vācu mācītājmuižas vidme
Bauske; Hauptmanns-Widme
Bauskas pilskunga vidme
Bauske; Kirchspiel
Bauskas draudze
Bauske; Kronsforstei
Bauskas kroņa mežniecība
Bauske; Kronsforstei-Widme
Bauskas kroņa mežniecības vidme
Bauske; Lettische Pastorats-Widme
Bauskas latviešu mācītājmuižas vidme
Beatental
Savariņa muižaValmieras apr.
Beatenthal
Savariņu muižiņa
Beatenthal
Savarini
Bebben
Jaunbebes muižaLiepājas apr.
Bebben
Vecbebe
Bebben
Vecbebes muižaLiepājas apr.
Bebben
Vecbebu privātmuiža
Beberbeck
Beberbeķu muiža
Beberbeck
Beberbeķu muižaRīgas apr.
Bebern
Bebri
Bebring
Bebrini
Bechhof
Birstalini
Becken
Bekas
Becker
Bekeri 2, 3
Beckershof
Beķermuiža
Beckershof
BeķermuižaRīgas apr.
Beckershof
Bekeri
Beckershof
Bekera muiža
Beckhof
Beki
Beckhof
Apareni
Bedenfeld
Audrini
Beerenheide
Ogsils
Beersin
Blodrini
Behnen
Bēnes privātmuiža
Behnen
Bēnes muižaJelgavas apr.
Behnen
Bēne
Behnen, (+ -Pusslen)
Bene
Behnin
Benins
Behrs
Berzi 3, 4, 5
Behrs-Würzau
Bervircava
Behrs, Bersehof
Berzmuiža
Behrschke
Berški
Behrse
Bikstu
Behrse
Berzs
Behrsekaln
Berzkalns
Behrseleit
Berzleitis
Behrsen; Groß-
Lielbērzes muiža
Behrsen; Klein-
Mazbērzes muiža
Behrsezeem, Bersesem
Berzciems
Behrshöfchen, Piersdorf
Rokas Birzes
Behrsing bei Medsen
Berzini 3
Beibeschen
Beibeži
Beijenhof
Bejas muižaValkas apr.
Beitzen
Vecmuižas privātmuiža
Beizeem
Beiciema muižaValmieras apr.
Beyenhof
Bejas
Beyenhof
Beja
Beyenhof, Sankt Matthias
Matisene
Beyenhof;Kerstenhof
Bejas privātmuiža
Bekkur
Bekurs
Bekschen, Bekschi
Bekši
Belansky, Beljansky
Belanski
Belau
Beļavas muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Belawas
Belavinas
Belbeck
Belbeki
Beljajewo
Belajeva
Bellau
Belava 1, 2
Bellenhof
Bukultu muiža
Bellenhof
Bukultu muižaRīgas apr.
Bellenhof
Bukulti
Bellenhof
Beles privātmuiža
Bellenhof
Belas muiža
Bellenhof 1
Dauguli
Bellevue
Pelites
Bellevue
Tiraine
Belmont
Beļmontes privātmuiža
Belmont
Belmontu muižaIlūkstes apr.
Belmont, (+ - Berghof, - Neuhof)
Belmontas
Belomoky, Bielomuk
Bielomojkas
Belowsky
Belauska
Bembern
Bemberi
Bendsemneek
Bendzemnieki
Benke
Benkis
Benkul
Benkuli
Benter
Benteri
Beresau, Beresowa
Berezova
Bereschewa, Bereschewo
Bereževa
Beresek
Berezki
Beresnak, Beresnjak
Bereznaki
Beresowka bei Lassen, Beresauken
Berzini 4
Beresowka, Berschsowka
Berzauka
Bergbahten
Kalna muižaLiepājas apr.
Bergbaten
Kalna muiža
Bergenhof
Kalnamuiža
Bergfeld
Kalnaveni
Bergfeld
Kalnalauki
Bergfeld
Kalna muižaVentspils apr.
Bergfeld
Kalna muižaKuldīgas apr.
Bergfeld
Čičas
Bergfeld
Bergfelte
Bergfried; Alt-
Vecsvirlaukas kroņa muiža
Bergfried; Neu-
Jaunsvirlaukas kroņa muiža
Berghof
Remesi 3
Berghof
Melkali
Berghof
Lejas 3
Berghof
Lačplesis
Berghof
Kalnmuižas privātmuiža
Berghof
Kalnmuiža 3-9
Berghof
Kalnieši 1, 2
Berghof
Kalni 1-3
Berghof
Kalndruvas
Berghof
Kalnamuižas privātmuiža
Berghof
Kalnamuižas privātmuiža
Berghof
KalnamuižaJelgavas apr.
Berghof
Kalna privātmuiža
Berghof
Kalna muiža (Skrīveru)Rīgas apr.
Berghof
Kalna muiža (Padures pagasts)Kuldīgas apr.
Berghof
Kalna muiža (Lutriņu pagasts)Kuldīgas apr.
Berghof
Kalna muiža (Daugmales)Rīgas apr.
Berghof
Kalna muiža (Cieceres pagasts)Kuldīgas apr.
Berghof
Kalna muižaVentspils apr.
Berghof
Kalna muižaVentspils apr.
Berghof
Kalna muižaVentspils apr.
Berghof
Kalna muižaTukuma apr.
Berghof
Kalna muižaTalsu apr.
Berghof
Kalna muižaBauskas apr.
Berghof
Kalna muižaAizputes apr.
Berghof
Brocēni
Berghof
Bergi
Berghof
Bergava
Berghof
Valtera Kalna privātmuiža
Berghof bei Wallhof
Kalna kroņa muiža
Berghof bei Wallhof
Bergofas kroņa muiža
Berghof-Brotzen, Stahlbrücken (Saldus)
Kalnmuiža 10
Berghof, Burghof
Kalnamuiža 4-7
Bergkrothen
Vidi
Bergkrug
Beber
Bergledding (Vecvirlauka)
Ledini
Bergshof
Bērģes privātmuiža
Bergshof
Berģes muižaRīgas apr.
Bergshof (Skulte)
Rožkalni
Beriosowka 1, 2
Berezovka
Berken; Groß-
Lielberķenes privātmuiža
Berken; Groß-
Berķenes privātmuiža
Berken; Klein-
Mazberķenes privātmuiža
Berkenhagen
Birkinele
Berkenhegen
Birkeneļi
Berkenhegen
Birkeneli
Berlau
Berlava
Bernaten
Bernati
Bernen, Bernan, Bernany
Bernani
Bers-Ziepelhof
Berz-Sipeles
Bersebeck
Bērzbeķes privātmuiža
Bersebeck
Bērzbeķes muižaJelgavas apr.
Bersebeck
Berzbeki
Bersegail
Berzgaili
Bersegalln
Berzgale
Bersehof
Bērzmuižas privātmuiža
Berselhof, Bersehof
Berz
Bersemünde
Bīlasta muižaJelgavas apr.
Bersemünde
Bilastu privātmuiža
Bersemünde
Bērzmentes privātmuiža
Bersemünde
Bērzmentes muižaRīgas apr.
Bersemünde 2
Berzemente
Bersemünde, - Würzhof
Bilasti
Bersen
Berze 1
Bersen; Groß-
Lielbērzes privātmuiža
Bersen; Klein-
Mazbērzes privātmuiža
Bersenbrugge (Kuldiga)
Birži 4
Bersesargen
Berzusargi
Berseschen
Berzieši
Bersgal
Bērzgales muižaJēkabpils apr.
Bersgall
Bērzgale
Bersgall, Bersigal
Beržgale
Bershof
Ezerkalni
Bershof
Bērzu privātmuiža
Bershof
Bērzu muižaRīgas apr.
Bershof
Bērzu muižaJelgavas apr.
Bershof
Bērzu muižaBauskas apr.
Bershof
Bērzu kroņa muiža
Bershof
Bērzmuiža
Bershof - Barsendorf
Berze 2 (Dobele )
Bershof 1
Berzi
Bershof bei Odensee
Berzmuiža 2
Bershof; Kronsforstei
Bērzmuižas kroņa mežniecība
Bershof;Kronsforstei-Widme
Bērzmuižas kroņa mežniecības vidme
Bersick
Berziki
Bersieln
Berzini
Bersing
Berzini 2
Bersing (Puze, Mazsalaca, Kekava, Barta)
Berzini 5- 90
Bersisch
Berzieši
Berslitten
Berzliči
Bersneek
Berznieki
Bersohn
Bērzaunes privātmuiža
Bersohn
Bērzaunes muižaMadonas apr.Madonas nov.
Bersohn
Bērzaune
Bersohn Pastorat
Bērzaunes mācītājmuiža
Bersohn, Bersen
Berzaune
Bersteln, Berstel, ( +- Neu Berstel, Berstal)
Berstele 1, 2
Bersteln; Groß-
Bērsteles privātmuiža
Bersuppen
Berzupe
Bertelshof
Bertulaiši 1, 2
Bessmer
Bezmeri
Bestenhof
Bestnieki
Bestenhof
Bestes muižaVentspils apr.
Bestenhof
Beste
Betmannshof
Betmani
Betscher, Betschery
Bečeri
Bette
Betes
Betting
Betini
Bewern
Bebrenes privātmuiža
Bewern
Bebrenes muižaIlūkstes apr.
Bewern
Bebrene
Bewern; katholisches Pastorat
Bebrenes [katoļu] mācītājmuiža
Bewershof
Bebru
Bewershof
Bebri
Bewershof
Bebri
Bewershof (Alt.- Neu-), - Bruschgen
Bebri 2
Bewershof;Alt-
Vecbebru privātmuiža
Bewershof;Neu-
Jaunbebru privātmuiža
Bewert – Schwethof
Vetras
Bewert-Swehthof
Svētes muižaJelgavas apr.
Bewertschwethof
Vētras kroņa muiža
Bexern
Bekseri
Bickern
Bikernieri
Bickern, Ullbroken, Stubbensee, Ulenbrock, Uhlenbrockshof
Ulbroka
Bidaggen
Bidagi
Bidsen
Bidzi
Biekur
Biekuri
Bielogrudau, Bijelogrudowa
Bielogrudova
Bielstein, Bilsteinhof
Bilstini
Bienenhof
Bišumuiža
Bienenhof
Bišu muiža
Bienenhof
Bieneni
Bienenhof (Riga)
Bišumuiža
Bienenhof (Riga)
Bišumuiža
Biggen
Bigi
Bikau, Bikowo
Bikava
Bikerneck, Bickernick (Livzeme)
Bikernieki 2, 3
Bikker, Bicker
Bukas1
Bilderingshof, Buldering
Bulduri
Bilderlingshof
Bulduru privātmuiža
Bilderlingshof
Bulduru muižaRīgas apr.
Billenhof
Biļļu kroņa muiža
Billenhof
Billi
Billenhof
Biles muižaJelgavas apr.
Bilskenhof
Bilskas
Bilskenhof
Bilska
Bilskenhof
Bilska
Bilskenhof;Alt-
Vecbilskas privātmuiža
Bilskenhof;Neu-
Jaunbilskas privātmuiža
Bilsteinshof
Bilstiņu muižaRīgas apr.
Bilsteinshof mit Weidenhof
Bilstiņu privātmuiža
Binden
Bindes
Binden
Bindeni
Bindern
Binderi
Birkau (Liezere)
Brieži 9, 10
Birken; Unterforstei
Bērzu apakšmežniecība
Birkenberg
Briežkalni 1, 2
Birkenfeld
Birznieki 1
Birkenfeld
Birkenfeldmuiža
Birkenfeld
Birkenfeldes pusmuiža
Birkenfeld
Berzumuiža
Birkenfeldt
Birkenfeltes muižaJelgavas apr.
Birkenhof
Birzkalni
Birkenhof
Berzmuiža 3
Birkenhof (Kuldiga)
Brieži 11
Birkenhof, Birkenrode
Brieži 4
Birkenruh
Bērzaines muižaCēsu apr.
Birkenruh
Berzaine
Birkenruhe
Gailenas
Birkensee
Paberži
Birnhof
Birni
Birse-Bunne
Sturi Birži
Birsen
Biržumuiža
Birsen
Biržu privātmuiža
Birsen
Biržu muižaAizputes apr.
Birsen
Birži 2
Birsen
Birzis
Birsen
Birzes
Birsen
Bērzpils
Birsen
Berzpils
Birsen – Zerrenden
Birži – Cerenda
Birseneeken (Mazgramsda)
Birznieki 2, 6, 7
Birsgalen, Birsgaln, Birsgallen
Birzgale
Birsgall
Birzgali
Birsgallen
Birzgales muižaRīgas apr.
Birsgallen
Birzgale
Birsgallen
Birzgale
Birshof
Birzi
Birshof (Saldus)
Birznieki 3
Birsul
Birzuļu muižaCēsu apr.
Birsul
Birzuli 1- 4
Birżagol
Biržgaļa muižaRēzeknes apr.
Birža
Biržu muižaAbrenes apr.
Bisch, Bischy
Biži
Bischen
Biža
Bischenhof
Bišu muižaBauskas apr.
Bischenhof, Eschenhof
Bišu pomuiža
Bischerhof
Dalini
Bischken
Biškini
Bischken
Biškani
Bistramhof
Bistrummuiža
Bitten
Bites 1, 2
Bitteneek
Bitenieki
Bittenhof
Bitesmuiža
Bittern
Bitari
Bitzensee, Bitzansee
Pelinova
Bixey – Wilkenpahlen
Bikseja
Bixing
Biksini
Bixten
Bikstu privātmuiža
Bixten
Bikstu muižaTukuma apr.
Bixten
Biksti
Bixtensee
Declive
Bixtensee
Veclive
Bixtensee
Veclīves muižaRīgas apr.
Bizehden
Bicēdes muižaTalsu apr.
Bykow
Bikavas muižaRēzeknes apr.
Blanckfeld (Salpils)
Blanka
Blankenfeld
Nuki
Blankenfeld
Blankenfeltes muižaJelgavas apr.
Blankenfeld
Blankenfeldes privātmuiža
Blankenfeld
Blankas muižaValmieras apr.
Blankenfeld
Blanka 2
Blankenfeld 2
Sidrabe
Blankenfeld, -Eschul, -Mühlenkrug, -Semel
Blankfelde
Blatgaln, Blatgallen
Mežbielas
Blauberg
Zilaiskalns
Blaudneck
Mangali 2
Blaumannshof
Blaumani
Blechershof
Sabri
Bleecken
Blieki
Blenden
Blende
Blendinen
Blendenes muižaAizputes apr.
Blendinen, Blendin
Blendiena
Blieden
Pilsblīdenes muižaTukuma apr.
Blieden
Blīdenes privātmuiža
Blieden
Blīdene
Blieden - Agathenhof
Blidiene
Blieden; Privat-Pastorat
Blīdenes privātā mācītājmuiža
Blinitz
Blinica
Blinten
Blintenes muižaAizputes apr.
Blinten
Blintenes kroņa muiža
Blinten
Blintene
Blischnewo
Bližneva
Blisen
Bliseni
Blochhof, Blockenhof
Bloki
Blockenkrug
Blukas
Blockfeld
Blokfeldes muižaIlūkstes apr.
Blocksfeld
Blukfeld
Blodsing
Blodzini
Blondtshof
Blonti
Blukke
Blukas 2
Blumbergshof
Loberģu privātmuiža
Blumbergshof
Loberģu muižaValkas apr.
Blumbergshof
Lobergi
Blumenfeldt
Lopvagares
Blumenhof
Blomu kroņa muiža
Blumenhof
Blomes privātmuiža
Blumenhof
Blome1, 2
Blumenhof
Blome
Blumenhof
Ziedini 3
Blumreinhof
Blumreini
Blusau, Blusowo
Bluzava
Blusmen
Bluzmi
Blussen
Blusumuižas privātmuiža
Blussen, Blussenhof
Blusu muiža 1, 2
Bober, Taborskaja
Bobri
Bobry
Bebru muižaRēzeknes apr.
Bocken
Bokas
Bockenhof
Boki 1, 2
Bockenhof
Bokani
Bockumhof
Čimas
Bodrowka
Bodrovka
Bogdan
Bogdānu muižaDaugavpils apr.
Bogdany
Bogdana
Bohrmann
Bormani
Boinitz
Boinica
Bojarenhof
Bojari
Bojen
Bojas privātmuiža
Bojen
Bojas muižaAizputes apr.
Bokowo
Bikavas muiža (tagad Pitalovas rajonā)Abrenes apr.
Bolderaa
Bolderājas muižaRīgas apr.
Bolderaa Zollamt
Bolderājas muita
Bolderaa, Bergshof
Bolderaja
Bolderaa;Aahachen
Bolderājas privātmuiža
Bolowsk
Balvu muižaAbrenes apr.
Bolschack, Polischen
Poliši
Bolwa
Balvi
Bolwen, Bolwa, Bolowsk, Balffsk
Balvi 1, 2
Bolwigshof, Bolschwin
Pieraini
Bonaventura
Baložu muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Bonaventura
Baloži
Bonaventura
Baloži
Bondar, Bondary
Bondari
Bonifacow
Bonifacovas muižaAbrenes apr.
Borauken 2, Borowka
Silene
Borchhof
Barkava
Borchhof, Borkowitz, Warendorf
Berkava
Borchowo
Barkavas muižaRēzeknes apr.
Borinowitz, Borinowzy
Barinauci
Boris
Bari
Borishof
Burgas muižaValkas apr.
Borysowo
Barisavas muižaAbrenes apr.
Borkawa
Borkava
Borkawa
Borkava
Borkowitz
Berkavas muižas
Borkowitz
Berkavas muižaRīgas apr.
Bormann
Bormaņa muižaCēsu apr.
Born
Kaplavas muižaIlūkstes apr.
Born
Kaplava
Born
Kaplava
Born; Alt-
Vecbornes privātmuiža
Born; Groß-
Lielbornes privātmuiža
Born; Klein-
Mazbornes privātmuiža
Born; Neu-
Jaunbornes privātmuiža
Born; Pastorats-Widme
Bornes mācītājmuižas vidme
Bornsmünde
Bornsmindes privātmuiža
Bornsmünde
Bornsmindes muižaBauskas apr.
Bornsmünde, (+ -Seymeneeken, -Weisshof)
Bornsminde
Borowaja
Baravaja
Borowije
Borovije
Borowitz
Barauši
Borowka
Borovkas muižaIlūkstes apr.
Borowka
Silenes privātmuiža
Borrishof
Burgas privātmuiža
Borrishof, Burgshof
Burga
Borryshof, Bergershof, Polemannsland, Borrishof, Borigshof
Bariši
Bosawka
Jaunbozava
Boxten
Boksti
Bradaisch
Brodaiži
Bradaisch
Bradaiži
Bradaiż
Bradaižu muižaLudzas apr.
Brahmannshof
Bramani
Brambergshof
Bramberģes kroņa muiža
Brambergshof
Bramberge (Riga), Bramberges muiža
Brandau, Brandenstein
Brandavas
Brandenburg
Brandenburgas muižaJelgavas apr.
Brandenburg
Bramberģes kroņa muiža
Brandenburg
Bramberge
Brandenburg im Lilienfeld (Bauske)
Viesturi
Brandenburg; Krons-Unterforstei
Bramberģes kroņa apakšmežniecība
Brandhof
Lejasbranti
Branhof
Brangavas muižaRēzeknes apr.
Brankenhof
Branki
Braschen
Bražas 1, 2
Braskchen
Brakšas
Braslau
Brasla
Brasle
Braslu pomuiža
Brasle
Braslas
Braslekrug, Brasle
Brasla 2
Brauershof
Zīberta zeme
Braunau
Brunavas
Braunsberg
Lačkalns
Braunsberg
Stigas
Braxten
Brakški
Brechtshof
Brekti
Breden bei Misshof
Brieži 5
Bredenfeld
Briežu privātmuiža
Bredenfeld
Briežu muižaJelgavas apr.
Bredenfeld (Jelgava)
Brieži 2
Bredneek
Briednieki
Breeden
Briežu muižaJelgavas apr.
Breeden
Trape
Breeden
Trapes kroņa muiža
Breeschen
Brieži
Breithausen
Olinas
Brejdaki
Breidaku muižaLudzas apr.
Brentzen
Brenči
Brenz (Oleri)
Rijas 1
Brenzenhof
Bronci
Breschge
Brežgi
Bresemois
Briežu muižaRīgas apr.
Bresilenhof, Bresilgen
Bruzilas
Bresilgen
Bruzilas privātmuiža
Bresilgen
Bruzilas muižaKuldīgas apr.
Bresilgen
Brizules privātmuiža
Bresilgen
Brizules muižaTukuma apr.
Bresilgen, Schlawenhof
Brizule
Breslau
Braslavas privātmuiža
Breslau
Braslavas muižaValmieras apr.
Breslau
Braslava
Breslau
Braslava
Bresowitz
Brezovie
Bresslau
Braslava
Briedneek
Briednieki 2
Brieschau
Briežava
Brieschdarsen
Briežudarzi
Briescheln
Brieslas
Brigen, Brigi, 2
Brigi 1-2
Brigi
Briģi
Brihkum
Brikumi
Brihnum
Brīnuma pusmuižaValmieras apr.
Brincken (Tukums)
Brinki 3
Brinckenhof – Sustel, - Althof
Bringi
Brinen
Brinini
Brinken
Bringi 3
Brinken-Pedwahlen
Briņķu Pedoles muižaTalsu apr.
Brinken-Pedwahlen (Talsi)
Brinki 4
Brinkenhof
Briņķu privātmuiža
Brinkenhof
Briņķu privātmuiža
Brinkenhof
Briņķu muižaCēsu apr.
Brinkenhof
Briņģu privātmuiža
Brinkenhof
Brinki
Brinkenhof
Bringi 2
Brinkenhof
Brandelis
Brinkenhof an der Palze
Austrini
Brinuhm
Brinums
Brischesal
Briežusala
Bristen
Bristani
Britzen
Briči
Briwneek
Brivnieki 3
Brochhof
Broki
Brockenhof
Broki 2, 3
Brockhausen, Bruckhausen (Kuldiga)
Vitolini
Brodisch
Pulsani
Brokowsky
Brokovska
Brotzen
Brocēnu privātmuiža
Brotzen, Berghof
Broceni
Brozen
Brocēnu muižaKuldīgas apr.
Brucken
Brukņa
Brucken
Bruknas privātmuiža
Brucken
Bruknas privātmuiža
Brucken
Bruknas muižaBauskas apr.
Brucken
Brukna
Brucklenheim, Brucklenau
Bruklenaji
Bruden
Bruknas
Brüggen
Briģenes privātmuiža
Brüggen
Briģenes privātmuiža
Brüggen
Briģenes muižaIlūkstes apr.
Brüggen, (+ -Engelhardtshof , -Neuhof)
Brigene
Brüggenhof
Brukani
Bruhwel (Spare)
Bruveri 1
Bruhwer
Bruveri 2, 3, 4 5, 6
Brukl
Brukli
Brunn 2
Bruna
Brunnau, Brunowischek
Brunava 2 (Bauska )
Brunnen
Bruņas privātmuiža
Brunnen
Bruņas muižaIlūkstes apr.
Brunnen
Brunes privātmuiža
Brunnen, (+-Rettenehof, Rethof)
Bruni
Brunnshof
Pengi
Brunnshof (Aluksne)
Volciši
Brunowischki
Brunaviške
Brunshof
Bruži
Bruntal
Gruntali
Brusick
Bruziki
Brutul
Brutuli 1, 2
Bruun, Bruhne
Brunas
Bruwern
Bruveli
Bubber
Bubieres
Buchhof
Buki
Buchholz
Saulzari
Buchholzhof
Krimi
Buchholzhof
Springi 2
Bück
Buki 2
Bück an der Eglohn
Spelani
Bucken
Bukas 2
Buckmuische
Bukmuiža
Buddel
Budele
Budenberg
Budberga
Budendickhof
Tumes
Budendickshof
Būtiņģes kroņa muiža
Budendickshof
Butini
Budingen
BūdiņmuižaJelgavas apr.
Budingen
Budinas
Budinghof
Budinmuiža
Budsen
Mazarini
Bufaliszki
Gelenovas muižaDaugavpils apr.
Bugowitz
Bugoviči
Bugull
Buguli
Buhdeskaln
Budes 2
Buhgul
Būguļu brīvsaimniecība
Buhmannshof
Bumani
Buhnen
Bune
Buiwidden
Buivida
Buiwisch
Buiviši
Bujwisk
Bulviši
Bukamesch
Batpurvi 2
Bukaten
Bukateni
Bukke
Buki
Bukmujża
BukmuižaRēzeknes apr.
Bulan, Bohlen
Bolani
Bulan, Bulany
Balani
Bulderaa (Riga)
Bolderāja
Buldern
Bulderes
Bulkenhof
Bulki
Bulle
Bulli 1, 2
Bullehn
Billeni
Bullen
Buļļu privātmuiža
Bullen, Bullenfähr
Bulluciems
Bullenhof
Bullu muiža
Bullenhof bei Bolderaa
Bulli 3
Bullenhof bei Ladenhof
Bulli 4
Bullenkrug
Vidsala
Bullenthal
Spinduli
Bulling
Bulini 1, 2
Bülskenhof, Bilskenhof (Alt. – Neu.)
Bilska
Bumbe
Bumbji
Bumbern
Bumburu muižaCēsu apr.
Bumbern
Bumburi
Bumbern
Vecbumburi
Bunder
Puduri
Bundsen
Bundzeni
Bundsenberg
Bundžas privātmuiža
Bundsenberg
Bundžas
Bundul
Bunduli
Bungenhof
Bunges muižaBauskas apr.
Bungenhof
Bunga
Bunsenberg
Bunciši
Bunthof
Raibamuiža
Buntick
Buntiki
Buntzenhof
Bunči
Buonaventura, Bonaventura
Baloži 2
Burak
Buraki
Burchardshof
Mežciems (Riga)
Burgdorf
Pilsciems
Burghausen, Muischesem
Muižuciems
Burgstall
Burkani 1, 2
Burgwald
Ošaures
Burtneck
Burtnieku pilsmuižaValmieras apr.
Burtneck
Burtnieki
Burtneck
Burtnieki
Burtneck Pastorat
Burtnieku mācītājmuiža
Burtneck Schloß
Burtnieku privātmuiža
Burtneck, Burtnek, +Kruhss, Kruhse, Kruse (Livzeme)
Burtnieki
Burtneek
Burtnieki 2-5
Buschenhof
Buša muiža
Buschhof
Lielmeži
Buschhof
Eglieni
Buschhof
Bušupi
Buschhof
Bušu muiža
Buschhof
Bušopu pomuiža
Buschhof
Birži
Buschhof (Koknese)
Birznieki 5
Buschhof 2
Baši 1, 2
Buschhof; Groß-
Biržu kroņa muiža
Buschhof; Groß-; Unterforstei-Widme
Biržu apakšmežniecības vidme
Buschhof; Klein-
Mežamuižas kroņa muiža
Buschhöfsche Forstei
Kruklini
Buschholm
Salas 1
Buschof
Lejnieki
Businkau, Businkowo, Businjau, Businkowa
Buzinkava
Bussen, Bussan, Busany
Buzani
Büsterwolde, Büsterwald
Bisteri
Butar
Butaru muižaValkas apr.
Butkanen
Butkani
Butkunen, Butken
Butkeni
Buttaischen
Butaiši
Buttler – Wahrne
Butleri
Butullen, Buttul
Butuli
Butzing
Bucini
Butzkowsky
Bučauskas privātmuiža
Butzkowsky
Bučauskas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Butzkowsky
Bucauska
Butzkowsky
Virane
Cadfer
Katvaru privātmuiža
Campenhof, Campenhausen
Kampani 1, 2
Capen
Kapenes muižaVentspils apr.
Cardinalshof
Lali
Carlottenberg
Pupoli
Carlottenberg
Latas
Carlottenberg, Carlottenhof
Šarlate 1, 2
Carlottenburg
Kalnapededze
Carlottenhof
Slenči
Carlsbach
Karuli
Carlshof
Kārļu kroņa muiža
Carlshof
Kārļa kroņa muiža
Carlsruhe
Bišupumpuri
Carolinenhof, Karolinenhof
Aunini
Casimirshof
Kažmēru kroņa muiža
Casuppen
Kazupes muiža
Catharinenberg
Katrīnkalna privātmuiža
Catharinenhof
Katrīnas muižaCēsu apr.
Catharinenhof
Katriņas muiža (Teteles)Jelgavas apr.
Catharinenhof
Katriņas muiža (Mūrmuižas)Jelgavas apr.
Catharinenhof
Katriņas muižaLiepājas apr.
Catharinenhof
Katriņas muižaLiepājas apr.
Catharinrenhof
Katrinas pusmuiža
Cecil 1, 2
Sesili 1, 2
Celme
Celmenieki
Champeter
Šampert
Charlanischek, Charlanischki
Harlamiški
Charlottenberg
Kalnpedeze
Charlottenburg
Pedeze
Charlottenburg
Kalnapededzes privātmuiža
Charlottenburg
Kalnapededzes muižaValkas apr.
Charlottenburg
Falmierova
Charlottenhain
Troškas privātmuiža
Charlottenhof
Lottes muiža
Charlottenhof
Lotenieki
Charlottenhof
Lotas muižaMadonas apr.
Charlottenhof
Berzuli
Charlottenhof
Sprogi
Charlottenhof
Šarlaka
Charlottenhof
Šarlates muižaBauskas apr.
Charlottenhof
Šarlates muižaIlūkstes apr.
Charlottenhof
Šarlati
Charlottenhof
Šarlote 1, 2, 3
Charlottenhof
Šarlotes 1, 2
Charlottenhof
Šarlotes muižaAizputes apr.
Charlottenhof
Šarlotes muižaVentspils apr.
Charlottenhof
Šerlatu muižaTukuma apr.
Charlottenhof
Tikmenri
Charlottenhof bei Laiden
Jaunamuiža 4
Charlottenhof, Fischmeister
Fišmeistars
Charlottenhof, Laxen, Lexden
Lazda
Charlottenruhe
Berzulejas
Charlottenthal
Latas 2
Charlottenthal bei Peddeln
Berzi 2
Charun, Charuny
Haruniški
Chertschewo
Kščava
Choroschewa
Horoševa
Chrapenhof
Chrapunovka
Christberg
Kristenieki
Christianshof
Krišjāņa muižaJelgavas apr.
Christianshof
Krišjani
Christin
Milka
Christinen, Christin
Mežini
Christinenhof
Kristiņas muižaJēkabpils apr.
Christinenhof
Kristinki
Cilligen
Tilikas
Clementinehof
Klementinova
Clievenhof; Krons-Forstei
Klīves kroņa mežniecības
Concordia
Dižtalcenieki
Corallen
Kureles privātmuiža
Croye, Kroyen
Vanka
Croyen
Kroinieki
Croonmanshof
Kronmaņa muiža
Czenczi
Ezereņu muižaDaugavpils apr.
Dabber
Dabris
Dabing
Davini
Dabyli
Dobuļu muižaRēzeknes apr.
Daboren
Dabari
Dagda
Dagdas muižaDaugavpils apr.
Dagden, Dageten, Dagda
Dagda
Dageschau, Dagaschewe, Daguschewo
Degušava
Dageten
Dagda
Dageten
Dagda
Dagomar
Ošupij 2
Dahlen
Doles privātmuiža
Dahlen
Doles pagasts
Dahlen
Doles muižaRīgas apr.
Dahlen
Dole
Dahlen Pastorat
Doles mācītājmuiža
Dahlen, Dalen - Schildenhof
Doles
Dahmhof
Dami
Daiben
Daibes privātmuiža
Daiben
Daibes muižaCēsu apr.
Daiben
Daibes
Daiben
Daibe
Daidsen, Daissen
Daidzu pomuiža
Dakten
Daktes
Dakting
Daktini
Dalbingen
Dalbe
Dalbingen
Dalbe
Dalbingen, Dalbing
Dalbe
Dalbingen; Krons-Pastorats-Widme
Dalbes kroņa mācītājmuižas vidme
Damaschenhof
Damašeni
Dambe
Dambis
Damben (Riga)
Dambji 1, 2
Dambeneck
Dambienieks
Dambern
Leitani
Dambesz
Rentovas muižaDaugavpils apr.
Dambisch
Dambiši
Dambringen
Dambrini
Dambroden
Dambradi
Dammenhof
Lejias Derkšni
Dampeln
Dampeli
Danckes
Dankieris
Danden
Dandas
Danemark
Danskija
Dangen
Dangas
Daniel
Danela pomuiža
Dankenhof
Dankas
Dankum
Dankumi
Dankwitz
Dankavas
Dannenberg
Dambergi
Dannenfeld
Priedaine
Dannenfeld
Denefeldes pomuiža
Dannenfeld
Danpeltes muižaJēkabpils apr.
Dannenfeld
Danpeltes muižaIlūkstes apr.
Dannenfeld
Dannenfeldes privātmuiža
Dannenfeld, Tannenfeld
Danefelde
Dannenhof
Priežumuiža
Dannenhof
Priežu muižaKuldīgas apr.
Dannenhof
Zaķu muižaJelgavas apr.
Dannental
Dandāles muižaJelgavas apr.
Dannenthal
Mazpakuli
Dannenthal
Dandāles privātmuiža
Dannenthal
Dandale
Dannhof
Dānes kroņa muiža
Dannhof
Dannes kroņa muiža
Dannhof
Dane
Dannhof, Dohnhof
Doni
Danswitten
Daudzites
Danswitten
Damdzites
Dantschakalns, Danschkaln + Schmugaulnberg
Kalnudrzeni
Dargelau, Dargelewa
Dargeleva
Darsen
Barmaņa muižaCēsu apr.
Darsen
Zeiniši
Darsesem
Rogas
Darsneek
Darznieki
Darwen
Darvas
Dauding
Daudzini
Daudsen
Daudzene
Daudsewas
Daudzevas muižaJēkabpils apr.
Daudsewas
Daudzeva
Daugassen
Daugasne
Daugeln
Dauguļu privātmuiža
Daugeln
Dauguļu muižaValmieras apr.
Daugeln
Dauguļi
Daugeln, Dauglan, Dangeln
Dauguli 2
Daugsten
Daukstes
Daugul L
Daugulu
Daukst
Dauksti
Daussewen, Daudsewas
Daudzese
Dawe
Davas pomuiža
Dawenhof
Davi
Dedelischek
Dedeliški
Dedsin
Dadzi
Degahlen
Lielkuleni
Degahlen
Degoles muižaTukuma apr.
Degahlen
Degoles muiža
Degahlen
Degole
Degerhövden
Čomas
Degge
Dagi
Deggen
Degas
Deggenhof
Deģu muižaJelgavas apr.
Deggenhof
Degumuiža
Deggenhof
Degi
Deggum
Degumi
Deglewo
Deglevo
Deglewo
Deglava
Degomar
Degumnieki
Degter
Dekteri
Degtern, Degteri
Cibla
Deguhnen
Daigones muižaTalsu apr.
Deguhnen
Daigones kroņa muiža
Deguhnen
Daigone
Degusse, Wildmannshof
Dzeguzeni
Dehseln
Vecmikeli
Dehsseln, -Kreutzberg , Lautzen am See
Desele
Deider
Mušas
Deiman, Deimany
Deimani
Dekschen
Dekšni
Dekschen1, 2
Dekšni 1, 2
Dekszina, Nowaja
Dekšiņas muižaAbrenes apr.
Dellen
Delas
Dellesallen
Delusalas
Dellin
Delini
Deltor
Deltori
Dembau, Dembowa
Dembovas
Demerowka
Dzemerauka
Demmen
Dēmene
Demmen
Demenes muižaIlūkstes apr.
Demmen
Demene
Demmen-Pastorat
Turgales mācītājmuižaIlūkstes apr.
Demsche
Demši
Demschi – Seidenetz
Demši
Dend
Plintini
Denelischek, Denelischky
Deneliški
Denewa
Deneva
Dennen
Denes
Depkens
Merķeļa muiža
Dergilau, Dergilowa
Dergilova
Dermont, Dermontow
Dermontovas
Derwanisch
Dervanieši
Derwanischek, Derwanischki, Derwanischhof
Dervaniški
Derwen
Darvaskalns
Desseln
Dēseļu privātmuiža
Desseln
Dēseles muižaLiepājas apr.
Detershof
Dētera muiža
Deutsch Gailau
Gailava
Deutsch Waldförsterei
Vaci
Deutschberg, Sakstygal
Sakstagals
Deutschhof
Vacieši 1, 2
Deutzmannshof
Ducmani
Dewen
Devēnas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Dewen
Devene
Dewwen
Devēnu privātmuiža
Dexen
Deksij
Dexen
Degsnieki
Dexnen
Degšni
Dexor
Deksori
Dexorn
Deksori
Dexten
Deksnes muižaKuldīgas apr.
Dexten
Deksne
Dexten (Iecava)
Tireli 1
Dezieden
Dzelzcela maja
Dhurenhof
Dūres privātmuiža
Diakonatgut
Veides mācītājmuiža
Dibbesten
Dilbasti
Dickeln
Dikļu privātmuiža
Dickeln
Dikļu muižaValmieras apr.
Dickeln
Dikļi
Dickeln
Dikļi
Dickeln Pastorat
Dikļu mācītājmuiža
Dickelshof
Dukuli
Diddul
Diduli
Didrichshof
Pidriķa muižaValmieras apr.
Didrichshof
Pidriki
Dieden
Didas
Diedrichshof
Ilgumi
Diedrichshof
Tidriki
Diedrichstein
Didrikasteines
Diedrichstein
Didrichšteine
Diedrichstein, (Ugale)
Murnieki 6
Diensdorf
Dinzdurbes privātmuiža
Diensdorf
Dinzdurbe
Diensdorf
Dinsdurbes muižaLiepājas apr.
Dikke
Diki
Dilge
Dilga
Dilleritz
Dileriči
Dilmannshof
Dilani
Dilnhof
Ragi
Dimantshof
Dimanti 1, 2
Dimelen
Dimas
Dimse
Dimžas
Dimsekalln
Dimzukalni
Dionyshof
Daniševka
Dirin
Dirini
Dirwainischki
Dervanišķu muižaIlūkstes apr.
Dirwan, Dirwany
Divani
Dirwecken
Dirveikas
Dische
Dirši
Dischuppen
Dišupi
Ditleffshof
Dietlavi
Dittlau
Ditlavi
Ditzmannshof
Dicmani
Djukschy
Diukši
Dluschnewo
Dlužneva
Dobbeling
Dabolini 1, 2
Dobbelneck, Dobbelneek
Dobelnieki
Dobbul
Dobuli 1, 2
Dobel
Daboli 1, 2
Dobelsberg
Koku privātmuiža
Dobelsberg (Saldus)
Kokmuiža 1
Doben
Dobes muižaJelgavas apr.
Doben
Dobe
Doben, Dubben, Duben
Dubeni
Doblen
Dobeles kroņa muiža
Doblen
Dobele
Doblen
Dobele
Doblen (+ – Bankaushof)
Mežbenkavas
Doblen-Oebelgunde
Cušu kroņa muiža
Doblen, Dubbeln, - Pelliseden
Dobele
Doblen; Deutsche Pastorats-Widme
Dobeles vācu draudzes mācītājmuižas vidme
Doblen; Flecken
Dobeles miests
Doblen; Hauptmanns-Widme
Dobeles pilskunga vidme
Doblen; Kronsforstei
Dobeles kroņa mežniecība
Doblen; Lettisches Küsterat
Dobeles latviešu draudzes ķesterāts
Doblen; Pastorat
Dobeles mācītājmuiža
Dobrawischek
Dobraviški
Dobroczin
Dobročinas muižaRēzeknes apr.
Dobul
Dubulteni
Docken
Doki
Dogsten
Dokstes
Dohmer
Domeris
Dohnen
Dene
Dohring
Dorini 1, 2
Doktern, Doctorhof
Daktermuiža
Domahn
Silavas
Doman
Domani
Dondangen
Dundagas muiža
Dondangen
Dundagas muižaVentspils apr.
Dondangen
Dundaga
Dondangen
Dundaga
Dondangen - Benecken, Gailim, Gaylun, Prekezadden,
Dundaga
Donikau
Donikava
Donnershof
Pērkones muižaLiepājas apr.
Doremoise
Dores privātmuiža
Dorenbach
Dorupe
Dorenhof, Doremoise
Dore
Doresmoise
Kailini
Dorfhof
Salngrieži
Dornack
Ozolbunci
Dorotheenhof
Miltiņu muižaJelgavas apr.
Dorotheenhof
Miltiņu kroņa muiža
Dorotheenhof
Dārtes muižaValkas apr.
Dorotheenhof
Dārtes muižaTukuma apr.
Dorotheenhof
Dārtes muižaBauskas apr.
Dorotheenhof
Dārtas kroņa muiža
Dorotheenhof
Dartina
Dorotheenhof
Dartija
Dorotheenhof
Dartesmuiža
Dorotheenhof
Dartasmuiža
Dorotheenhof
Darta 1- 4
Dorotheenhof
Andarti
Dorotheenhof
Varpas
Dorotheenwunsch
Veveri 2
Dörpers-Memelshof
Derpelmēmeles muižaBauskas apr.
Dorten
Darte
Dorup
Doropes pomuiža
Doxten
Dokstas
Drachenfels
Ličupe
Drachenfels
Imanta
Dracken
Drakanas kroņa muiža
Dracken, Drachenburg
Drakanes
Dragonersdorf, Draguhen
Dragunaciems
Draken
Drakane
Draven, Dravendorf, Drawezeem
Dravnieki 1
Drawant
Dravantas
Drawen
Dravas 1, 2
Draweneek
Druvenieki 1, 2
Draweneek
Dravenieki
Drawinen
Druvinas
Drawneek (Jaungulbene)
Dravnieki 3
Drawneek (Kuldiga, Liepaja, Ivande, Staicele)
Dravnieki 7, 8, 9, 10
Drebbenick LDrebnieki
Drebenieki
Dreilingsbusch
Dreiliņu muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Dreimannsdorf
Dreimaņa muižaTalsu apr.
Dreimannsdorf, Dreimannshof, Dreimann
Dreimani 1-5
Dreimannshof
Kalumuiža
Dreinen
Dreini
Dreiske
Dreiski
Dreylingsbusch, Drehlingsbusch, Dreilingsbusch (Riga), -Poresch
Dreilini
Dreylingshof
Dreiliņu privātmuiža
Dreylingshof bei Happackshof
Dreilini 3
Dreymann
Zarini 3
Drelingsbusch
Dreiliņi
Dreweneek
Drevenieki
Drezane, Dritzen
Driceni
Driki
Driki
Drisaburg
Kurtiši
Driwingen
Diždrivini
Drizane
Drīceni
Drizane
Drīceni
Drycany
Dricānu muižaRēzeknes apr.
Drobbusch
Drabeži
Drobbusch
Drabešu privātmuiža
Drobbusch, Drobbischhof, Bergenhof
Drabeši
Droben
Drobes
Drobusch
Drabešu muižaCēsu apr.
Droggen; Post-
Drogas privātmuiža
Drohne (Mazsalaca)
Dravnieki 2
Drostenhof
Jaundrustu privātmuiža
Drostenhof
Drusti
Drostenhof
Drusti
Drostenhof (Alt- Neu-)
Drusti
Drostenhof;Alt-
Vecdrustu privātmuiža
Drucken
Druki
Druckenhof
Drukas muižaJelgavas apr.
Druckenhof
Drukas kroņa muiža
Druckenhof
Drukas
Drulle
Drulles
Drustern
Drustares
Druven
Druvienas muižaCēsu apr.
Druween
Druvienas privātmuiža
Druween
Druviena
Druween, Druwsen
Druviene
Druwen
Druvas 1-5
Druwin
Druvini
Dseen
Dzeni
Dsehrwen
Dzērves muižaAizputes apr.
Dseller, Dselery
Dzilari
Dselsen
Dzelžu privātmuiža
Dselsenhof
Dzelži
Dselsenhof
Dzelzes muižaJelgavas apr.
Dselsgallen
Dzelzgales muižaAizputes apr.
Dselsgaln
Dzelzgale
Dsenen (Kuldiga)
Dzeni 3
Dsennisch
Dzeniši
Dserwen
Dzērve
Dserwen
Dzerveni
Dserwen
Dires
Dserwen, Serwen, Serben
Dzerve
Dserwenhof (Jekabpils)
Dzerve 2
Dserweskaln
Dzerkalni
Dsieter, Dsinter
Dzintare
Dsillau
Dzilava
Dsintern, - Bunke
Dzintari 1, 3, 4, 5
Dsirgen
Dzirgas muižaLiepājas apr.
Dsirgen, Dsirren
Dziras
Dsirkal
Dzirgali
Dsirkaln
Dzirkales muižaBauskas apr.
Dsirkaln
Dzirkale
Dsirren
Dzirmuiža
Dsirren
Dzires muižaLiepājas apr.
Dsirren; Neu-
Jaundzīru privātmuiža
Dsirtenzeem
Dzirti
Dsischel
Dzišli
Dsischeln
Dzislas
Dubbeln
Dubulti
Dubbenhof
Krogzemji
Dubbenhof
Dubes muižaBauskas apr.
Dubbenhof
Dubeņu muižaAizputes apr.
Dubbenhof
Dubenieki
Dubbenhof
Dubeni 2, 3
Dubbenhof
Dube
Dubbul
Dubuli
Dubena
Dignājas muižaJēkabpils apr.
Dubena
Dignāja
Dubena-Buschhof; Unterforstei
Dignājas-Biržu apakšmežniecība
Dubena-Schlottenhof; Unterforstei
Dignājas apakšmežniecība
Dubena; Försters-Kronsgut
Dignājas mežkunga kroņa muiža
Dubenach, Dubena
Dignaja
Dubenalken
Dunalkas pagasts
Dubenalken
Dunalkas muižaAizputes apr.
Dubenalken
Dunalka
Dubenalken, Dubbenalken
Dundalka
Dubinau, Dubinowo
Dubinova
Dubinik
Dubiniki
Dubinino
Dubiņinas muižaLudzas apr.
Dubinsky
Dubinskas privātmuiža
Dubinsky
Dubinska muižaCēsu apr.
Dublewo
Dubleva
Dubna
Dubnas muižaDaugavpils apr.
Dubna, Dubno
Dubna
Dubno
Dubnas muižaDaugavpils apr.
Dubowik
Duboviki
Dubrowka
Dubrovka
Ducken
Duki 1, 3
Duckern
Dukuru privātmuiža
Duckern
Dukuru muižaCēsu apr.
Duckern
Dukernieku pomuiža
Duckern
Dukeri
Duckern (Cesis)
Dukuri
Duckershof
Dūķeru privātmuiža
Duckershof
Dūķeru muižaValmieras apr.
Duckershof (Valmiera), -Slaweschen
Dukuri 2, 3
Duddersall
Dudursala
Duddum
Dudumi
Dudken
Dudkas
Duenhof
Daugmale
Dugoruschkalewa
Lauku Ruškaleva
Duhdel
Dudeles
Duhka
Duki 2
Duhmzeem (Talsi)
Dunas
Duhre
Duras
Duhren
Dūres privātmuiža
Duhren
Dūres privātmuiža
Duhren
Dūres muižaTukuma apr.
Duhren
Dūres muižaKuldīgas apr.
Duhren
Dure 1-3
Duhrenhof
Dūres muižaValmieras apr.
Duhrenhof
Dūres muižaValkas apr.
Duhrenhof
Dūre
Duhrenhof
Dures
Dukalewa
Dukaleva
Dukershof
Renceni 3
Duklau
Duklavi
Duklehn
Dukuliena
Duksztygal
Dūkstigala muižaRēzeknes apr.
Dulbau, Dulbowa
Dul’bovo
Düllie
Diliava
Dumpjahn, Dumpjat
Pratnieki
Düna (river)
Daugava
Düna (river)
Daugava
Dünaburg
Daugavpils
Dünaburg; Kirchspiel
Daugavpils draudze
Dünafeldhof
Feltova
Dünafeldhof
Dunaini
Dünahof
Dunaini
Dünahof
Daugava
Dünaminde
Daugavgrīvas muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Dünamünde
Daugavgrīva
Dünamünde
Daugavgrīvas draudzes
Dünamünde Pastorat
Daugavgīvas mācītājmuiža
Dünamünde, -Schulzenhof
Daugagriva
Dunau, Pudunai
Dunava
Dunden
Dundas
Dunder, Dundur
Dunduri
Dundershof
Dundurmuiža
Dunekelle, Dundorf
Dunkulciems
Dünheim
Malutki
Dünhof
Jaunlīves privātmuiža
Dünhof
Jaunlīves muižaRīgas apr.
Dünhof
Jaunlive
Dünhof
Duni 1, 2
Dünhof
Daugmale
Dünhof
Daugmale
Dünhof, Pojekenhof
Peski
Dunke
Dunki
Dunkel
Dunkelnieki
Dunken
Dunki 2
Dunkenhof bei Adiamünde
Dunki 3
Dunniken
Dunika
Dunniken
Dunika
Dunniken, Dunicken
Dunika
Dunsberg
Vatrānes muiža
Dunskaja, Dünahof
Dunskaja
Dunske
Dunski
Dunteshof
Dunte
Dunteshof
Dunte
Duntischek, Duntischky
Duntiški
Duppelsdorf
Dupelnieki
Durben
Durbes muižaTukuma apr.
Durben
Durbe
Durben, -Pilsathe
Durbe 1, 2
Durben; Amt
Raibā kroņa muiža
Durben; Amt
Durbes kroņa muiža
Durben; Deutsche Pastorats-Widme
Durbes vācu mācītājmuižas vidme
Durenhof, Duhren
Duru
Durenhof, Lindenhof (Valmiera), -Kostantinenhof
Dure 4
Durpriden
Durspriede
Dursuppen, - Kokke, -Teske
Dursupe 1, 2
Duruppe
Durupi
Dutken
Dutkas
Dutkenshof
Dutkas privātmuiža
Dutkenshof
Dutkas muižaValkas apr.
Dutze
Duči
Dutzken
Duckas
Duxtigal, Mellna
Melna Dukstigala
Duxtigallenhof
Baltais Dukstigals
Dwaren
Dvori
Dwarn
Dvaru muižaBauskas apr.
Dweeten
Dvietes privātmuiža
Dweeten
Dvietes muižaIlūkstes apr.
Dweeten
Dviete
Dweeten
Dviete
Dwersaten
Dvari
Dweten, Dweeten
Dviete
Dworczane
Dvorčānu muižaDaugavpils apr.
Dworischtzi
Dvorišče
Dworuppen
Dvorupe
Dzienigal
Dzeņigala muižaLudzas apr.
Ebelshof
Ebelmuiža
Ebelshof
Ebela muiža
Ebersdorf
Eberi
Ebsern
Mickas
Eck
Ķipēnu privātmuiža
Eck
Ķipēnu muižaValmieras apr.
Eck
Kipenes muiža
Eckau
Jecava
Eckau
Iecavas privātmuiža
Eckau
Iecavas muižaBauskas apr.
Eckau
Iecava
Eckau in Livland
Ozoli 2
Eckau; Groß-
Lieliecavas privātmuiža
Eckau; Kirchspiels- Pastorats-Widme
Iecavas draudzes mācītājmuižas vidme
Eckau; Krons-Pastorats-Widme
Iecavas kroņa mācītājmuižas vidme
Eckau; Neu-
Jauniecavas kroņa muiža
Eckenberg
Ozolkalna muižaJēkabpils apr.
Eckenburg
Ozoli 15 (Priekule)
Eckendorf
Ozolu muižaTukuma apr.
Eckendorf
Ozolpils
Eckendorf
Ozolmuižas kroņa muiža
Eckendorf
Lube
Eckendorf (Tukums)
Ozolmuiža 4
Eckengraf
Ieķengrāves muižaJēkabpils apr.
Eckengraf
Viesīte
Eckengrafen, Eckengraf
Ekengrave
Eckenstein
Kampji 2
Eckhof
Ozolu muiža (Zaļenieku)Jelgavas apr.
Eckhof
Ozolu muiža (Jaunauces)Jelgavas apr.
Eckhof
Ozolu muiža (Elejas)Jelgavas apr.
Eckhof
Ozolu muižaMadonas apr.Madonas nov. ?
Eckhof
Ozolnieki
Eckhof
Ozolmuižas privātmuiža
Eckhof
Ozolaines
Eckhof
Ozolaine
Eckhof
Ozola muiža
Eckhof
Kuzuli
Eckhof
Ēķupes privātmuiža
Eckhof
Ēķupes muižaKuldīgas apr.
Eckhof
Ekupe
Eckhof
Ekhofas pusmuiža
Eckhof
Ekava
Eckhof (Eleja)
Ozoli 4
Eckhof (Limbaži)
Ozolnieki 6
Eckhof (Saldus, Barbere, Jekabpils)
Ozolmuiža 5, 6, 7
Eckhöfchen
Ozolmuižas kroņa muiža
Eckmesche
Ekmeži
Edinburg
Jurmala
Edinburg
Dzintari
Edinburg (Riga)
Dzintari 2
Edischau, Jedischowa
Edišava
Edsen
Lielivande
Edsen (see also Groß-Irwanden)
Lielivande
Edwahlen
Ēdoles muižaVentspils apr.
Edwahlen
Ēdoles [privāt]muiža
Edwahlen
Ēdole
Edwahlen
Edole
Eerkaln
Erkalni
Eewald
Ievalči
Eewald, Ewolst
Ievolts
Eggen
Egeri
Egglislauken
Egleslauki
Egipten
Vilkumiests
Egipten
Vilkumiests
Egypten
Egipte
Egypten; Privat- Pastorat
Ēģiptes privātā mācītājmuiža
Egypten; Privat- Pastorat
Vilkumiesta privātā mācītājmuiža
Eglien
Eglenieki
Ehden, Ehde
Ede
Ehippel, Ehiply
Eipli
Ehlain
Ielaini
Ehlm
Elmi
Ehnau
Ēnavas muižaAizputes apr.
Ehnau
Enava
Ehnau
Voitani
Ehwagen
Ievades muižaAizputes apr.
Ehwald, Ewalden
Brindas
Eichenangern
Stabeki
Eichenangern
Stakenberga muižaValmieras apr.
Eichenberg
Ozolkalns
Eichenberg
Ozolkalni
Eichenberg (Engure)
Kalnozoli
Eichenberg (Zasa)
Ozoli 16
Eichenbergl
Purgaili 2 (Ledurga)
Eichenhof
Ozolnieki 8
Eichenhof
Kaktini
Eichenhof bei Kroppenhof
Ozolnieki 2
Eichenkrug
Ozolkrogs
Eichenrode
Ozolkalni 3
Eichenrode
Ozolini 3 (Kirbiži)
Eichenrohde
Eišēnu muižaIlūkstes apr.
Eichenstädtl
Ozolkrasti
Eichhof
Ozolu muižaJelgavas apr.
Eichhof
Ozoli 14 (Eleja)
Eichhof
Jaunarajas (Ozoli)
Eichhof
Virtiki
Eichhof (Garsene)
Prunkeni
Eichhof (Jelgava)
Ozoli 7
Eichhof (Sesile)
Ozolini 4
Eichhof (Sigulda, More)
Ozolnieki 3, 4
Eichhof, Oseln (Vecmemele, Nereta)
Ozolmuiža 9-10
Eichholm-Forstei (Meirani)
Mežamuiža 5
Eidschenbeck
Ezenbeke
Eiduk
Eiduki
Eikasch
Eikažu muižaRīgas apr.
Eikusch
Eikažu pusmuiža
Eimur
Eimuri
Eisenbach
Eizbahava
Eisenhammer
Dzelzsnama muižaJēkabpils apr.
Eisenhammer
Dzelzamuru mežamuiža
Eisenhammer
Dzelzamuri
Eisenhof
Sileni
Eykaschen, Eikasch, Eykasch
Eikaži
Ekenberg, Eckenberg
Ekembergu pomuiža
Elderhof
Elderi
Eleonorenhof
Kraujias 3
Eleonorenshof
Eleonorvile
Eleonorwil
Eleonorviles muižaDaugavpils apr.
Elfenau
Kalnozolini
Elisabethhof, Lischen
Liciems
Elisenhof
Lizes 1, 2
Elisenhof
Licnieki
Elisenhof
Kraujias 2
Elisenhof
Foldberga muižaTalsu apr.
Elisenhof
Elīzes muižaKuldīgas apr.
Elisenhof
Brūnu muižaTukuma apr.
Elisenhof
Bruni 2
Elisenhof
Skares muiža
Elisenhof
Zemturi
Elisenhof (Tukum)
Berzupe 2
Elke
Elki
Elkendorf
Jaunelkšni
Elkeseem
Elkuzemes muižaLiepājas apr.
Elkeseem
Elkuzeme
Elkeseem, Elkesat, Elkenerland
Elkuzeme
Elkesemme, Elksem
Alksciems
Elkschnau
Elkšnava
Elley
Elejas privātmuiža
Elley
Elejas kroņa muiža
Elley
Eleja
Elley
Eleja
Elley - Andrup
Eleja
Elley-Schloss
Lieleleja
Ellern
Kandžani
Ellern
Elkšņi
Ellern
Elkšni 2, 3
Ellern
Alkšni
Ellern 1
Elkšni
Ellern 2
Ellerne
Ellihof
Elijas
Ellina
Elina
Ellis (Valmiera)
Skrastini
Elsken; Windau-Forstei-Widme
Elšķene – Ventspils mežniecības vidme
Elster
Elstes
Eluisenstein (Üxküll)
Bajari 3
Elxenwalken
Alksnuvalki
Emmerichstein
Irikava
End-Autz
Galauce
End-Autz
Gala muižaJelgavas apr.
Endenberg, Galowsky
Galauskas
Endenhof
Priediengalaciems
Endenhof
Paegli
Endenhof
Galu privātmuiža
Endenhof
Galu muižaRīgas apr.
Endenhof
Galamuiža
Endenhof
Galaciems, Galciems
Endenhof
Gala muižaKuldīgas apr.
Endenhof
Gala muižaJelgavas apr.
Endenhof
Ausgalmuiža
Endenhof (Garsene)
Bajari
Endenhof (Kandava)
Zemgali 3
Endenhof, -Klebeckshof
Gali 1, 2
Endenhof, + Malgussen
Lieparmuiža
Engelau (Pampali)
Luki 3
Engelhardshof
Kurānu pusmuiža
Engelhardshof
Kujas muižaMadonas apr.
Engelhardshof
Kāpostiņu muižaValkas apr.
Engelhardshof
Kapstas privātmuiža
Engelhardshof
Englārtes privātmuiža
Engelhardshof
Englarte
Engelhardtshof
Engelartas muižaRīgas apr.
Engelhardtshof
Seja
Engelhardtshof, Urdau
Kurani
Engelheim, Engelpost, Ingelheim
Engelpusti
Engelsburg
Aizbalti
Engelshof
Andzeli
Engelzeem
Eņģeļu muižaTalsu apr.
Engelzeem
Engeļu privātmuiža
Engelzeem
Engeli
Enneberg
Enneskalns
Ennen
Enneni
Ennin
Enini
Erberg
Kvapani
Erbprinzenhof
Prinči
Erbprinzenhof
Princmuižas kroņa muiža
Erbsen
Čukusili
Erbsenhof
Zirni
Erche
Jeruži
Eremitage
Ermitāža
Erichshof
Erikava
Erin
Meža Erini
Erkul
Ārciema muižaValmieras apr.
Erkull
Ārciema privātmuiža
Erküll – Ahrtsehm, Arsem
Arciems
Erkuln
Erkuli
Erlaa
Ērgļu muižaCēsu apr.
Erlaa
Ērgļi
Erlaa Pastorat
Ērgļu mācītājmuiža
Erlaa Schloß
Ērgļu privātmuiža
Erlaa, Erlau-Berghof
Egri
Erlau
Erlavas
Ermes
Ērģemes muižaValkas apr.
Ermes
Ērģeme
Ermes Pastorat
Ērģemes mācītājmuiža
Ermes Schloß
Ērģemes privātmuiža
Ermes-Neuhof
Jaunāsmuižas privātmuiža
Ermes-Neuhof (Valka)
Annas
Ermes, Ermesburg
Ergeme
Ermiten
Ermite
Ernestinenhof
Ernestine
Ernsthof
Saulgoži
Ernsthof
Pusmuiža
Ernsthof
Ernestu privātmuiža
Ernsthof
Ernesti
Ernsthof
Ernesta muižaKuldīgas apr.
Ertzbach
Bainite
Ertzen
Erceni
Erwahlen
Ārlavas privātmuiža
Erwahlen
Ārlavas muižaTalsu apr.
Erwahlen
Ārlava
Erwahlen
Arlava
Erwahlen; Pastorats-Widme
Ārlavas mācītājmuižas vidme
Erwalen, -Peekcken , -Schletters Gut
Erole
Eschenheim (Jaunpils-Cesis)
Jaunberze 2
Eschenhof
Ežu privātmuiža
Eschenhof
Ežu muiža
Eschenhof
Ežu muižaCēsu apr.
Eschenhof
Eži
Eschenhof
Bites muižaBauskas apr.
Eschenholm
Oši
Eschenwiek (Lielsvitene)
Oši 2
Eschop
Ežupji
Eserhof, Essern
Ezernieki
Eserin bei Pussen
Ezerini 2
Eserkaln
Ezerkalns 1, 2
Eserneeck (Sigulda)
Ezerkalns 3
Eserneek (Jaungulbene)
Ezernieki
Esmeraldenhof
Esmiraldova
Espenböhe
Čipatas
Espenhöhe
Troškas muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Espenhöhe, Trost, Charlottenhain
Troškas muiža
Essen
Esenes kroņa muiža
Essen-Lehle
Sileni 2
Essen/Essenhof
Lielās muižas privātmuiža
Essenhof
LielmuižaRīgas apr.
Essenhof, Krüdenerhof, (+-Kioge, -Marienthal )
Liela muiža
Esser
Ezerupe
Essergall
Ezergali 2
Esserin
Ezerini 6
Esserin (Pale)
Ezerini 3
Esserkauken
Ezerkauki
Esserlejen
Ezerlejias
Essermahl
Ezermala
Essern
Ezeres pomuiža
Essern
Ezeres muižaLiepājas apr.
Essern
Ezeres muižaBauskas apr.
Essern
Ezeres
Essern
Ezere 1, 2
Essern
Ezere
Essern
Ezera kroņa muiža
Essern-Sieberg
Ezeri 1, 2
Essern, Seehof
Ezermuiža
Essern; Groß-
Lielezeres privātmuiža
Essern; Lubb-
Lubezeres privātmuiža
Esserneek
Ezernieki
Essernhof
Ezeru muižaBauskas apr.
Essersemmen (Arlava)
Ezerini 3
Ettin, Finnisch Ettin
Etini
Evesthof
Dobuži
Ewahden
Ievade
Ewald
Ievalds
Ewalden
Ēvaldes muižaJēkabpils apr.
Ewalden
Ziedani
Ewalden
Žievalti
Ewangen
Ievanga
Ewangen
Evangas muižaLiepājas apr.
Ewardshof, Ewertshof (Kursiši)
Evarži
Ewarschen
Evarži 2
Ewershof
Cibla 3
Ewst
Ares
Ewstehof
Aiviekstes muižaMadonas apr.Pļaviņu nov.
Ewsthof
Aiviekste
Ewsthöhe (Madona)
Augstkalni
Ewstschanzhof
Skanstenieki
Ezer
Ezera muižaDaugavpils apr.
Ezupol
Idzipoles muižaRēzeknes apr.
Fabianau, Russisch Fabianowo
Janovka
Fabianischek
Fabianiški
Fährenhof
Plostmuiža
Falkenberg
Valbergu muiža
Falkenstein
Lazdini1, 2
Farm Elley
Mazelejas ferma
Fasanenhof
Fazani
Feden (Kandava)
Medni
Federek
Federki
Fedotau, Fedotowa
Fedotova
Fegen
Vēgu muižaKuldīgas apr.
Fehgen
Vējava
Fehgen
Vējavas muižaMadonas apr.Ērgļu nov.
Fehgen
Vējavas privātmuiža
Fehgen, Fegen (Kuldiga)
Vegas 3
Fehgen, Weggau
Vejava
Fehren
Verene
Fehren
Vērenes privātmuiža
Fehren
Vērienes muižaRīgas apr.
Fehsen
Viesena
Fehsen
Viesienas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Fehsen
Viesienas privātmuiža
Fehteln
Vietalva
Fehteln
Vietalvas muižaMadonas apr.Pļaviņu nov.
Fehteln
Vietalvas privātmuiža
Feimannshof, Feimany
Feimani
Feymany
Feimaņu muižaRēzeknes apr.
Feldhof
Prieduli
Feldhof
Lauku muižaVentspils apr.
Feldhof
Lauku muižaTukuma apr.
Feldhof
Lauku muižaTalsu apr.
Feldhof
Lauku muižaJelgavas apr.
Feldhof
Lauku muižaLiepājas apr.
Feldhof
Laukmuižas privātmuiža
Feldhof
Laukmuiža 1 – 8
Feldhof
Lauki 1- 5
Feldhof
Laukaini
Feldhof
Kalnlaudas
Feldhof
Jaunsnikeri
Feldhof
Skulte 2
Feldhof
Zemgali 1, 2
Feldhof (Asupe)
Laukumuiža
Feldhof (Dundaga)
Laucini
Feldhof, Feldthoff
Liellauki
Feldhof, Peterthal (Jelgava, Grinfelde)
Lauki – Laukumuiža
Felixberg
Pilsbergi
Felixberg
Pilsberģes kroņa muiža
Felixberg
Pilsbergas muižaAizputes apr.
Felixberg
Jūrkalne
Felixberg
Jurkalne
Fensenhof
Smilškalni
Feodorau, Feodorowna, Feodorowa
Skostene
Ferdinandshof
Ferdinandi
Ferding, Ferdentzen
Verdini 2
Fernandshof
Putni
Fersen, Sohnep
Zonepe
Fersenhof
Berzu pomuiža
Festen
Vestiena
Festen
Vestienas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Festen
Vestienas privātmuiža
Festen Pastorat
Vestienas mācītājmuiža
Feuchtwangen
Jakteni
Fianden
Mārkalne
Fianden
Markalne
Fianden
Lāzberģa privātmuiža
Fianden
Lāsberģes muižaValkas apr.
Fiandenberg, Fianden, Fiandenhof, Lahsberg
Lazbergi
Filippowitz
Filipovci
Filk
Filki
Filut-Muyża
Filanda muižaLudzas apr.
Fimf
Finfa muižaDaugavpils apr.
Finkenhof
Vikuli
Finkenstein
Aparani
Fircks-Assiten
Baģu Asītes privātmuiža
Fircks-Pedwahlen
Firksa Pedoles muižaTukuma apr.
Fircks-Pedwahlen, (+ -Grigguln
Pidole
Firckshof (Kuldiga)
Vecmuiža 12
Firckshof, +Dsilne, +Kreewe
Firksmuiža
Firks-Assiten
Baģu Asīte
Firks-Assiten
Bagu Asite
Fiscalhof
Viskaļu kroņa muiža
Fischdorf
Zvejniekciems
Fischröden
Izriede
Fischröden
Dižizriedes muižaLiepājas apr.
Fiskalhof
Viskaļu muižaJelgavas apr.
Fisklahof
Viskali
Fissen
Lužna 1
Fistehlen
Aderkašu privātmuiža
Fistehlen
Aderkašu muižaRīgas apr.
Fistehlen, Fistelhof
Aderkaši
Fistelen
Vērenes muižaRīgas apr.
Fjuk
Fjuki
Flohrenberg
Florete
Floret
Floretes pusmuiža (Rīgā)Rīgas apr.
Fockenhof
Bukaišu privātmuiža
Fockenhof
Bukaišu muižaJelgavas apr.
Fockenhof
Bukaiši 1, 2
Först
Lači 1
Forstei /Vijciems)
Mežmuiža 7
Forsterei
Foršteja
Forstheim
Mežmuiža 3 (Vainode)
Forsthof, Forsterei
Foratela
Fossenberg
Ķēču privātmuiža
Fossenberg
Ķēču muižaRīgas apr.
Fossenberg
Ķēči
Fossenberg (Cesis)
Keči
Fossenberg, Fossenbergen
Lapsinu pomuiža
Fossenberg;Lapskaln
Lapskalna pusmuiža
Fragenhof
Sparugas
Fragenhof
Spraugu muižaTalsu apr.
Franckendorf
Braņķuciema privātmuiža
Franckendorf
Braņķu ciems
Francks Sessau
Franksesava
Frank-Sessau
Prankas muižaJelgavas apr.
Frankendorf
Brankuciems
Frankendorf, Pawasser
Pakalnieši
Frankensessau
Mazlauki
Franopol, Vorwerk-Franopol
Franopole
Franzhof
Franču muižaKuldīgas apr.
Franzhof
Franči
Franziskau, Franziskowo
Franciskavas pomuiža
Frauenburg
Saldus muižaKuldīgas apr.
Frauenburg
Saldus kroņa muiža
Frauenburg
Saldus
Frauenburg
Saldus
Frauenburg, (+-Muischazeem)
Saldus
Frauenburg; Krons-Pastorat
Saldus kroņa mācītājmuiža
Frauenburg; Kronsforstei-Widme
Saldus kroņa mežniecības vidme
Frauenheim
Motrina
Frauenhof
Mucenieki
Frauental
Gaujienas Jaunā muižaValkas apr.
Freiberg
Freiberģes muižaAizputes apr.
Freiberg
Freibergi
Freiberg, Wirsen
Virzas
Freimannshof
Skubinava
Fresenhof, Breeschenhof (Suntaži)
Brieži 6, Briežkrogs
Freudenberg
Priekuļu muižaCēsu apr.
Freudenberg
Priekuļu kroņa muiža
Freudenberg
Priekuļi
Freudenburg
Draugpils
Freudenhöhe
Skakukalns, Skaki
Freudenthal
Eglites 1
Friedberg
Skuja
Friederikenhof
Briškas
Friedholm
Mierlauki
Friedrichsberg
Mazkalnjani
Friedrichsberg
Kalnciemi, Kalnciemmuiža
Friedrichsberg
Akoti
Friedrichsberg
Snapju muižaTukuma apr.
Friedrichsberg
Snapju muiža
Friedrichsberg
Snapjumuiža
Friedrichsfeld
Tikas
Friedrichshof
Pidriķa muiža
Friedrichshof
Pidriķa muižaValkas apr.
Friedrichshof
Pidriķa muižaTalsu apr.
Friedrichshof
Pidrika muiža
Friedrichshof
Muskuti
Friedrichshof
Muri
Friedrichshof
Mazgerini
Friedrichshof
Krumeši
Friedrichshof
Krimunas
Friedrichshof
Klagates muižaTukuma apr.
Friedrichshof
Fridriki 1, 2
Friedrichshof
Fridrihmuiža
Friedrichshof
Fridrichsgofa
Friedrichshof
Buvidas pomuiža
Friedrichshof
Buividu muižaJēkabpils apr.
Friedrichshof
Bišusili
Friedrichshof
Bedrites
Friedrichshof
Baižkalns
Friedrichshof
Baižkalni
Friedrichshof
Baižkalna privātmuiža
Friedrichshof
Baižkalna muižaCēsu apr.
Friedrichshof
Sušķiņu muižaJelgavas apr.
Friedrichshof
Vizla
Friedrichshof
Vizlas muižaValkas apr.
Friedrichshof
Vizlas privātmuiža
Friedrichshof
Zana
Friedrichshof
Zaņas muižaLiepājas apr.
Friedrichshof
Zuškini
Friedrichshof - Wittenheim
Beikas
Friedrichshof ( Renda)
Ciruli 3
Friedrichshof (Laubere)
Kalnamuiža 2
Friedrichshof (Lielivande)
Pilsmuiža
Friedrichshof; Groß-
Lielfridriķes kroņa muiža
Friedrichshof; Klein-
Lipstu kroņa muiža
Friedrichshöfchen
Frīdriķa muiža
Friedrichshöfchen
Vidriča
Friedrichslust
Lustes kroņa muiža
Friedrichslust
Luste
Friedrichsruh
Buļu pusmuiža
Friedrichsruhe, Bullenthal, Buhl
Buli
Friedrichstadt
Jaunjelgavas
Friedrichstadt
Jaunjelgava
Friedrichstadt
Jaunjelgava
Friedrichstein
Fridrichava
Friedrichswald
Saikavas privātmuiža
Friedrichswald
Saikavas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Friedrichswald
Saikava
Friedrichswerk
Zakumuiža
Friedrigenshof
Kainaži
Frimersheim
Kapusts
Fuchsberg
Lapukalni
Funckenhof (Stende)
Bungas
Funkenhof
Funkes privātmuiža
Funkenhof
Bunkas privātmuiža
Funkenhof
Bunkas muižaLiepājas apr.
Funkenhof
Bunka
Funkenhof
Bungi
Funkenhof
Buča
Gabelsberg
Zelenopole
Gadsiany
Adšuni
Gagar, Gagary
Gagari
Gahlenhof
Gale
Gahlenhof
Gala muižaJelgavas apr.
Gahlenhof
Elenes muižaJelgavas apr.
Gahleskrug
Kalnarites
Gahling
Galini 2 - 5
Gahrschenzeem
Garšciema pomuiža
Gaiden
Gaidini
Gaiden
Gaides
Gaiden
Gaidas
Gaidum
Gaidumi
Gaifen
Gaifi
Gaigallen
Gaigali
Gaigalowa
Gaigalava
Gaigalowa
Gaigalava
Gaigalowa, Gaigalau
Gaigalava
Gaigeln
Gaigulene
Gaiken
Gaiķu privātmuiža
Gaiken
Gaiķu muižaKuldīgas apr.
Gaiken
Gaiķi
Gaiken
Gaiki
Gaiken
Vecgaiki
Gailau
Gailava 2
Gaile
Gailiši 1, 3
Gailen, Gailin
Dižgaili
Gailenhof
Gaiļa muižaAizputes apr.
Gailenhof, Gailshof
Gailu muiža
Gailhof
Gaiļu privātmuiža
Gailhof
Gaili 1, 2
Gailin
Gaili 2
Gailmatsch
Iecelnieki
Gailumhof
Gailumi
Gaismen
Gaisma 1, 2
Gaiten
Gaitas
Gajewo
Gajevas muižaLudzas apr.
Gajewo
Gajeva
Gajgalowo
Gaigalavas muižaRēzeknes apr.
Gal-Muyża
GaļmuižaDaugavpils apr.
Galandfeld
Pučurgas privātmuiža
Galantfeldt
Pučurgas muižaValmieras apr.
Galbar, Galwar
Golvari
Galehn, Goljane
Galene
Galen
Golani
Galen
Vidsmuiža
Galenhof
Gāles privātmuiža
Galgenberg (Tukums)
Pumpari
Galkiten
Gaļķintes muižaLiepājas apr.
Galkitten
Galkinte
Gallandfeld, Galandfeld, +Jurrat
Pučurga
Gallandshof
Galati
Galley
Galeji
Galleneeken
Galenieki
Gallern
Galari
Gallkitten
Galķintes privātmuiža
Galmitzen
Galmicas
Galsche
Galši
Galten
Galtenes privātmuiža
Galten
Galtenes muižaTalsu apr.
Galten
Galtene
Galten (Stende)
Galdnieki 1
Galtneek
Galtnieki
Galulau, Galulowa
Galulova
Galwenhof
Galvani
Gambeln
Ambele
Gandel
Gandeli
Gannen
Ganas
Ganusau, Ganusowo
Ganusovo
Ganzkaus Immobil in Goldingen
Ganckava E. īpašums Kuldīgā
Gargeln
Garlenes privātmuiža
Gargeln
Garlenes muižaTalsu apr.
Gargeln; Alt-
Vecgarlenes privātmuiža
Gargeln; Groß-
Lielgarlenes privātmuiža
Gargeln; Neu-
Jaungarlenes privātmuiža
Garigrodnek
Gargrodnieki
Garykolna
Garkalnu muižaRēzeknes apr.
Garjeln, Garkeln, Gargeln (Alt.- Neu-)
Garlene
Garkey
Garkaji
Garkisch
Gerkiši
Garklau, Garklaw
Garklavs
Garnkaln
Horni
Garnshof
Garni
Garosen
Garoza
Garosen
Garoza
Garosen, Garrosen
Garozas 1, 2
Garrantsch
Garanči
Garrick
Garikas
Garrosen
Garozes privātmuiža
Garrosen
Garozes muižaJelgavas apr.
Garrosen
Garozes muižaBauskas apr.
Garrosen
Garozas privātmuiža
Garrosen
Garozas muižaLiepājas apr.
Garrosen
Garozas kroņa muiža
Garrosen
Garoza
Garrosen, Garosen
Garoze 1, 2
Garschen
Garšas 1, 2
Garschenhof
Gāršu privātmuiža
Garschenhof
Garšnieki
Garschenhof
Garšmuiža
Garsden
Gārzdes privātmuiža
Garsden
Gārzdes muižaVentspils apr.
Garsden
Garzde
Garssel
Elkškene
Garssen
Gārsenes privātmuiža
Garßen
Gārsenes muižaIlūkstes apr.
Garssen
Gārsene
Garssen, Garsen, -Bershof
Garzene
Gartenhof
Gerdeti
Gartenhof
Dārzu muižaIlūkstes apr.
Gartenhof (Daugavpils)
Ruži
Gartenhof (Renda)
Darznieki 2
Gartensee
Darzamuiža
Gärtnershof, (Gaiki)
Punti
Garwatscheinek
Garvačainieki
Gausen
Gausini
Gaweesen
Gaviezes muižaLiepājas apr.
Gaweitischek
Gaveitiški
Gawesen
Gaviezes privātmuiža
Gawesen
Gaviezes
Gawesen
Gavieze
Gawesen
Gavesnes ciems
Gawylenn
Gavilnieki
Gawrey, Gawri
Gauri
Gawri
Gauri
Gawri
Gauri
Gawry
Gauru muiža (tagad Pitalovas rajonā)Abrenes apr.
Geddert
Gederti
Geddutz
Gedurti
Geete
Gieti
Geib
Geibi
Geidahn
Geidani
Geinjewa
Geineva
Geirgenhof
Jurgari
Geistershof
Grašu muižaMadonas apr.Cesvaines nov.
Geistershof (Neu – und Alt-)
Graši
Geistershof;Alt-
Grašu privātmuiža
Geistershof;Neu-
Kārkļu privātmuiža
Gemauerthof
Mūrumuižas privātmuiža
Gemauerthof
Mūrmuiža (Vilces)Jelgavas apr.
Gemauerthof
Mūrmuiža (Glūdas)Jelgavas apr.
Gemauerthof
MūrmuižaJēkabpils apr.
Gemauerthof (+ -Nuweik, -Trigut, Wilxen (Svete) , -Woiliny (Vilcene)
Murmuiža 1 - 3
Gemaury
Budbergas muižaBauskas apr.
Gemaurtenhof, Gemaurthof
Vilkaiši
Georgenberg, Jurisch
Juriši
Georgendorf
Mazškietnieki
Georgenhof
Karklis
Georgenhof
Juriški
Georgenhof
Jurģu muižaTukuma apr.
Georgenhof
Jurģu muižaLiepājas apr.
Georgenhof
Jurģu muižaKuldīgas apr.
Georgenhof
Jurģu muižaBauskas apr.
Georgenhof
Jurģu muižaAizputes apr.
Georgenhof
Jurgi 1- 9
Georgenhof – Bukke
Bukas 3
Georgenhof (Talsi)
Podnieki
Georgshof
Georgijeva
Georgstein
Garie Juri
Gerasimowo
Geraņimovas (Gerasimovas?) muižaDaugavpils apr.
Gerdinen
Gerdini
Gerenischek
Giriniški
Gergall, Gergalla
Gergali
Gergatsch
Gergači
Gergatsch, Gergatschy
Gergači
Gerken
Gerkeni
Gerken
Gerkani
Gerre
Geri
Gerrendorf
Geri 2 (Kuldiga)
Gertruden
Ģertrūdes muižaBauskas apr.
Gertzen
Gercani
Gerzike
Jersika
Gibbeln
Ģibuļu pusmuiža
Gibbeln
Ģibuļu muižaTalsu apr.
Gibbeln
Gibuli
Gibdorn
Ģibotu muižaJelgavas apr.
Gibdorn
Giboti
Gibsden
Ģibzdes muižaVentspils apr.
Gibsden
Cegi
Gidden
Gidas
Gierwischek
Girviški
Gigas
Geistauti
Giggen
Gigas
Gigger
Gigari
Gillen
Gileni
Gillenhof, Gilamuisch
Čaksi
Gilsen
Patkules privātmuiža
Gilsen
Patkule
Gilten
Giltenes muižaJelgavas apr.
Giltenhof
Giltene
Gipken
Ģipkas muižaVentspils apr.
Gipken
Gipka
Gipsden, Gibsden
Gibzdes ciems
Girreneek
Girenieki
Girtingen
Girtini
Girupnek
Girupij
Giruppe
Girupji
Gitzen
Giči
Gypsbruch
Salinkalns
Glashütte
Glaznieki
Glashütte (Kuldiga)
Avoti
Glasneek
Glaznieki
Glasütte
Glazškunis
Glauden
Glaudani
Glauenhof
Radolkas muizaRīgas apr.
Glauenhof
Kikoukas
Glauenhof mit Aulitzeem
Radalkas privātmuiža
Glauenhof, Rudolfshof
Radalka
Gleisden, Glidzy, Gleidzy
Glizdi
Gleiskreuz
Krustojums
Glisdehn, Glisden
Glizdenes
Glude
Glūdes privātāmuižiņa
Gluden
Gludini
Gluhda
Gluda 3
Gluhde
Lugaži 2
Gluhde
Gluda 2 (Cesis)
Gnilojrutschej
Gniloj Ručej
Gobben
Gobas
Gobbeneek
Gobenieki
Goggul
Goguli
Goggul, Gahgul
Gaguli
Gohding
Godini
Golan
VidsmuižaRēzeknes apr.
Golbecke (Talsi)
Beki
Goldbeck
Kolberģa privātmuiža
Goldbeck
Kolberģa muižaValkas apr.
Goldbeck, Golbeck
Kolbergi
Goldingen
Kuldīga
Goldingen; Alt-
Veckuldīgas privātmuiža
Goldingen; Amt-
Kalnamuižas kroņa muiža
Goldingen; Deutsche Krons-Pastorats-Widme
Kuldīgas vācu draudzes kroņa mācītājmuižas vidme
Goldingen; die Deutsche Armenhaus-Widme
Kuldīgas vācu nabagmājas vidme
Goldingen; Kronforstei-Widme
Kuldīgas kroņa mežniecības vidme
Goldingen; Lettische-Krons-Pastorats-Widme
Kuldīgas latviešu draudzes kroņa vidme
Goldingen; Lettisches-Krons-Pastorat
Kuldīgas latviešu draudzes kroņa mācītājmuiža
Goldingen; Oberhauptmanns-Bezirk
Kuldīgas virspilskunga iecirknis
Goldingen; Oberhauptmanns-Widme
Kuldīgas virspilskunga vidme
Goldingen; Stadt
Kuldīgas pilsēta
Golgowsky
Galgauskas privātmuiža
Golgowsky
Galgauskas muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Golgowsky
Galgauska
Golgowsky
Galgauska
Golowkino
Golovkina
Goping
Gobini 1, 2
Goreosen
Grivaiši
Gornitz
Gornica
Gorowje
Gorovije
Gospor
Gospori
Gothanshof
Lielamuiža (Riga)
Götken
Ječi
Gottershof, Gottorowka
Gotorovka
Gotthardsberg
Gatartas privātmuiža
Gotthardsberg
Gatartas muižaCēsu apr.
Gotthardsberg
Gatarta
Gottsland, Dsirkallen, Dsirkal
Dzirkali
Gouvernementshof
Gubernementes muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Gouvernementshof
Gubernementes kroņa muiža
Gouvernementshof
Gubernemente
Gowejk
Goveki
Gowejk
Gaveiki
Grabbusch
Grabaži
Grabenhof
Purveiti
Grabing
Grabini
Grabsten
Grābstes muižaAizputes apr.
Grabsten
Grabsti
Graenhof
Gusta privātmuiža
Graenhof
Eglēnu privātmuiža
Grafenheide
Kehgarags
Grafenhof, Gravenhof
Graveni
Grafental
Grāvendāles muižaBauskas apr.
Grafenthal
Grāvendāles privātmuiža
Grafenthal
Grāvendāles privātmuiža
Grafenthal, Grawendahl, -Bohle
Gravenderi, Gravendale
Grahmatnes
Grāmatneša pusmuižaRīgas apr.
Grahwern
Grāveru muižaAizputes apr.
Gramsden
Gramzda
Gramsden
Gramzda
Gramsden, -Pacleten
Gramzda
Gramsden; Groß-
Dižgramzdas privātmuiža
Gramsden; Klein-
Mazgramzdas privātmuiža
Gramsden; Pastorats-Widme
Gramzdas mācītājmuižas vidme
Gränhof
Gusta
Gränhof
Egleni
Gränhof
Eglaines muižaRīgas apr.
Granteln
Granteles muižaBauskas apr.
Granteln
Granteles kroņa muiža
Granteln
Grantele
Gränzhof
Grenču muižaVentspils apr.
Gränzhof
Grenču muižaTalsu apr.
Graschen
Gražas
Graschen
Graši
Graudin, Grauding
Graudini
Grauduppen
Graudupes privātmuiža
Grauduppen
Graudupes muižaKuldīgas apr.
Grauduppen
Graudupe
Grausden
Grauzdes privātmuiža
Grausden
Grauzdes muižaJelgavas apr.
Grausden, -Spulle
Grauzde
Gravendahl
Kraukļu privātmuiža
Gravendahl
Kraukļi
Gravendahl
Kraukli
Gravenheide
Garansku muiža
Gravenheyde
Garansku muiža
Gravenhof
Grāvju muiža
Gravenhof
Gravesmuiža
Gravenhof
Gravas
Gravenkrug
Šodi
Grawen
Graveni 2
Grawendahl
Kraukļu muižaMadonas apr.Cesvaines nov.
Grawendahl
Grāvendāles privātmuiža
Grawenhof
Grāvesmuižas pusmuiža
Grawenhof
Grāves muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Grawenhof, Grafenhof (Riga)
Muižnieki 2
Grawern
Grāveres kroņa muiža
Grawern
Graveri
Grawershof, Grawery
Graveri 2
Grawin
Gravini 1, 2
Grawinen
Gravinas
Grawischen
Graviši
Grebl
Grebli
Grebnewa
Grebnava
Grebutneek
Grebutnieki
Greenzhof-Skarre
Skaras
Greesen
Grieži
Grefenhof
Brindas 2
Greiersdorf
Greizdarbes privātmuiža
Greiersdorf, Graisendorf, Grayersdorff
Greizdarbe
Greifershof
Greiveri
Greighof
Greighofe
Greiyersdorf
Greizdarbes muižaBauskas apr.
Grendsen
Grendzes privātmuiža
Grendsen
Grendzes muižaIlūkstes apr.
Grendsen
Grendzeni
Grendsen
Grendze
Grendsen
Grenču privātmuiža
Grendsen
Grenču bruņniecības muiža
Grendsen
Grenči
Grendsen
Grenči
Grendsen 1, Grentzen, - Klein Grendsen
Grenči
Grendsen; Forstei
Grenču mežniecība
Grenzberg
Grentsberģu muižaIlūkstes apr.
Grenzenthal
Robežmuiža
Grenzhof
Mežmuižas privātmuiža
Grenzhof
Mežmuiža
Grenzhof
MežmuižaJelgavas apr.
Grenzhof
Grenčumuiža
Grenzhof
Grenču privātmuiža
Grenzhof
Grenču muižaTukuma apr.
Grenzhof
Grenču muižaRīgas apr.
Grenzhof
Aveni
Grenzhof
Augstkalne (Kurland)
Grenzhof (Zasas)
Ziemeli 3
Grenzhof 2 (Jelgava), -Davidshof
Mežamuiža 4
Grenzhof bei Doblen, Bei Uhgalen
Grenči 2, 3
Grenzhof, Ehrenberg
Robežnieki
Grenzhof; Kirchspiel
Mežmuižas draudze
Grenzhof; Kirchspiel
Grenču draudze
Grenzhof; Pastorat-Widme
Mežmuižas mācītājmuižas vidme
Grenzpetershof
Petrucenki
Grenztal
Grenctāles muižaIlūkstes apr.
Grenzthal
Grenstale
Grenzthal
Dzeni
Grenzwald (Platone)
Grenči 4
Gresten
Krievukalna pusmuiža
Gresten
Kalna muižaCēsu apr.
Gresten (Rozes)
Lejzvejnieki
Gretten
Greti
Gribaschen
Gribažas
Gribbul
Gribuli
Gribolezy
Gribolvas muižaRēzeknes apr.
Gribust
Gribusti
Grickenhof
Griki 3
Gricklieben
Griķlībes muižaTalsu apr.
Griden
Bebri 3
Grideneek
Gridenieki
Griding
Gridini
Gridsgall
Gridsgale
Griechenhof
Grekani
Griefe, Grihwe
Griva
Grieken, Grikke
Griki1, 2
Grieklieben, Tripsenland
Griklibe
Griesbeck, Grihsbäch, Grisuben
Grizupe
Griewe
Grivas
Grihwe
Grive, Grivis
Grisalnik
Salenieki
Grischen
Grišani
Grischin
Grišina
Grischtschat
Griščati
Grisuppen
Grīzupes muižaLiepājas apr.
Griszczaty
Grisčatu muižaRēzeknes apr.
Griszkany
Griškānu muižaRēzeknes apr.
Gritschen
Gričani
Gritzgallen, Gritzgaln
Gricgale
Gritzgaln
Gridzgales privātmuiža
Gritzgaln
Gricgales muižaJēkabpils apr.
Gritzgaln, Gritzgallen
Gridzgale
Griwa
Grīva
Griwaischen
Grivaiži 2
Griwaischen
Grivaisi
Griwdinisch
Grivdiniši
Griwen
Grives
Griwen
Griva
Griwen, Griwa, Moritztal
Griva 2
Griwenhof
Grivi
Griwneek
Grivnieki
Griwsem
Grivciems
Griwul, Griwuly
Greivuli
Grizgaln
Gridzgale
Grizgaln
Gridzgale
Gryschan, Gryschkany
Triškani
Grobin
Grobiņas
Grobin
Grobiņa
Grobin, Gerobin
Grobina
Grobin; Amt
Grobiņas kroņa muiža
Grobin; Krons-Pastorats-Widme
Grobiņas kroņa mācītājmuižas vidme
Grobin; Krons-Unterforstei-Widme
Grobiņas kroņa apakšmežniecības vidme
Grobin; Kronsforstei-Widme
Grobiņas kroņa mežniecības vidme
Grobin; Pastorats-Widme
Grobiņas mācītājmuižas vidme
Grobschel
Grošli
Grodneek
Grodnieki
Gromalt
Mežratites
Grooss Kruthen
Krute
Groping
Gropini
Gropping
Gropini
Grosdohn
Grostonas privātmuiža
Grosen
Grostnieki
Grösen
Griezes muižaLiepājas apr.
Grösen
Grieze
Gross Altdorf (Aizpute)
Brinki 2
Gross Bahten
Lielbate
Gross Barbern, (+-Weisshof )
Lielbarbele
Gross Berken
Lielberkene
Gross Bersen
Lielberze
Gross Blieden, (+-Ottenhof )
Lielblidene
Gross Boyen, Gross Bojen
Bojas
Gross Born
Lielborni
Gross Dirden
Lieldirda
Gross Diricken
Lejasdiriki
Gross Drogen
Lieldroga
Gross Dserwen, (+ -Zelden )
Lieldzerve
Gross Duppeln
Lieldupli
Gross Essern
Lielezere
Gross Feldhof
Liellaukumuiža
Gross Friedrichshof
Lielfridriki
Gross Gramsden
Dižgramzda
Gross Hansischek, Gross Hansischki
Lielgantiški
Gross Heiden
Lejasstrazdi
Gross Heyden
Virkus
Gross Ilmagen
Dižilmaja
Gross Irben
Lielirbe
Gross Irben, Irben
Diž Irve
Gross Iwanden
Lielivande
Gross Jungfernhof
Lieljumpravamuiža
Gross Jungfernhof, (+ -Skotel, Schotel )
Lieljumprava
Gross Kalning
Lielkalinini
Gross Kangern
Lielkangru muiža, Lielkangari
Gross Kangern, Tupping
Kangari
Gross Kreewin
Lielkrievini
Gross Kreslen, Kreseln
Dižkreslas
Gross Kundsing
Kundzini
Gross Lahnen
Dižlani
Gross Liepen
Lipa
Gross Memelhof
Mazimanta
Gross Memelhof, - Memell
Lielmemele
Gross Neiken
Lielneikeni
Gross Oseln
Ozoli 5
Gross Pipper
Lejaspipari
Gross Podnik
Lejas Podniki
Gross Pudder
Liel Puderi
Gross Rantzen
Dižrenči
Gross Rewendorf
Lielreves
Gross Rojen
Lejas Rojas
Gross Rönnen
Renda
Gross Sahlingen
Lielsalija
Gross Salwen
Lielzalve
Gross Salwen
Lielsalve
Gross Satticken
Lielsatiki
Gross Schauting
Lejasšautini
Gross Schegurren
Lejasžeguri
Gross Schloken
Lielslokas
Gross Schöning
Lejasšenini
Gross Sehngen
Lielsenu
Gross Sessau
Lielsesava
Gross Sonnaxt
Lielsunakste
Gross Spirgen
Spirgus
Gross Stappelen
Lielstapeles
Gross Stimmul
Lejasstimuli
Gross Sussey
Susejas muiža
Gross Sworkaln
Lielsvirkale
Gross Tautzen
Lieltauceni
Gross Tirum
Lieltirumi
Gross Trapehn
Lejastrapene
Gross Wannag
Lejasvanagi
Gross Weitzen
Lielvaiceni
Gross Windaushof
Ventasmuiža
Gross Würzau, (+-Glückshof)
Lielvircava
Gross Zeschen
Lielcešas
Gross Zezern
Lielciecere
Gross Zimallen
Lielsimalas
Groß-Abgulden
Lielapguldes muižaJelgavas apr.
Groß-Autz
Lielauces muižaJelgavas apr.
Groß-Autz
Lielauce
Groß-Bahten
Lielbātas muižaLiepājas apr.
Groß-Barbern
Līču muižaBauskas apr.
Groß-Berken
Lielberķenes muižaJelgavas apr.
Groß-Bersen
Lielbērzes muižaJelgavas apr.
Groß-Bersteln
Lielbērsteles muižaBauskas apr.
Groß-Bersteln
Bērstele
Groß-Blieden
Lielblīdenes muižaTukuma apr.
Groß-Born
Lielbornes muižaIlūkstes apr.
Groß-Buschhof
Biržu muižaJēkabpils apr.
Gross-Buschhof
Birži 1
Groß-Buschhof
Birzi
Groß-Buschhof
Birzi
Gross-Dahmen, -Waldhof
Diždamas
Groß-Damen
Diždāmas muižaLiepājas apr.
Groß-Dirden
Lieldirdas muižaBauskas apr.
Groß-Drogen
Lieldrogas muižaAizputes apr.
Groß-Dselden
Lieldzeldes muižaAizputes apr.
Groß-Dserwen
Lieldzerve
Groß-Dserwen
Lieldzerve
Groß-Düppeln
Diždupeles muižaLiepājas apr.
Groß-Dursuppen
Dursupes muižaTalsu apr.
Groß-Eckau
Lieliecavas muižaBauskas apr.
Groß-Eckau
Iecava, Lieliecava
Groß-Eckau
Iecava, Lieliecava
Groß-Elley
Lielelejas muižaJelgavas apr.
Groß-Essern
Lielezeres muižaLiepājas apr.
Groß-Friedrichshof
Lielpidriķu muižaBauskas apr.
Groß-Gramsden
Dižgramzdas muižaLiepājas apr.
Groß-Heiden
Lielvirkus muižaJelgavas apr.
Groß-Ilmajen
Dižilmājā
Groß-Iwanden
Lielīvandes muižaVentspils apr.
Groß-Iwanden
Lielīvandes muižaKuldīgas apr.
Groß-Iwanden
Lielivande, Lielvārde
Groß-Iwanden see also Edsen
Lielivande, Lielvārde
Gross-Jungfernhof
Lieljumpravas muižaRīgas apr.
Groß-Jungfernhof
Lieljumprava
Groß-Jungfernhof
Lieljumprava
Groß-Kaugern
Lielkauguru muižaRīgas apr.
Groß-Kreuzberg
Lielkrisberģu muižaLiepājas apr.
Groß-Kruthen
Lielkrute
Groß-Lahnen
Dižlāņu muižaLiepājas apr.
Groß-Lassen
Liellašu muižaIlūkstes apr.
Groß-Leepen
Liellīpas muižaAizputes apr.
Groß-Memelshof
Lielmēmeles muižaJēkabpils apr.
Groß-Niekratzen
Lielmuiža muižaAizputes apr.
Groß-Platon
Lielplatones muižaJelgavas apr.
Gross-Platon, (+ -Feldhof)
Lielplatone
Groß-Rönnen
Lielrende
Groß-Rönnen
Lielrendas muižaKuldīgas apr.
Groß-Roop
Lielstraupes pilsmuižaCēsu apr.
Groß-Roop
Lielstraupe
Groß-Roop
Lielstraupe
Groß-Rop, Roop
Lielstraupe
Groß-Sahlingen
Dižzālītes muižaKuldīgas apr.
Groß-Salwen
Lielzalves muižaJēkabpils apr.
Groß-Salwen
Lielzalve
Groß-Salwen
Lielzalve
Groß-Santen
Lielzantes muižaTukuma apr.
Groß-Saticken
Lielsatiķu muižaKuldīgas apr.
Groß-Sehnen
Dižsēnes muižaTalsu apr.
Groß-Sessau
Lielsesavas muižaJelgavas apr.
Groß-Sessau
Lielsesava
Groß-Sessau
Lielsesava
Groß-Sonnaxt
Lielsunākstes muižaJēkabpils apr.
Groß-Sonnaxt
Lielsanakste, Lielsunakste
Groß-Sonnaxt
Lielsanakste, Lielsunakste
Groß-Sussei
Lielsusējas muižaJēkabpils apr.
Groß-Sussei
Lielsusējas muižaIlūkstes apr.
Gross-Suweist
Lielie Suveizdi
Groß-Swehthof
Svētes muižaJelgavas apr.
Groß-Swirkaln
Lielsvirkalnes muižaBauskas apr.
Groß-Wirben
Lielvirbes muižaTalsu apr.
Groß-Wormsahten
Dižvormsātes muižaAizputes apr.
Gross-Würben, Gross Wirben
Lielvirbi
Groß-Würzau
Lielvircavas muižaJelgavas apr.
Groß-Würzau
Lielvircava
Groß-Würzau
Lielvircava
Groß-Zeezern
Lielcieceres muižaKuldīgas apr.
Groß-Zezern
Lielcecere
Gross. und Kl. Berken
Berki
Grossapgulden
Lielapgulde
Grossdinke
Lejasdinki
Großdohn
Grostonas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Grossdohn
Grostona
Grossdohn
Grostona
Grossdohn, Grosdohn
Grostona
Grossdserkallen
Lieldzerkali
Grossgroschel
Lielgrošli
Grosshof
Megras
Grosshof – Luhde
Luke
Grossklick
Lielkujkuli
Grosskrutschinischek, Grosskrutschinischky
Lielie Kručiniški
Grosskullen
Lilekuleni
Grosskuppe
Lielkupji
Grosslassen
Liellaši
Grosslaudar, Lawdar
Lielie Lauderi
Grosslaudor
Liellaudari
Grossluhne
Liele Luni
Grossmedischewa, Grossmedischewo
Lielmediševa
Grossmeschneek
Lielmežnieki
Grossnikelshof, Nikowo, Pikau, Pikowa, Pikowo
Liela Pikova
Grosspudder
Lielpuderi
Grosspurw
Lielpurvi
Grossschkinken
Lejasškinki
Grossselden, Grossdselden
Lieldzelda
Grosstutsch, Grosstutschy
Lieltuči
Grosswald
Placis
Grosswaldhof
Lielmeži
Grothus, Grothusen, -Neuhof
Grotuzis
Grothusenshof
Grotūžu privātmuiža
Grothusenshof
Grotužu muižaCēsu apr.
Grotusenhof, Grothus, Krottusch
Grotuži 1, 2
Grube
Gubas 1, 2
Grube
Grube
Grubendorf
Grubas
Grubenhof
Grobi
Grücken
Griķu muižaKuldīgas apr.
Grücken
Griķu kroņa muiža
Grücken (Kuldiga)
Griki 4
Gruden
Grudi
Grudum
Grudumi
Grugul
Grugules
Grünberg, Osolkaln
Zalkalni
Grundsahl
Grundzāles privātmuiža
Grundsahl
Grundzāles muižaValkas apr.
Grundsahl
Grundzāles
Grundsahl
Grundzāle
Grundsen (Tukums)
Perkoni
Grundul
Grunduli
Grüne Mühle
Aizputas Padure
Grünenerodt
Upmali 6
Grüner
Ciruliši
Grünewalde
Zālīte
Grünewalde
Zālīte
Grünfeld
Grīnfeldes kroņa muiža
Grünfeld
Grinfelde
Grünfeld, Neusloboda, Kownat, Kounat
Kaunata
Grünheiden
Pilsnieki
Grünhof
Kalniškas
Grünhof
Grīnhofas privātmuiža
Grünhof
Zalamuiža 1-4
Grünhof
Zalmuiža
Grünhof
Zaļā muižaAizputes apr.
Grünhof
Zaļā muižaJelgavas apr.
Grünhof
Zaļā muižaKuldīgas apr.
Grünhof
Zaļā muižaVentspils apr.
Grünhof
Zaļās muižas kroņa muiža
Grünhof
Zaļās muižas privātmuiža
Grünhof
Zaļenieki
Grünhof
Zaļenieki
Grünhof (Priekule)
Antini
Grünhof, (+ -Deppen)
Zaļenieki
Grünhof; Krons-Pastorats-Widme
Zaļās muižas kroņa mācītājmuižas vidme
Grünhof; Krons-Pastorats-Widme
Zaļās muižas kroņa mācītājmuižas vidme
Grünhof; Krons; Pastorats-Widme
Zaļenieku kroņa mācītājmuižas vidme
Grünhof; Krons; Pastorats-Widme
Zaļenieku kroņa mācītājmuižas vidme
Grünhof; Kronsforstei
Zaļās muižas kroņa mežniecība
Grünwald
Grīnvaldes muižaBauskas apr.
Grünwald
Grienvaldes kroņa muiža
Grünwald
Alturi
Grünwald; Alt-
Vecgrīnvaldes privātmuiža
Grünwald; Neu-
Jaungrīnvaldes privātmuiža
Grünwalde, -Schmölingshof , -Treiden am Eckau
Grienvalde
Grünwalde, Salmeeschen
Zalmeži
Gruschel
Grušli
Gruschen
Gružni
Gruschlau, Gruschlowa
Grušlava
Grusdau, Grusdowa
Gruzdava
Grusische
Cruzeši
Grusischen
Cruziši
Grütershof
Rīteru privātmuiža
Grütershof
Rīteru muižaRīgas apr.
Grütershof
Griteri
Grütershof, Richtern
Riteri
Gudakowsky
Gudavskije
Gudden
Gudenieki 1
Guddeneecken
Gudenieki
Guddeneeken
Gudenieku muižaAizputes apr.
Guddeneeken
Gudenieku kroņa muiža
Guddeneeken (Aizpute)
Gudenieki 2
Guddricken
Gudriki
Guden
Gudeni
Gulan, Gulany
Gulani
Gulbe
Gulbij 1, 2, 3
Gulben
Gulbenes privātmuiža
Gulben
Gulbenes muižaLiepājas apr.
Gulben
Gulbenes muižaIlūkstes apr.
Gulben (Bate)
Gulbene
Gulben (Subate)
Gulbene 2
Gulbern
Gulberes privātmuiža
Gulbern
Gulberes muižaMadonas apr.Madonas nov.
Gulbern, Ulber
Gulberis
Gulbing, Wetzum (Varioba)
Vecumi 2, 3
Gulbit
Gulbitis
Guldenhof
Guldi
Guljan, Wasiljewa
Guljani
Gultowe, Gulthau, Gutenhau, Guthoir, Gurklau (Liepaja)
Gurklavi
Gumbeln
Gumbalnieki
Gumenitz
Gumenica
Gummen, Gummenbach
Gubas
Gundeggen
Gundegas
Gunnersdorfshof
Gunnārciema muiža
Gunschemuische
Muižnieki 3 (Launkalns)
Günthersberg
Rieveni
Guntinen
Guntinas
Gurwa
Gurva
Guschel
Gušli
Gusmannshof
Pupoli 2
Gustavsberg
Kliģenes privātmuiža
Gustavsberg
Kliģenes muižaRīgas apr.
Gustavsberg
Kligene
Gustavsberg
Gustenberga
Gustavsberg
Gustapkalns
Gustavsberg
Gustapji
Gusten
Gusteni
Gut Bentens
Pendiga
Gut Sperlings
Sperveli
Gutenberg
Guta
Gutmannshof
Gutmani
Gützenstein
Ģicenšteines muižaIlūkstes apr.
Hagensberg (Riga)
Āgenskalns
Hagenshof
Hāgena muiža
Hagenshof (Lubana)
Berzpils 2
Hahnenhof
Gaiļa muiža
Hahnenhof (Riga)
Gailiši 2
Hahnhausen
Anus
Hahns-Memelhof
Anes Memele
Hahns-Memelshof
Ānes Mēmeles muižaBauskas apr.
Hainasch, Surtsche
Ainaži
Hainen
Ainas
Haiselkschen, Aiselikschne
Aizelkšni
Haynasch
Ainažu privātmuiža
Haynasch
Ainažu muižaValmieras apr.
Haynasch
Ainaži
Halswigshof
Alstiķu muižaJēkabpils apr.
Halswigshof
Alstiķes kroņa muiža
Hanfspinner
Kaniverpji
Hansischek, Hansischki
Mazgantiški
Hapackshof
Hapaka privātmuiža
Happackshof
Hapaka muiža
Harfenhof
Vecarpji
Häringshof
Eriņu muižaValmieras apr.
Hartmannshof
Armani
Harzfeld
Sviklas
Hasau
Užava
Hasau
Užava
Hasau
Užavas kroņa muiža
Hasau
Užavas muižaVentspils apr.
Hasau, Hassau
Užava
Hasau; Krons-Pastorat
Užavas kroņa mācītājmuiža
Hasau; Krons-Pastorats-Widme
Užavas kroņa mācītājmuižas vidme
Hasenholm (Riga)
Zakusala
Hasenpoth
Aizpute
Hasenpoth - Kloster
Klostere
Hasenpoth; Kloster-
Klosteres kroņa muiža
Hasenpoth; Krons-Pastorat
Aizputes kroņa mācītājmuiža
Hasenpoth; Krons-Pastorats-Widme
Aizputes kroņa mācītājmuižas vidme
Hasenpoth; Oberhauptmanns-Gerichts-Bezirk
Aizputes virspilskunga tiesas iecirknis
Hasenpoth; Schloß-
Aizputes pils privātmuiža
Hasenpoth; Stadt
Aizputes pilsēta
Hasselhof (Zentene)
Baltini 4
Hassenburg
Asenbergi
Hastfershof
Kili 2
Hedwigshof, Jadwigowo
Jadvigavas pomuiža
Hedwigsruhe
Kanči
Heideberg
Silamuiža
Heidefeld
Mežsargi
Heidehof
Rukeni
Heidekamp
Mazmelki
Heidekenhof (Heydekenhof)
Eiķenu muižaValmieras apr.
Heidekenshof
Ekina
Heidenfeld
Sarkaņu muižaMadonas apr.Madonas nov.
Heidenhof
Sila pusmuižaMadonas apr.Pļaviņu nov.
Heidenhof (Vietena)
Silamuiža 2
Heiligenbach
Sventupe
Heiligenberg
Lepicas
Heiligenberg
Labeni
Heiligenberg
Svetkalns
Heiligengeist
Gare
Heiligenkreuz
Krustini
Heimburg
Laimnieki
Heinrichshof
Indriķa muižaValkas apr.
Heinrichshof
Indriki 1, 2
Heinrichshof
Seisuma pomuiža
Heinrichshof
Vaivieši
Heinrichshof, Strankaly
Strankali
Heinrichsohnshof
Indriksons
Heinrichstein
Erikava
Heydeckenshof
Ēķina privātmuiža
Heydeckenshof
Ekina muiža, Ekins
Heyden
Virkus privātmuiža
Heydenfeld
Sarkaņu privātmuiža
Heydenfeld
Sarkaņi
Heydenfeld
Sarkaņi
Heydenfeld (Cesis)
Sarkaņi
Heydenhof (Odziena)
Silamuiža 3
Helenenhof
Litenites pomuiža
Helenenhof
Lenesmuiža
Helenenhof
Lene
Helenenhof
Helenova
Helenenhof
Ausmas
Helenenstein
Lobene
Helenenstein
Helenes pusmuižaMadonas apr.Madonas nov.
Helfenburg
Purgailu
Helfreichshof
Roplaini
Helfreichshof - deutsche Kolonie
Altienes kroņa muiža – vācu kolonija
Helfreichshof 3, Lindenberg, Kudling, Skudling
Dujas
Helfreichshof;deutsche Kolonie
Iršu kroņa muiža – vācu kolonija
Hennenberg
Ennenbergas
Henriettesruhe
Enriettes muiža
Henselshof
Endzeliņu muižaRīgas apr.
Henselshof
Endzeliņu kroņa muiža
Henselshof
Endzelini
Henselshof
Endzeles privātmuiža
Henselshof
Endzeles muiža
Henselshof
Endzeles muižaValmieras apr.
Henselshof 1
Billi 2
Henselshof, Sticken
Stikenes
Herbergen
Ērberģes privātmuiža
Herbergen
Ērberģes muižaJēkabpils apr.
Herbergen
Erberge
Heringshof
Eriņu privātmuižas
Heringshof, -Tschakkan
Erini
Herynck
Eringi
Hermanischek
Ermaniški
Hermannshof
Ermaņu privātmuiža
Hermannshof
Ermaņu muižaValkas apr.
Hermannshof
Ermani 1, 2
Hermelingshof
Ermeliņu muižaRīgas apr.
Hermelingshof
Ermeliņa muiža
Hermelingshof
Ermelina muiža
Herminenhof
Hermine
Hermshof
Ermi
Herzogenstein, Seltkaln
Zeltakalns
Herzogshof
Hercogu kroņa muiža
Herzogshof
Hercogi
Herzogshof
Ercogu muiža (Zaļeniekos)Jelgavas apr.
Herzogshof
Ercogu muiža (Ozolniekos)Jelgavas apr.
Hessenhof
Streidas
Hessenhof (Aluksne)
Jaunzemij 3
Hieronymhof
Starodvorje
Hilchensfähr
Iļķēnu privātmuiža
Hilchensfähr
Iļķenes muižaRīgas apr.
Hilchensfahr
Ani
Hilchensholm
Hilkensalas privātmuiža
Hilsen vai Gilsen
Patkules muižaMadonas apr.Madonas nov.
Hindsern
Indzeri
Hinzen
Hincena pusmuiža
Hinzenberg
Inčukalns
Hinzenberg
Inčukalna privātmuiža
Hinzenberg
Inčukalna muižaRīgas apr.
Hinzenberg
Gaujasliči
Hippeln
Hipelu mežamuiža
Hirschenberg
Irškalni
Hirschenheide
Briežu privātmuiža
Hirschenheide
Briežu muižaMadonas apr.
Hirschenheide (Cesis)
Brieži 3 (Livland)
Hirschenhof
Iršu muižaMadonas apr.Kokneses nov.
Hirschenhof
Iršu kroņa muiža
Hirschenhof
Irši
Hirschenhof
Siljani
Hirschenhof
Virši
Hirschheydt, Hirschhof, Dubinsky, Dubinskihof
Dubinska
Hisegall
Loja
Hochberg
Putras muižaValkas apr.
Hochrosen
Augstrozes privātmuiža
Hochrosen
Augstrozes muižaValmieras apr.
Hochrosen
Augstroze
Hof
Muiža
Hoflage
Podins
Hoflage
Mežkleivas
Hofmeistershof
Aumeisteres muižaValkas apr.
Hoftenberg
Hoftenberga
Hofzumberge
Kalnamuižas privātmuiža
Hofzumberge
Kalnamuižas privātmuiža
Hofzumberge
KalnamuižaJelgavas apr.
Hofzumberge
Tervete
Hofzumberge, Hofzumberg
Tērvete
Hofzumberge; Privat-Pastorat
Mežmuižas draudzes privātā mācītājmuiža
Hofzumberge; Privat-Pastorats-Widme
Mežmuižas draudzes privātās mācītājmuižas vidme
Hofzumbergen; Krons-Forstei
Kalnamuižas muižas kroņa mežniecība
Hofzumbergen; Pastorat
Kalnamuižas mācītājmuiža
Hohenbach
Latvases
Hohenberg
Omberga
Hohenberg
Kalnu privātmuiža
Hohenberg
Kalna muižaTukuma apr.
Hohenberg
Hogenberģes privātmuiža
Hohenberg ( Matkule), -Flossenkrug
Kalnamuiža 3
Hohenberg, -Kreutzhof
Augstkalne
Hohenbergen
Velki
Hohenbergen
Veļķi
Hohenbergen
Veļķu muižaCēsu apr.
Hohenbergen
Veļķu privātmuiža
Hohenbergen – Neuhof
Alaukste
Hohendorf
Augšciems
Hohendorf
Augstciema muižaRīgas apr.
Hoheneich
Ozolu muižaTalsu apr.
Hoheneichen
Vecozoli
Hoheneichen (Cesis)
Ozolnieki 5, Ozolmuiža
Hohenheide
Lakstenes privātmuiža
Hohenheide
Lakstenes muižaRīgas apr.
Hohenheide
Lakstene
Holländerei (Laukeze)
Kalni 4
Hollershof
Alderu privātmuiža
Hollershof
Alderu muižaRīgas apr.
Hollershof
Alderi
Holmhof
Salasmuiža 1, 2
Holmhof
Salas, Salasmuiza
Holmhof
Salas, Salasmuiza
Holmhof
Salas muižaRīgas apr.
Holmhof
Salas muiža
Holmhof
Salas kroņa muiža
Holmhof
Salas 3, 4, 5
Holmhof
Salamuiža
Holmhof (Daudseze)
Salas
Holmhof (Riga)
Sala
Holmhof 2
Salas
Holmhof Pastorat
Salas mācītājmuiža
Holmshof
Salas muižaJēkabpils apr.
Homeln
Omuļu privātmuiža
Homeln
Omuļu muižaValkas apr.
Homeln
Omuļi
Hoppenberg, Oppekaln
Apukalns
Hoppenhof
Apes privātmuiža
Hoppenhof
Apes (Opes) muižaValkas apr.
Hoppenhof
Ape
Hornhausen (Rujena)
Purmali 1
Hornitzen
Ornicani
Horstenhof
Launkalne
Horstenhof
Launkalne
Horstenhof
Brantu privātmuiža
Horstenhof
Brantu muižaCēsu apr.
Horstenhof
Branti
Horstenhof, Launekaln, Lauenkaln
Launkalns
Howens-Würzau
Bērzvircavas privātmuiža
Hübbenetshof
Ibenetes muižaBauskas apr.
Hübbenetshof
Ibenete
Hummelsdorf
Umelnieku pusmuiža
Hummelsdorf, Hummelzeem, Hummelby
Megeri
Ibden
Nuķu pusmuiža
Ibden
Kiši
Ibden
Admini
Ibehn
Ibeni
Idde
Idus pomuiža
Iddel;Orgishof
Urgas privātmuiža
Iden, Idina, Idin, Idino, Igden, Iwding, Iwdini
Ideni
Idsel
Igates privātmuiža
Idsel
Igates muižaRīgas apr.
Idsel
Igate
Idwen
Idus pusmuižaValmieras apr.
Idwen
Idus privātmuiža
Idwen
Idus
Idwen
Idi
Iesselneek
Iesalnieki
Iggen
Iģes privātmuiža
Iggen
Iģenē
Iggen
Iģenes muižaTalsu apr.
Iggen
Iģene
Iggen - Alexandershof
Igene
Iggen (Kekava)
Ige 2
Iggen bei Salisburg
Ige
Iggul
Iguli
Ignati (Kurzeme)
Vilki 3
Ignatowa
Ignatova
Ignatowo
Ignatovas muižaDaugavpils apr.
Ihlen
Īles privātmuiža
Ihlen
Īles muižaJelgavas apr.
Ihlen
Īle
Ihlen
Ile
Ihwirpen
Ivierpciems
Ikaschenetz
Ikaženci
Ikauneek
Ikaunieki 2
Ikowneek, Ikowniki
Ikaunieki
Ilagen, Sarosli, Sarosel
Zarosli
Ilgen
Iļģu muižaIlūkstes apr.
Ilgen
Ilgas privātmuiža
Ilgen
Ilga
Ilgezeem
Ilguciems
Ilgezeem
Ilgeciems
Ilgezeem (Riga)
Iļģuciems
Ilgsall
Jilgsala
Ilguppen
Ilgupe
Ilkenhof
Ilkeni
Illermünde
Dravnieki 6 (Aloja)
Illien
Iļģu muižaLiepājas apr.
Illien, Dehnau, Döhnhof
Ilgi
Illsticken
Celmini
Illuxt
Ilūkste
Illuxt, Illuxtbach
Ilukste
Ilmagen, Ilmajen, -Neuhof
Ilmaja
Ilmajen
Ilmājas muižaLiepājas apr.
Ilmendorf, Ilmaten, Ilmedau
Ilmati
Ilpen
Ilpani
Ilse
Račeva
Ilsen
Ilzes privātmuiža
Ilsen
Ilzes privātmuiža
Ilsen
Ilzenes privātmuiža
Ilsen
Ilzenes muižaValkas apr.
Ilsen
Ilzene 1, 2
Ilsen
Ilzene
Ilsen
Ilze
Ilsenberg
Nomali
Ilsenberg
Murnieki 3
Ilsenberg
Ilzes muiža
Ilsenberg
Ildžumuiža
Ilsenburg
Ilze
Ilsenburg
Ilze
Ilsenhof
Iceni
Ilsenmühle
Ubeja
Ilsensee (Ilukste)
Ilze
Ilsern
Ildzeresciems
Ilsum
Ilksumi
Imanten
Jmanti
Immul
Imula
Imonau, Imanowo
Imanava
Impe
Impas
Impen
Impani
Imsdorf
Krastini (Aloja)
Inari, Inar
Enare
Inden
Indani
Indern
Indras
Indrahn (Saldus)
Indrani 2
Indrahn, Hindern, Indran
Indrani 1, 3, 4
Indran
Indrēnu muižaMadonas apr.Lubānas nov.
Indrica
Indricas muižaDaugavpils apr.
Indritz
Indriči
Indritz
Indrica
Inet
Osas
Ingahn
Ingeni
Ingenhof
Innas
Ingershof
Ižora
Inkul
Inkuli
Innis
Ineši
Innuschen, Inguschen
Innuži
Inte
Intu privātmuiža
Inte
Intes muižaCēsu apr.
Inten, Inte
Inti
Inzeem
Inciema privātmuiža
Inzeem
Inciema muižaRīgas apr.
Inzeem, Insem, Intzhemshof
Inciems 1, 2
Inzen
Incenu pomuiža
Inzenberg
Inceni
Ippik
Ipiķu muižaValmieras apr.
Ippik
Ipiķi
Ippik
Ipiki
Ippik-Neukarrishof
Ipiķu- Jaunkaristes muiža
Irben
Irbes
Irben
Irbe, Gipka
Irben
Irbe, Gipka
Irben; Klein-
Mazirbes mācītājmuiža
Irbeneek
Irbenieki
Irgen
Jeras
Irgen
Ergli 2
Irken
Sari
Irlau
Irlava
Irmlau
Irlavas muižaTukuma apr.
Irmlau
Irlavas bruņniecības muiža
Irmlau
Irlavas [privāt]muiža
Isabellenhof
Izabelinas pomuiža
Isabellenhof
Skaistas
Isabellin
Skaista
Isdeggen
Izdegas
Islitz
Islīca
Islitz
Islice 1, 2
Ismer, Ismery
Ismeri
Issacken
Issaki
Isseln
Issuši
Isslitz
Islica
Issmer
Ismeri
Istalno
Istalnas muižaLudzas apr.
Istalsen, Istalsno
Iztalsna
Istalsno
Isnauda
Istern
Istra
Istra
Istras muižaLudzas apr.
Istral, Istern in Letgallen
Istra
Italien
Italija
Iwanden
Ivande
Iwanden
Ivande
Iwanden (Gr. – und Kl.-) - Abaushof, - Leschedsen
Ivande
Iwanden; Groß-
Lielīvandes privātmuiža
Iwanden; Klein-
Mazīvandes privātmuiža
Iwanowo
Ivanova
Iwanowsk
Ivanovskoje
Iwaschen
Ivaši
Iwehn
Ivani
Iwen
Īves privātmuiža
Iwen
Īves muižaTalsu apr.
Iwen
Eve
Iwen, Iwenhof
Ive
Iwgolau, Iwgolowo, Jegulau, Jegulowo
Ivgolova
Iwirpen
Virpes
Iwuschek, Iwuschky
Ivuški
Ixtrum
Podu muižaBauskas apr.
Ixtrum
Podu kroņa muiža
Ixtrum
Podi
Ixtrum
Ziedoni
Ixtrummünde
Brantu privātmuiža
Ixtrumünde
Ezerini
Ixtrumünde
Brantu muižaBauskas apr.
Ixtrumünde (Bauska)
Branti 2
Yadeswaden
Jadi
Jablau, Jablowa
Jablava
Jacobshof
Jēkabu kroņa muiža
Jacobshof
Jēkabnieku kroņa muiža
Jadekschen
Jadekši
Jadrau, Jadrowo
Jadrova
Jägel
Jugla 2
Jägelmühle
Juglas privātmuiža
Jägelmühle
Jugla
Jägelshof-Stoppinshof
Juglas muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Jägerhausen, Gotthilfeshein, Saulit
Mednieku Majas
Jägerkaln
Jegerkalni
Jägershof
Jegeri
Jägerswald
Aldaune
Jägerswalde
Gegeru pomuiža
Jagman
Jagmaņu muižaLiepājas apr.
Jagsmann
Jagmini
Jahnakalnen (Vecpebalga)
Janakalns
Jahnen
Jonas
Jahnenkrug
Janukrogs
Jahnsemneek, Jahnenhof
Jaunzemnieks
Jahnup
Vanumi
Jahteln
Jāteles muižaVentspils apr.
Jahteln
Jāteles muižaKuldīgas apr.
Jahteln, Jateln
Jatele
Jahtneek
Jatnieki
Jakobshof
Jēkaba muižaJelgavas apr.
Jakobshof
Jekbanieki
Jakobshof
Jekabnieku
Jakobshof
Jekabmuiža 1, 2
Jakobshof
Jekabi
Jakobshof
Jakaveli
Jakobshof – Rimneecken
Rimeikas
Jakobshof, Jacobshof
Jakabnieki
Jakobsruhe
Jakubavas pomuiža
Jakobsruhe
Slani
Jakobstadt
Jēkabpils
Jakobstadt
Jēkabpils
Jakobstadt, Jacobstadt, (+- Pelinke, - Proschka)
Jekabpils
Jakshof
Jakši
Jakutsch, Jakutschy
Jakuči
Jamaiken
Jamaiķu muižaAizputes apr.
Jamaiken
Jamaiki
Janal (Aizpute)
Jani 2
Jannopol
Janopoles privātmuiža
Janopol
Janopoles muižaJēkabpils apr.
Janopol
Janopole
Janopol
Janopole
Janopol, (+-Pormal, + -Werser)
Janopol 1, 2
Janowo, Janau
Janava
Jaroschkino
Jaroškina
Jasch-Mysa
Jāsmuiža
Jasch-Myssa
Jasmuiža
Jaschkan
Jaškani
Jasjulken, Jasjulki
Robežnieki 3 (Indra)
Jasminenhof
Jasmini
Jassenetz
Jasenci
Jassenitz
Jasenica
Jasz-Muyża
JasmuižaDaugavpils apr.
Jauck
Jauki
Jaun
Jauna
Jaun-Paegles-Land/Höfchen
Jaunpaegļu muižiņa
Jaundselwen
Jaundselve
Jaune
Jauni
Jauneek
Jaunieki
Jauniht
Jaunites
Jaunitten
Jaunieši
Jaunlaatsch
Jaunlači
Jaunmaje, Jaunmajen (Jelgava)
Jaunamaja
Jaunmatsch
Jaunmači
Jaunplau, Jaunplaw
Jaunplavas
Jaunsem (Jelgava)
Jaunzemji 4-12
Jaunsem Land
Jaunzema zeme
Jaunstradschen
Jaunstradži
Jaunuppen
Jaunupe
Jeck
Jekus
Jeglewo
Egleva
Jegli, Egle, Egel
Egli
Jegorowa, Jegorau
Jegorova
Jehne
Jenis
Jehnken, Jehkus
Jenkas
Jehrenhof
Jeru muižaValmieras apr.
Jehrenhof
Ierini
Jehrenhof
Gerinš
Jehrke
Zandani
Jehrschau, Jehrschowa
Jaršava
Jehwen
Jves
Jehze
Jecis
Jehzen
Iecenieki
Jekuln
Jekuli
Jeleonorgow
Eleonoras muižaRēzeknes apr.
Jelowka, Elowka
Eglaine
Jemetejen
Jemetejas
Jeresch
Antuži
Jerkul
Jērkules muižaRīgas apr.
Jerküll
Pastamaja
Jerkull
Jērkules kroņa muiža
Jerkull
Jerkule
Jermak
Jermaki
Jeroslawka
Kastera muižaDaugavpils apr.
Jerusalem
Jeruzaleme
Jerzelewa
Erzeleva
Jeschen
Ieži
Jeschke
Ješkas
Jetzen
Ječukrogs
Jewingen
Ievinas 1, 2
Jezerne
Ezernes muižaIlūkstes apr.
Jezofijel
Zofinas muižaRēzeknes apr.
Jndrick
Skirstini
Jochemshof
Pakalnini
Jocke
Zeltkalni
Jockenburg
Kulas
Jodelkrug, Teufelswald
Jodeli
Jogeln
Joguļu muižaLiepājas apr.
Johannahof
Jani 1
Johannenberg, Johannisberg
Jāņmuiža
Johannenberg, Lasdokaln
Lazdukalns
Johannenhof
Kalnbirznieki
Johannenhof
Jāņamuiža
Johannenhof
Jāņa muižaCēsu apr.
Johannenhof
Janmuiža 1
Johannenhof
Janamuiža 1-3
Johannenhof
Jana muiža 1, 2
Johannenhof (Raiskum)
Jāņmuiža 2
Johannenhof, Johannshof
Janeni
Johannenhof, Rudek
Rudekas
Johannesberg
Januži
Johannesberg, Anzen
Ance
Johannesfeld, Johannisfeld
Janukalns
Johanneshof (Svete)
Janamuiža 4
Johanneskirch
Janiši
Johannesruhe (Jaungulbene)
Jāņmuiža 3
Johannhof bei Sunzel
Janmuiža 2
Johannina
Juganina
Johannisberg
Jāņukalna muižaValmieras apr.
Johannisberg
Jāņukalna muižaBauskas apr.
Johannisberg
Jankalna muiža
Johannisfeld
Plavmalas
Johannishof
Krastkalni
Johannishof
Jāņu muižaJelgavas apr.
Johannishof
Jāņa muižaValkas apr.
Johannishof
Januparks
Johannishof
Janumuiža 1, 2
Johannishof
Janovka
Johannishof (Illuxt)
Jankalni 2
Johannispforte
Janavarti
Johannisruhe (Jekabpils)
Janamuiža 5
Johannshof
Luki 2
Johannshof
Jonini
Johannshof
Vuk
Johannshof, Iwanowsk
I Mežvidi
Johgeln
Joguli
Johtzisch
Jociši
Joksten
Joksti
Jomal
Jomala
Jonval
Jauna Saimn
Jörgelshof
Jorgelani
Jörgenshof
Jergani
Jorsau, Jorzowa
Jorzava
Joschmal
Jošmala
Josefinenhof
Jozefinova
Josefinenhof L
Ozupine
Josephinenhof
Jazepi
Jostan
Jostenes kroņa muiža
Jostan
Jostana muižaJelgavas apr.
Jostingen, Jostan
Jostene
Joxt
Joksti
Jucken
Jukani
Judasch
Jūdažu privātmuiža
Judasch
Jūdažu muižaRīgas apr.
Judasch
Judaži
Judulau, Uduljawa
Udulava
Jugermannshof
Jugormani
Juggen
Jugi
Juglen
Juglas
Jugul
Juguli
Juknau, Juknowa
Juknava
Juksche
Jukši
Jukschen
Jukši 1, 2, 3
Julenhof
Liellustes
Julianau, Julianowa
Uljanova
Julianenhof
Korsaki
Julianenhof
Jūles muižaVentspils apr.
Julianenhof
Jūles muižaIlūkstes apr.
Julianenhof
Julesmuiža 1, 2
Julianenhof
Ulianengofa pomuiža
Juliannenhof, Neuhof (Zuras)
Jaunamuiža 6
Julienhof
Cirči
Jumatsch
Jumači
Jummardehn
Jumurdas muižaCēsu apr.
Jummerdehn
Jumurdas privātmuiža
Jummerdehn
Jumurda
Jummerdehn
Jumurda
Jummurden, Jummehrden
Jumurda
Jumprauweten
Jumpravieši
Jumprauweten
Ievas
Jumpraweeten
Jumpraviešu privātmuiža
Jumpraweeten
Jumpraviešu muižaJelgavas apr.
Jungershof
Junkurini
Jungfernhof
Jumpravas privātmuiža
Jungfernhof
Jumpravas muižaValmieras apr.
Jungfernhof
Jumpravas muižaBauskas apr.
Jungfernhof
Jumprava
Jungfernhof (+:- Liedinghausen, - Alt Jungfernhof)
Jumprava 1-3
Jungfernhof;Groß-
Lieljumpravas privātmuiža
Jungfernhof;Klein-
Mazjumpravas privātmuiža
Jungfernhof;Klein-
Mazjumpravas muiža
Jungrichshof (Kuldiga)
Kaltenieki
Juntzsutter
Juncu Sutri
Juratschonok
Juračanki
Jurensky
Jurenski
Jürgenhof
Juskuri
Jürgensburg
Jaunpils
Jürgensburg
Zaube
Jürgensburg
Zaube, Jaunpils
Jürgensburg
Zaube, Jaunpils
Jürgensburg
Zaubes (Jaunpils) muižaRīgas apr.
Jürgensburg Pastorat
Jaunpils mācītājmuiža
Jürgensburg Schloß
Jaunpils privātmuiža
Jürgensdorf
Jurani
Jürgenshof
Rausinas
Jürgenshof
Jurģu muiža
Jürgenshof
Jurģu muižaCēsu apr.
Jürgenshof
Jurgeni
Jürgenshof, (+-Mellum)
Jurgumuiža
Jurian
Jurjans
Jurken, Jurkenhof
Jurkina pomuiža, Jurkini
Jurmalkrug
Jurmalkrogs
Jurmallen
Jurmalas
Jurmalneek
Jurmalnieki
Jurmalsems
Jurmalciems
Jurneek
Jurnieki
Justinhof (Markalne)
Jaunzemji 5
Jutewa, Jutewo, Juttau, Jutowa
Juteva
Jutschewa, Jutschewo, Jutewa, Jutewo
Jučeva 1, 2
Juwar
Juver
Juwer
Juveri
Juzefowo
Jezupavas muižaDaugavpils apr.
Kaadlatsch
Kadlači
Kabbul
Purmalites
Kabillen
Kabiles privātmuiža
Kabillen
Kabiles muižaKuldīgas apr.
Kabillen
Kabile
Kabillen
Kabile
Kabillen, Kabilen
Kabile
Kabilowka
Kabilovka
Kabulau, Kabulowa, Kobulowo
Kabulava
Kaddern, Kadershof
Kadari
Kadfer
Katvaru muižaValmieras apr.
Kadfer
Katvari
Kadischau
Kadišava
Kaeshof
Sieru muižas pusmuiža
Kagendorf
Galdini
Kahmann
Kamani
Kahnen
Kani
Kahnenhof
Kānu muižaKuldīgas apr.
Kahnhof (Kuldiga)
Kani 2
Kahntz
Kanči
Kahre
Kāres muižaTukuma apr.
Kahren
Kares
Kahrenbeck
Saulites
Kaib, Kaiby, Kajeba, Kaipy
Kaipi
Kaibel, Kaibeln
Veckaibalas
Kaideck
Kaidagi
Kaimen
Kaimini
Kaipen
Ķeipenes muiža
Kaipen
Ķeipene
Kaipen
Keipene
Kaipen
Jaunķeipenes privātmuiža
Kaire
Kairi
Kaiserwald (Riga)
Mežaparks
Kaiwen
Kaives privātmuiža
Kaiwen
Kaives muižaTukuma apr.
Kaiwen
Kaive
Kaizeem
Kaijes
Kayenhof
Kaives privātmuiža
Kayenhof
Kaives muiža, Kaive
Kayenhof
Kaives muižaCēsu apr.
Kaynasch
Kainaži 2
Kayserling
Lukni
Kajen
Kajias
Kakaul
Lejasgugi
Kakin
Kakini
Kakischen, Katischen
Kakiši
Kakischken
Kaķišķu muižaLiepājas apr.
Kakischken
Kakiške
Kakisken
Kakiske
Kakke
Kaki
Kakten
Kakti
Kaktin, Burgshof
Kaktini 2-8
Kalbunen
Kalbunas
Kalendershof
Kalandri
Kalitzen
Kališu privātmuiža
Kalitzen
Kalice, Kalisi
Kalizzen
Kalistu muižaTalsu apr.
Kalk
Kalki
Kalken
Kaļķu muižaVentspils apr.
Kalken, Kaldten
Kalkuciems
Kalkenhof
Puiškalni
Kalkuhnen
Lauceses
Kalkuhnen
Laucesas draudze
Kalkuhnen
Laucesa
Kalkuhnen
Kalkūnes muiža
Kalkuhnen
Kalkūnes muižaIlūkstes apr.
Kalkuhnen
Kalkunas
Kalkuhnen, (+-Kalisch, -Katharinenhof , -Neuhof)
Kalkuni
Kallaude
Kalaudas
Kallei
Kalej
Kallei (Turlava)
Kalejciems 2
Kalleiendorf, Kalejzeem
Kalejciems
Kalleinen
Kaleini
Kalley
Kaleji 2-7
Kalleykaln
Kalejkalni
Kallen, Kalne
Kaleni
Kallenhof
Kalnmuiža
Kallenhof
Kalnamuižas privātmuiža
Kallenhof (+– Livengemeinde)
Livi
Kallenhof (Keci) (Cesis)
Kalnamuiža 9, 10
Kalleten
Kaltene
Kalleten
Kalēti
Kalleten
Kaleti
Kalleten
Dižkalētu muižaLiepājas apr.
Kalleten 1
Juzepi
Kalleten 2
Kaletu
Kallich
Kaleki
Kallit
Kalites
Kallitzen
Kališi
Kalmani
Kalmanis
Kalmann
Pumpuri
Kaln-Kaulin
Kaulini
Kalnadrawiht
Kalnadruva
Kalnamuischa, Kalnamuische (Jaunlaicene)
Kalnamuiža 12
Kalnbohle
Kalnaboli
Kalnderten
Kalnderti
Kalndexnen
Kalnadekšni
Kalnees
Kalniesi
Kalnekrug
Kalnakrogs
Kalnemois
Kalna muižaValkas apr.
Kalnemoise
Kalnciempij
Kalnemoise
Kalncempju
Kalnemoise
Kalncempji
Kalnemoise
Kalnamuižas privātmuiža
Kalnemoise 2
Kalniena
Kalnerak
Kalnaraki
Kalnerbach, Kalneruppen
Kalnaraupe
Kalnezeem-Clievenhof
Kalnciema Klīves muižaJelgavas apr.
Kalnhof, Kallenhof
Kalkinas
Kalninen
Kalninas
Kalning
Kalnini 1, 5-8
Kalnisch
Kalnieši
Kalnjanel
Kalnajaneli
Kalnosoling
Kalnozolini 2
Kalnpoden
Kalnapodi
Kalnsal
Kalnasala
Kalnsproge
Kalnesprogi
Kalnwiken
Kalna Vikani
Kalnzeem
Kalnciems
Kalnzeem
Kalnciems
Kalnzeem
Kalnciema muižaJelgavas apr.
Kalnzeem, Biringshof
Kalnciems
Kalnzehm
Kalnciema kroņa muiža
Kalnzehm
Kalnciema kroņa muiža
Kalpjan
Kalpjani
Kalschen
Kalšu muižaLiepājas apr.
Kalschen
Kalši
Kaltenbrunn
Kniediņu privātmuiža
Kaltenbrunn
Kniediņu muižaRīgas apr.
Kaltenbrunn
Kniedini
Kaltenbrunn
Kaldavas
Kaltenbrunn
Kaldabruņas muižaIlūkstes apr.
Kaltenbrunn
Kaldabruņa
Kaltenbrunn 1
Kaldabruna
Kaltenhof
Kaltini
Kalticken
Kaltiķu privātmuiža
Kalticken
Kaltiķu muižaKuldīgas apr.
Kaltiken, Kalticken
Kaltiki
Kalwe
Kalvji
Kalwe
Kalvi
Kalwen
Kalviene, Kalvenes
Kalwen
Kalvi
Kalwen
Kalvene
Kalwershof, Kolwershof
Kelles
Kalwin, Kalwini
Kalvini
Kalwischek
Kalviški
Kalzenau
Kalsnava
Kalzenau
Kalsnava
Kalzenau Pastorat
Kalsnavas mācītājmuiža
Kalzenau, Caltzenau, Alt Caltzenau
Kalsnava
Kalzenau;Alt-
Veckalsnavas privātmuiža
Kalzenau;Neu-;Bergenhof
Jaunkalsnavas privātmuiža
Kamendorf
Jaunkaimini
Kamenetz, Kaminietz
Kameneca
Kämerkrug
Lukini
Kamerun
Kameruna
Kamieniec
Kameņecas muižaDaugavpils apr.
Kammendorf
Kamnieki
Kammer, Kammara
Kammara
Kampenhof
Kampji
Kampischek, Kampischky
Kampiški
Kanapinen, Kanapine Canepine
Kanepiena
Kanawing
Kanavinas
Kandau
Kandavas muižaTalsu apr.
Kandau
Kandavas kroņa muiža
Kandau
Kandava
Kandau
Kandava
Kandau in Livland
Kandavas
Kandau, Candau, (+-Yllenmoise
Kandava
Kandau; Hauptmanns-Krons-Widme
Kandavas pilskunga kroņa vidme
Kandau; Kirchspiel
Kandavas draudze
Kandau; Pastorats-Widme
Kandavas draudzes mācītājmuižas vidme
Kandeln
Kandeli
Kander
Kanderu pomuiža
Kaneneek
Kanenieki
Kaneppen
Kenepiena
Kankern
Kankari
Kannasch
Kanaži
Kanneneeck
Kannenieki
Kanneneeken
Kannenieku muižaBauskas apr.
Kanneneeken
Kannenieku kroņa muiža
Kanneneeken, Kanneneeck
Kannenieki 2
Kantenik, Kantinik
Kantinieki
Kantindorf, Kantum
Kankumi
Kantor
Kantori
Kantzlern; Schrunden; Krons-Unter-Forstei
Kancleri – Skrundas kroņa apakšmežniecība
Kanzlern
Kancleri
Kapershof
Kapurkalns
Kapin
Kapiņi
Kaplan
Kaplani
Kapogen
Kapugi
Kaposchka, Kaposchken
Kaupineni
Kapostkaln
Kapostkalni
Kappeln
Kapeļu muižaTukuma apr.
Kappeln
Kapeli
Kappen + Johannshof
Kapini
Kappen an der Itsch
Kapeni
Kappen, Kopownik
Kapini 3
Kappeneek
Kapenieki
Kappenhof
Kapu
Kappenhof
Kapmuiža 1, 2
Kappenkrog
Kapukrogs
Kapping
Kapini
Kapran
Kaprani
Kapschenhof
Kapšu muižaAizputes apr.
Kapschenhof
Kapši
Kapsehden
Kapsēdes muižaLiepājas apr.
Kapsehden
Kapsede
Karckeln
Kārkļu muiža
Karelau, Karelowa
Karelova
Karenbeck
Kanberga
Kargadden
Kraujas
Kargadden
Kārgadu privātmuiža
Kargadden
Kārgadu muižaTalsu apr.
Kargadden
Kargadi
Karge
Kargi
Karggadden
Jaunjunkuri
Karigau, Karigowa
Karigava
Karil
Karili
Kariten
Karitani
Karkelhof
Kārklu muižaBauskas apr.
Karkelhof
Karklumuiža
Karkell
Kārķi
Karkell
Karku
Karkell
Karki
Karkell;Alt-
Veckārķu privātmuiža
Karkell;Neu-
Jaunkārķu privātmuiža
Karkeln
Karklu
Karkeln (Tukums) (Jekabpils, Kuldiga, Koknese)
Karkli 4 - 7
Karkelnhof
Kārkļu pusmuiža
Karklen
Karkles muižaTukuma apr.
Karkleneek
Karklenieki
Karklinau, Karklinowa
Karklinova
Karkling
Karklini 1, 2, 3, 4
Karlendorf
Kingas
Karlinenhof
Tikaini (Karlinava)
Karlrode
Karkli 2
Karlsbad, Carlsbad
Melluži 1
Karlsberg
Rušciems
Karlsberg
Paugas
Karlsberg
Mesli
Karlsberg
Kārļu muižaLiepājas apr.
Karlsberg
Kārļu muižaCēsu apr.
Karlsberg
Karlukalni
Karlsberg
Karlitis
Karlsberg
Karli 2-5
Karlsberg
Kareli
Karlsberg
Jaunzeltiņu muižaValkas apr.
Karlsberg
Gravinas
Karlsberg
Ubeles
Karlsberg (Seltini)
Jaunmuiža 2
Karlsberg (Valmiera)
Kalnmuiža 11
Karlshain
Kroivalki
Karlshof
Nikuži
Karlshof
Kārļu muižaVentspils apr.
Karlshof
Kārļu muižaVentspils apr.
Karlshof
Kārļu muižaTalsu apr.
Karlshof
Kārļa muiža (Codes)Bauskas apr.
Karlshof
Kārļa muiža (Bārbeles)Bauskas apr.
Karlshof
Kārļa muižaJelgavas apr.
Karlshof
Karlumuiža
Karlshof
Karlamuiža 1, 2, 3
Karlshof
Karla muiža 1, 2
Karlshof
Slengi
Karlshof (Auce, Leste, Cirava)
Karli 6 - 8
Karlshof (Nekene)
Lukini 2
Karlshof, Carlshof (Kurzeme)
Karli
Karlsrode
Nora
Karlsroden
Zaļkalnu muižaVentspils apr.
Karlsrohda, Karlsrode (Pope)
Karla muiža 3
Karlsruhe
Kārļu privātmuiža
Karlsruhe
Kārļi
Karlsruhe
Karliša pomuiža
Karlsruhe
Siluči
Karlsruhe 2
Karliši
Karlsruhe an der Ammat (Cesis)
Karli 9
Karlsruhe, Carlsruhe
Karlu
Karolinenhof
Kilas
Karolinenhof
Karolinova
Karolinenhof (Dzerbene)
Mežmali 3
Karotneek
Karotnieki
Karpin
Karpini
Karpin
Karpines muižaRēzeknes apr.
Karr, Karra (Vecsalace)
Zaki 4
Karral
Karali
Karsau
Kārsava
Karthaus
Apses
Kasche
Kaza
Kaschhof
Kaži 1, 2
Kaschhof
Kaši
Kaschokken
Kažoki 1, 2
Kaschuschi
Kažuši
Käshof
Siera muižaJelgavas apr.
Käshof
Sieramuiža
Kasimirischek
Kazimirišķu muižaIlūkstes apr.
Kasimirischek
Kazimiriški
Kasimiriswahl, (+-Neuhof )
Kazimirvale
Kasimirshof
Kažmēres muižaJelgavas apr.
Kasimirshof
Kazimiri 1, 2
Kasimirswahl
Kazimirvāles muižaIlūkstes apr.
Kasinjehn
Kazinas
Kasinowitz, Kasinowzy
Kazincy
Kaskan, Kaskany
Kaskani
Kasokaln
Kazukalni
Kasparshof
Kaspari 1, 2
Kassalisch
Kassalieši
Kasswacken
Kasvaki
Kastenhof
Kastena muižas
Kastran
Kastrānes privātmuiža
Kastran
Kastrānes muižaRīgas apr.
Kastran
Kastrāne
Kastran, Castracan, + -Smerle
Kastrane
Kasul
Kazuli
Kasuppen
Kazupes privātmuiža
Kasuppen
Kazupes muižaJelgavas apr.
Kasuppen
Kazupe 1, 2
Katarinenhof
Katrīnas muižaRīgas apr.
Katharinenberg
Katrinmuiža
Katharinenberg
Katrinkalna pomuiža
Katharinenburg
Katerinburga
Katharinenhof
Kocini
Katharinenhof
Katriņas privātmuiža
Katharinenhof
Katrinieks
Katharinenhof
Katrines muiža
Katharinenhof
Katrinasmuiža
Katharinenhof
Katrinas pomuiža
Katharinenhof
Katrina 1- 3
Katharinenhof
Glinces muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Katharinenhof
Degli
Katharinenhof
Upeskakts
Katharinenhof
Ziedi
Katharinenhof (Iecava)
Mežvidi
Katharinenhof (Vecpils)
Katrinas 2
Katherinenhof
Katrines
Katherinenhof (Kekava)
Saulites 2
Katlakaln; Pastorat
Katlakalna mācītājmuiža
Katleisch
Katleiši
Katlekaln
Katlekalns
Katlekaln, (+-Luolfshof)
Katlakalns
Katlesze
Katlešu muižaAbrenes apr.
Katrinhof (Dale)
Katrina 4
Katschanowitz
Kačanova
Katschanowo
Kaceni
Katschanowz
Kaceni
Katschkaren
Kačkares
Katschuppen
Kačupe
Kattelkalnsche Mühle
Katlakalna dzirnavas
Kattkershof
Katleri
Katzdangen
Kazdangas privātmuiža
Katzdangen
Kazdangas muižaAizputes apr.
Katzdangen
Kazdanga
Katzdangen
Kazdanga
Katzdangen - Annenhof, - Moditen
Kazdanga
Katzing
Kacini
Katzwacke
Kazvaki
Katzwalk
Kazvalki
Kaubadden
Kaubadi
Kaucke
Kauki
Kauge
Kaugas
Kaugern
Kaugurciems
Kaugersem
Kaugurciems
Kaugersem, Hönlein
Bigaunciems
Kaugershof
Kauguru privātmuiža
Kaugershof
Kauguru muižaValmieras apr.
Kaugershof
Kauguri
Kaukan
Kaukani
Kauke, Katzenberg
Kaki
Kaukern
Kaukuri
Kaul
Kauli
Kaulain
Kaulaini
Kaulatsch, Kaulitsch
Kaulači
Kaule
Kaulu muižaValkas apr.
Kaulen, Kaule
Kauli
Kaulin
Kaulinš
Kaulin
Cieleni
Kauling
Kaulini 2- 5
Kaulitzen
Kaulices muižaTukuma apr.
Kaulitzen
Kaulači
Kauning
Kaunini (Madliena )
Kaupe
Kaupji
Kaupen
Kaupēnu muiža (Svitenes)Bauskas apr.
Kaupen
Kaupēnu muiža (Mežotnes)Bauskas apr.
Kaupen
Kaupeni
Kaupenhof
Kaupeni
Kauperneek
Kaupernieki
Kauping, Kaupin
Kaupini
Kauscha
Kausas
Kauschen, Kauscha
Kausa
Kausen
Kausi
Kausinik
Kausiniki
Kaussing
Kausini
Kautzemünde
Kaucmindes privātmuiža
Kautzmünde
Kauzes, Kaucminde
Kautzmünde
Kaucis
Kauzmünde
Kaucmindes muižaBauskas apr.
Kawalken, Kawalek
Kavalki
Kawentschen
Kavenči
Kawern
Kavari
Kazimirow
Kazimiravas muižaDaugavpils apr.
Kazimirowa
Kazimiravas muižaRēzeknes apr.
Kebben
Kebes
Keckau
Ķekavas privātmuiža
Keckau
Ķekavas muižaRīgas apr.
Keckau
Ķekava
Keckau
Kekava
Kegeln
Ķieģeļu privātmuiža
Kegeln
Ķieģeļu muižaValmieras apr.
Kegeln
Ķieģeļi
Kegeln
Kiegelu
Kegeln, ( +- Cammen)
Kiegeli
Kegeln, (+ -Friedrichshof, -Holm)
Kegeli
Kegelneek
Kiegelnieki
Keggum
Ķegums
Keiran, Keirany
Keirani 1, 2
Keisch
Keiši
Keischen
Keiši 1, 2
Keisen
Ķeižu muižaValkas apr.
Keisen, Keischen, Keysen
Keiži 1, 2
Keisersberg
Keiseri
Keisershof
Keizeri
Keysen
Ķeižu privātmuiža
Kekschen
Kekši
Kelder
Kelderu pomuiža
Kelk
Kelki
Kellau, Kelowa
Kelova
Kellen
Kelles
Kellen
Kelle
Kelm
Kelme
Kelput
Kelpuši
Kemberley
Kambarleja, Kambarleiši
Kemmern
Ķemeri
Kemmern
Kemeri
Kemmershof
Ķemeres privātmuiža
Kemmershof
Ķemeres muižaValkas apr.
Kemmershof
Kemere
Kempen
Ķempu privātmuiža
Kempen
Ķempēnu muižaValkas apr.
Kempen
Kempji, Kempju muiža
Kempen
Kempji 2 (Kuldiga)
Kempen
Kempji
Kempen
Kempes
Kempen (Lilaste)
Kempi
Kempenhof
Ķempju muižaRīgas apr.
Kempenhof
Ķempēnu, Jaunkempji
Kempenhof
Ķempēnu, Jaunkempji
Kempenhof
Kempijmuiža
Kempenhof;Neu-
Ķempju privātmuiža
Kenge
Ķeņģu muižaValkas apr.
Kenge
Kengis
Kengen
Kengi 1, 2
Kengera Mühle
Ķenģera dzirnavas
Kengershöhe
Kangariši
Keninkaln
Keninkalns
Keninsem
Keninciems 1, 2
Kenning
Kenini
Kensingshof
Ķenziņu muižaJelgavas apr.
Kensingshof
Ķensiņu kroņa muiža
Kensingshof
Kenzini
Kenten
Kenteni
Kenzhof
Ķenču muižaJelgavas apr.
Kenzhof
Kenči
Kerklingen
Ķerkliņu muižaKuldīgas apr.
Kerklingen
Ķerkliņi
Kerklingen
Kerklini
Kerklingen, Kirchlingen
Karkli
Kerolen
Karali
Kerpen
Kerpji
Kersdorf
Giči
Kerstenbehm
Kārzdabas kroņa muiža
Kerstenbehm
Kārzdaba
Kerstenbehm
Karzdaba
Kerzenhof
Kerzeni
Kesbern, Kehsber
Kesberi
Keschen
Keži
Kesper
Uši
Kesse Land
Kesa zeme
Kesselen
Keseles
Kewel
Kevelmuiža
Kewel
Upespils
Kewell
Ķeveļmuiža
Keweln
Ķēveles privātmuiža
Keweln
Ķeveles muižaJelgavas apr.
Keweln
Keveli
Keweln
Kevele
Kewesall
Kevjusala
Kewlenik
Kulenieki
Kibbuhr
Kiburi
Kicken
Kikas
Kickurn, Kikkurn
Kikuri
Kiefernhalt
Priedaine 2
Kiehl, Kihle
Kilis
Kiesulshof
Kīsuļmuižas privātmuiža
Kiggar
Kigari
Kihleshöhe (Tukums)
Kili 1
Kihlhof
Raini
Kihsulshof
Kizuli
Kikellei
Kikleji
Kikke
Kiki
Kikkurn
Ķikures muižaAizputes apr.
Kikkurn
Kikuciems
Kikouken
Kikoukas
Kill
Kili
Killen, Kihlan
Kileni
Killhof
Ķiļļu kroņa muiža
Killhof
Ķiles muižaJelgavas apr.
Killhof (Jelgava)
Kili 2
Kimahlen
Ķimāles muižaKuldīgas apr.
Kimahlen
Ķimaļu privātmuiža
Kimahlen
Kimale
Kimschen
Kimši
Kimsteneek
Kimstnieki
Kinderaan
Kindereni
Kinderhof
Kinderes
Kiplau
Kiplavas
Kiplocken, Etzenberg
Kiploki
Kipsal
Ķizbeles muižaRīgas apr.
Kipsal
Kizbele
Kipsal
Kipari
Kipsal/Kypsal
Ķizbeles privātmuiža
Kipsch, Kipsche
Kipens
Kirbel, Kürbelshof
Kirbeli
Kirbisch
Ķirbižu muižaValmieras apr.
Kirch, Masjack
Veveri
Kirchberg
Punpe
Kirchberg
Zvanitaji
Kirchberg (Tukums)
Kalnini 3
Kirchhof – Basnitz
Baznicmuiža
Kirchholm
Salaspils muiža
Kirchholm
Salaspils muižaRīgas apr.
Kirchholm
Salaspils
Kirkas, Kirches
Vejini
Kirkilischek, Kirkilischky
Kirkiliški
Kirlischek, Kirlischki
Kirliški
Kirmhof
Ķermes muižaKuldīgas apr.
Kirmhof
Kieri
Kirupenhof
Kirupe
Kisch Kloster
Kišu klosteris
Kischhof
Ruklas
Kischhof
Muižzemnieki
Kisel
Kiseli
Kiselewka
Kiselevka
Kisen
Kizeni
Kisken
Kiski
Kissen
Kisi
Kiver, Kive
Kive
Kiwiht
Kivites
Kiwisch
Kiviši
Kiwlan, Kiwlany
Kivlini
Kiwle
Kivli
Kiwlen
Kivleni
Kiwuhl
Kivuli
Kixten
Ķikstes muižaJēkabpils apr.
Kixten
Kikstes
Kixten, Kiksten
Kiksti
Kyrilshof
Kirili
Kyrreshof, Kyrre
Kureli
Klaan
Klani
Klaben Klabbe
Klabij
Klabotten
Klabatas
Klagatten
Klagati
Klagatten
Klagatas
Klahmann
Klamanis
Klahnen
Klāņu privātmuiža
Klahnen
Klani
Klain Tauzen
Maztauceni
Klain Wangen
Mazvanga
Klampe
Klampji
Klanne
Klani 2
Klappekaln, Klapklan
Klapkalnciems
Klaptschen
Klapčas
Klarafelde
Klaras muiža
Klarpfiszke
Hoftenbergas muižaDaugavpils apr.
Klarshof
Klares muižaVentspils apr.
Klaschkenkrug
Klaškini
Klaschkinau
Klaškinava
Klassen
Klasenes pomuiža
Klatzaushof
Klacava muiža
Klaudsenen
Kludzinas
Klauenhof
Rūdolves muižaRīgas apr.
Klauenstein
Pasta privātmuiža
Klauenstein
Pasta muižaRīgas apr.
Klauenstein, Postmestershof
Pasta muiža
Klausten
Klausti
Klautzen, Klauzan
Klaucani
Klawainen
Klavaineni
Klawe Forstei
Klavu mežamuiža
Klawekaln
Kļavkalna pusmuižaCēsu apr.
Klawekaln
Kļavkalna privātmuiža
Klawekaln
Klavukalns
Klawekaln
Klavkalni
Klawen
Klavas
Klawesal
Klavusala
Klawin, Klawing
Klavini 2-5 (Zaube)
Klawin, Klawini
Klevini
Klawing, Klawin
Klavini
Kleberg
Rokaini
Klecker, Klekker
Klekeri
Kleggershof
Klegeri
Klei Sussey
Mazsusejas
Klein Altdorf
Alturpe
Klein Angermünde
Rinda 2
Klein Bakul
Mazbakuli
Klein Barbern
Mazbarbele
Klein Berken
Mazberkene
Klein Bersen
Mazberze 1, 2
Klein Bersteln, Neuenhau
Mazberstele
Klein Bittar, Klein Bittern
Mazbitari
Klein Bixten
Mazbikstene
Klein Bixten
Mazbikste
Klein Blieden
Mazblidene
Klein Bodrau, Klein Bodrowa
Bodrowka
Klein Bojen, Bojendorf
Mazbojas
Klein Born
Mazborne
Klein Brucken
Mazbrukna
Klein Dahmen
Mazdama
Klein Dammenhof
Mazdamas pomuiža
Klein Dirden
Mazdirda
Klein Dobrau, Klein Dobrowa
Dobrovka
Klein Drogen
Mazdroga
Klein Dserwen
Mazdzerve
Klein Dubau, Klein Dubowa
Dubovka
Klein Duhren
Mazduras
Klein Duppeln
Mazdupli
Klein Dursuppen
Mazdursupe
Klein Elley
Mazeleja
Klein Feldhof
Mazmuižnieki
Klein Feldhof
Mazalaukumuiža
Klein Friedrichshof
Lipsti
Klein Gawesen
Mazgavieze
Klein Gramsden
Mazgramzda
Klein Heyden (Dobele)
Jaunamuiža 5
Klein Ilmagen
Mazilmaja
Klein Irben
Mazirbe
Klein IWanden
Mazivande
Klein Jungfernhof
Mazjumpravamuiža
Klein Jungfernhof
Mazjumprava
Klein Jungfernhof
Mazamuiža
Klein Kalleten
Kaletu pomuiža
Klein Kandaushof
Stempelmuiža
Klein Kappunen
Mazkapunas
Klein Kegeln
Mazkiegeli
Klein Kikkurn
Mazamuiža 2
Klein Kruten
Mazkruts
Klein Kruthen
Mazkrute
Klein Kundsing
Kundzini 2
Klein Lahnen
Mazlani
Klein Langsehden
Mazlangseži
Klein Laschen
Mazlaža
Klein Lassen
Mazlaši – Krilaši
Klein Lenzenhof
Plumites
Klein Lenzenhof (Lenči)
Mazmuiža 2
Klein Liepen
Mazlipa
Klein Medsen
Mazmedze
Klein Meiran
Mazmeirani
Klein Mesoten
Mazmežotne
Klein Misshof, Misshof, Missholm
Misa
Klein Muschen
Mazmuški
Klein Nikratzen (Nikrace)
Murnieki 5
Klein Oselshof, Ohselshof
Mazozoli
Klein Ossinau, Osinowka
Osinovka
Klein Paddern
Mazpadure
Klein Pahzen
Mazpace
Klein Pallen, Klein Pahlen
Mazpalas
Klein Pankraziushof
Mazpakrata
Klein Paplacken
Mazpaplaka
Klein Penten
Mazpentas
Klein Pinten
Mazpintes
Klein Plahnen
Mazplani
Klein Platon
Mazplatone
Klein Plönen
Mazplieni
Klein Potkaisen
Veiki
Klein Purwen
Mazpurves
Klein Rahden
Mazsaule
Klein Rewendorf
Mazreves
Klein Rindseln
Mazrindzele
Klein Rohn
Mazroni
Klein Roloff
Mazzolava
Klein Rönnen
Mazrenda
Klein Ruhenthal
Maz Rundale
Klein Sallensee
Salandzeja
Klein Salwen
Mazzalve
Klein Salwen
Mazsalve
Klein Santen
Mazzante
Klein Santen
Mazsante
Klein Schattern
Mazskatri
Klein Schlottenhof
Mazslate
Klein Schmarden
Mazsmarde
Klein Schogottau, Schogottowo
Maza Žogotova
Klein Schwethof
Boli
Klein Schwitten
Mazsvitene
Klein Schwitten 2
Muižzemnieki 2 (Jelgava)
Klein Sehnjen, Kleinschangen
Mazseni
Klein Sepern
Mazzeperi
Klein Sergemiten
Mazsermite
Klein Sernaten
Samieši
Klein Sessau
Mazsesava
Klein Sessilen, Sassilen
Sesile
Klein Sirmeln
Jaunsirmeles
Klein Sonnaxt
Mazsunakste
Klein Sorgen
Zorgu muiža
Klein Spahren
Mazspare
Klein Spirgen
Mazspirgus
Klein Stenden
Mazstende
Klein Strasden
Mazstrazde
Klein Strocken
Mazstroki
Klein Strutteln (Strutele)
Skujas 2
Klein Swirkaln
Mazsvirkale
Klein Telsen
Maztaši
Klein Tilgall, Klein Tilgallen
Maztilgali
Klein Tischen Kleintischhof
Maztiši
Klein Trecken
Maztrekni
Klein Tschabben
Mazčabas
Klein Wallgahlen
Bandenieki
Klein Wallhof
Jaunvales
Klein Warwen
Mazvarve
Klein Weggen
Mazvegi
Klein Welden
Mazvelde
Klein Wilzen
Mazvilce
Klein Wimbern
Mazvimbari
Klein Wirgen
Virgas pomuiža
Klein Wischeln
Mazvišli
Klein Wrangelshof
Mazbrenguli
Klein Wrangelshof
Strazdini
Klein Zerxten
Mazcerkste
Klein Zezern
Mazciecere
Klein- Würben, Klein Wirben
Mazvirbi
Klein-Abgulden
Veiku muižaJelgavas apr.
Klein-Aisswicken
Mazaizviķu muižaLiepājas apr.
Klein-Autz
Mazauces muižaJelgavas apr.
Klein-Berken
Mazberķenes muižaJelgavas apr.
Klein-Bersen
Mazbērzes muižaJelgavas apr.
Klein-Bersteln
Mazbērsteles muižaBauskas apr.
Klein-Brucken
Mazbruknas muižaBauskas apr.
Klein-Buschhof
Meža muižaJelgavas apr.
Klein-Buschhof (Dobele)
Mežamuiža 3
Klein-Damen
Mazdāmas muižaLiepājas apr.
Klein-Dirden
Ērkšķu muižaBauskas apr.
Klein-Drogen
Mazdrogas muižaAizputes apr.
Klein-Dsehrwen
Ozolu muižaAizputes apr.
Klein-Duhren
Mazdūres muižaTukuma apr.
Klein-Düppeln
Mazdupeles muižaLiepājas apr.
Klein-Dursuppen
Mazdursupes muižaTalsu apr.
Klein-Elley
Mazelejas muiža (Vircavā)Jelgavas apr.
Klein-Elley
Mazelejas muiža (Elejā)Jelgavas apr.
Klein-Friedrichshof
Lipstu muižaJelgavas apr.
Klein-Gaweesen
Mazgaviezes muižaLiepājas apr.
Klein-Gramsden
Mazgramzdas muižaLiepājas apr.
Klein-Heiden
Mazvirkus muižaJelgavas apr.
Klein-Irben
Mazirbe
Klein-Irben
Mazirbe
Klein-Iwanden
Mazīvandes muižaVentspils apr.
Klein-Iwanden
Mazīvandes muižaKuldīgas apr.
Klein-Jungfernhof
Mazjumpravas muižaRīgas apr.
Klein-Kalleten
Mazkalētu muižaLiepājas apr.
Klein-Kokin
Maz-Kokini
Klein-Kreuzberg
Mazkrisberģu muižaLiepājas apr.
Klein-Kruhten
Mazkrūtes muižaLiepājas apr.
Klein-Kruthen
Mazkrute
Klein-Kruthen
Mazkrute
Klein-Lahnen
Mazlāņu muižaLiepājas apr.
Klein-Laschen
Mazlažas muižaAizputes apr.
Klein-Leepen
Mazlīpas muižaAizputes apr.
Klein-Mesoten
Mazmežotnes muižaBauskas apr.
Klein-Platon
Mazplatones muižaJelgavas apr.
Klein-Potkaisen
Mazpatkaizes muižaJelgavas apr.
Klein-Rahden
Mazsaules muižaBauskas apr.
Klein-Ranken
Plūču muižaKuldīgas apr.
Klein-Rönnen
Mazrendas muižaKuldīgas apr.
Klein-Roop
Mazstraupes muižaCēsu apr.
Klein-Roop
Mazstraupe
Klein-Roop
Mazstraupe
Klein-Rop, Roop - Baikaln
Mazstraupe
Klein-Ruhental
Mazrundāles muižaBauskas apr.
Klein-Sahlingen
Mazālītes muižaKuldīgas apr.
Klein-Salwen
Mazzalves muižaJēkabpils apr.
Klein-Salwen
Mazzalve
Klein-Salwen
Mazzalve
Klein-Sarnaten
Mazsarnates muižaVentspils apr.
Klein-Schorstädt
Mazskursteņu muižaJelgavas apr.
Klein-Sehnen
Mazsēnes muižaTalsu apr.
Klein-Sessau
Mazsesavas muižaJelgavas apr.
Klein-Sonnaxt
Vilka muižaJēkabpils apr.
Klein-Sorgen
Zorģu muižaBauskas apr.
Klein-Strasden
Mazstrazdes muižaTalsu apr.
Klein-Strohken
Mazstroķu muižaLiepājas apr.
Klein-Strutteln
Skuju muižaTukuma apr.
Klein-Sussei
Mazsusējas muižaJēkabpils apr.
Klein-Sussei
Mazsusējas muižaIlūkstes apr.
Klein-Swehthof
Boļu muižaJelgavas apr.
Klein-Swirkaln
Mazsvirkalnes muižaBauskas apr.
Klein-Wangen
Maz-Vangas muižaAizputes apr.
Klein-Warwen
Mazvārves muižaLiepājas apr.
Klein-Wilzen
Mazvilces muižaJelgavas apr.
Klein-Wirben
Mazvirbes muižaTalsu apr.
Klein-Wrangelshof
Mazbrenguļu muižaValmieras apr.
Klein-Zeezern
Mazcieceres muižaKuldīgas apr.
Kleinabgulden
Mazapgulde
Kleinandinau-Kleinandinowo
Mazandinava
Kleinborau, Borowka
Borovka 1, 2, 3 (Kraslava)
Kleinbresilgen
Mazbrizule
Kleindriwingen
Mazdrivini
Kleingrissin, Kleingrisina
Maza Grizina
Kleinhof
Erkalni
Kleinkraslau, Kraslawka
Augstkalne
Kleinpujat
Mazpujati
Kleinraudau, Raudowka
Raudovka
Kleinrucken
Mazruki 1, 2
Kleinselden, Kleindselden
Mazdzelda
Kleistenhof
Kleistu privātmuiža
Kleistenhof
Kleistu
Kleistenhof
KleistesRīgas apr.
Kleistenhof, Lambertshof
Kleistini, Kleisti
Kley
Kleji
Klenau, Klenowka
Klenovka
Klenzen
Klenču muižaKuldīgas apr.
Klenzen
Klenči
Klepping
Klepini
Kleschnik
Klešniki
Kleschtschi
Kleši
Kleschtschowo
Kleščovo
Kletneek
Kletnieki
Kletneeks Land
Klētnieka zeme
Klidse
Klidzis
Klien
Klijani
Klievenhof
Klīves muižaJelgavas apr.
Klievenhof
Klīves kroņa muiža
Klievenhof
Klivenmuiža
Klievenhof
Klive
Klievenhof; Krug
Klīves muižas krogs
Kliggenhof
Kliģu privātmuiža
Kliggenhof
Kligumuiža
Kliggenhof
Kligi
Klindsen
Klindzeni
Klingenberg
Kling’es
Klingenberg
Akenstakas privātmuiža
Klingenberg
Akenstaka
Klintainen
Klintaini
Klinten
Klinti, Klintene
Klintenhof
Klintu pusmuiža
Klintenhof
Klinti 2, Klintu pomuiža
Klinthof
Likerti
Klinzenhof
Klincmuiža
Klipper
Kliperi
Klisch, Klischy, Kleschy, Bortschowa, Klissy, Klessy
Kliši
Klischkau, Klischkowa
Kliškova
Kliwen
Klive 2
Klöhne
Klieni
Klopmanns-Annenhof
Annas privātmuiža
Klopmannshof, Wallhof
Mežamuiža 2
Klopmannsrode
Liģenišķu muižaIlūkstes apr.
Kloster Hasenpoth
Aizputes klostera muižaAizputes apr.
Kloster-Hasenpoth
Klostere
Kloster-Hasenpoth
Klostere
Klugge
Klugi
Klumstau, Klumstowo
Klumstava
Kluß
Kroņa (Kluses) muižaRīgas apr.
Knapsche
Knapšas
Knaukenhof
Knauķes muižaTukuma apr.
Knaukenhof, Knauke, Knauken
Knauki
Knawen
Knavini
Knehse, Kneesche
Kneža
Kniplock
Kniploki
Knippe
Knipja pomuiža
Knöringswald, Neuannenhof
Jaunanna
Knorringen
Magiši
Knutshof
Knutova
Kockeshof
Koķes muiža
Kodden
Kodes
Koddershof
Koderi
Koddiack
Rozēnu muižaValmieras apr.
Koddiack, Koddiachhof
Rozeni
Koddiak
Rozēnu privātmuiža
Koddiak
Rozēni
Kodfer, Cadfer
Katvaru
Kodlecht
Vecdzinas
Kogeln
Koguļu privātmuiža
Kogeln
Koguļu muižaTukuma apr.
Kogeln
Koguli
Kohlenhof
Stoites muiža
Kohlhasuen
Grava
Kohlhausen
Gravas privātmuiža
Kohlhausen
Gravas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Kohlhausen
Strelnieki
Kohren
Korneri
Kohrenhof (Rauna)
Mierini
Koyenhom
Kojusalas muiža
Kojenholm
Kojenieki
Kokenberg
Kukas
Kokenberg
Brentu privātmuiža
Kokenberg
Brenti
Kokenberg
Brentes muižaValkas apr.
Kokeneek
Kakenieki
Kokenhof
Kokmuižas privātmuiža
Kokenhof
Kokmuiža
Kokenhof
KokmuižaValmieras apr.
Kokenhof - Agnesenhof (Valmiera)
Kokmuiža 2
Kokenhusen
Kokneses privātmuiža
Kokenhusen
Kokneses muižaRīgas apr.
Kokenhusen
Koknese
Kokenhusen Pastorat
Kokneses mācītājmuiža
Kokenischek, Kokenischky
Kokeniški
Kokeshof
Kokes muiža
Kokorow
Tilza
Kokorow
Tilza
Kokorschen
Kokorši
Kokrow, Kokrau
Tilža
Kokujewa
Kokujeva
Kol. Helfreichshof
Meždakstes
Kolberg
Skalnkalns
Kolberg
Skaņkalnes
Kolberg
Skulbergi 1, 2
Kolberg
Skulberģu muižaValmieras apr.
Kolberg
Skulberģu privātmuiža
Kolbratshof, Babetzky, Babetzkyhof
Babecka
Kolesnik
Kolesniki
Koleten
Kaletenes
Kolken
Kolkā
Kollo
Caunes
Kolnosaten, Kolnosaty
Kalnasati
Kolthus
Koltuzis
Koltzen
Bīriņu privātmuiža
Koltzen
Bīriņi
Koltzen, Kolzen - Bihrin
Birini
Kolub, Kolupp
Kalupe
Kolup
Kalupes muižaDaugavpils apr.
Kolup
Kalupe
Kolup
Kalupe
Kolzen
Bīriņu muižaRīgas apr.
Kondraschau, Kondraschowa
Kondrašova
Konen
Konani
Konetzpol
Koņecpoles kroņa muižas
Konetzpol
Konecpole
Koniecpol
Konecpoles muižaLudzas apr.
Königshof
Ķoņu privātmuiža
Königshof
Ķoņu muižaValmieras apr.
Königshof
Ķoņi
Königshof, (+-Pesick
Koni
Konstantinenhof
Konstantinova
Konstantinowo
Konstantinovas muižaDaugavpils apr.
Konstanzenhof
Stantes pusmuižaValmieras apr.
Konzhof
Jaunbrigi
Kopatschewo
Kapačeva
Koplau
Kaplava
Koplau
Kaplava
Koplau, Born
Kaplava
Korallen
Kureles muižaAizputes apr.
Korallen
Karalesciems
Korallen, (+-Kiwit)
Kurele
Korben
Korbas
Kordasch
Kardažu pusmuiža
Kordasch
Kardaži
Kordon
Kardune
Korffshof, Jaugeneeken
Jaunieneki
Korfshof (Staicele)
Bajari 7
Korgelsem
Korgelciems
Korlen, Korlan, Kurlenlandt
Korleni
Korolewitz
Korolevščina
Korsakau, Korsakowo
Korsakova
Korsakowo
Korsakovas muižaDaugavpils apr.
Korsau, Korsowka, Karsau
Karsava
Korsowka
Kārsava
Korsowka
Kārsava
Korstenhof
Korstes muižaValkas apr.
Korte
Korti
Kortenhof
Beļavas privātmuiža
Kortenhof
Beļava
Kortenhof (Aluksne), (+ -Gailewack, -Trastenhof)
Belava 3
Korwen
Karve
Korwenhof
Rumpani
Korwenhof
Korvas muižaValkas apr.
Korwenhof
Korva
Korwenhof
Karvas privātmuiža
Korwenhof
Karvas
Korwenhof
Karva
Kosar, Kosary
Kazari
Koschen
Kožas
Koscheraggen
Košrags
Koschkino
Koškina
Koschraggen
Košragaciems
Koselkahr
Koškares
Kosenhof
Kosas muižaCēsu apr.
Kosenhof
Kosa
Kosenhof
Kosas kroņa muiža
Kosenhof
Keči 2
Kosinosloboda
Jaunslobodka
Koslau, Koslowa
Kozlova 1-3
Koslau, Koslowo
Kazlava
Koslau, Koslowsky
Felicianova
Koslischek, Koslischky
Kozliški
Kossin, Kossyno
Kozina
Kostantienhof
Stantes pomuiža
Kostanzenhof
Kostanči
Kostanzenhof
Stancmuiža
Kosteneek
Kostnieki
Kösterhof
Kesteri
Köstersem, Kuster, Kesterzeem, ( + -Leepasmuische)
Kesterciems
Kostjugau, Kostjugowo
Kostjugava
Kotzen
Koceni
Kouscha
Kauša
Kowalewa
Kovaleva
Kowalischek, Kowalischken, Kowalischky
Kovališki
Kownat
Kaunata
Kownat
Kaunata
Kownaty
Kaunatas muižaRēzeknes apr.
Kraast
Krasti 1, 2
Kraemershof
Krēmera privātmuiža
Kragenhof
Tūjas muižaValkas apr.
Kragenhof
Tūjas privātmuiža
Kragenhof (Aluksne)
Tuja
Kragenshof, Grauden
Graudi
Krageskaln
Krageskalns
Krahnhof
Krani
Krähnhof
Kalnini 2 (Stameriena)
Krahtsche
Kracenis
Krahzen, Willkratzen, Krahzing
Kraces, Kracenis
Kraienhof
Krejas
Kraienhof
Kreijas muižaJelgavas apr.
Kraienhof
Aiztrautini
Krayenhof
Kreijas kroņa muiža
Krakke
Kraki
Krämershof
Krēmera muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Krämershof
Kremera muiža
Kramershof
Krameri
Krampe
Krampis
Krampin, Krampiny
Krampini
Krampul
Krampuli
Krampzeem
Kranciems
Kranigshof
Dzerves
Kransdorf
Dzervite
Kranze
Kranči
Krapanischek, Krapanischki
Krapani
Krasik, Krasiky
Krasiki
Kraslau
Krāslava
Kraslau, Kraslawka
Kraslava
Krastin
Skrastinu pomuiža
Krasting (Kazdanga)
Krastini 3
Krasting (Valga)
Krastini 4
Kratzen
Krāču muižaKuldīgas apr.
Kratzen
Kraci
Kratzen
Kraces, Krači
Kratzen
Krace
Krauckel
Kraukli 2 - 6
Kraukelnitz
Krauklenica
Krauklen
Krukli
Kraulen
Krauli
Krautschen Land;Sprincken Land
Krauča zeme
Krebsenkrug
Kramveri
Krebsenkrug
Vežukrogs
Krebukaln
Kamparkalns
Kreewe
Krievi 1, 2
Kreewigen, Heydhusen
Krievini
Kreewin
Krievini 1, 3
Kreewing
Krievini 2 (Ziemeris)
Kreilekaln;Poortshof;Pohrtshof
Kreiļa kalns
Kreim
Kreimji
Kreitz, Kreytz
Kreici
Krejenz, Kreian
Krejens
Krekel
Krekeli
Krellen
Krelles
Kremohn, Kremon, (+ -Blode, - Bruhwer, -Kars, -Kackor)
Krimulda
Kremon
Krimuldas muižaRīgas apr.
Kremon
Krimulda
Kremon
Krimulda
Kremon Pastorat
Krimuldas mācītājmuiža
Krenkel
Krankuli
Krepitsch, Krepowitsch
Krepči
Kreslen
Kreslu muižaKuldīgas apr.
Kresławl
Krāslavas muižaDaugavpils apr.
Krespahm, Krespahn
Krodznieki 2
Kreutzburg
Krizbergi
Kreutzhof
Krusti
Kreuzberg
Krustkalna muižaLiepājas apr.
Kreuzburg
Krustpils
Kreuzburg
Krustpils
Kreuzburg
Krustozoli
Kreuzburg, Kreutzburg
Krustpils
Kreuzhof , Obiteln
Križovka
Kreuzhof, Krischowka
Križi
Kreuzort
Krustakrogs
Krewing
Krievu muižaJelgavas apr.
Krewy
Krievu muižaRēzeknes apr.
Kriegall
Krigali
Krimmeln
Krimeli
Krimmen
Krimi
Kripähn
Kripani
Krischel
Krisceli
Krischen
Krišas
Krischewnik
Križevniki
Krischian, Krischjany
Krišani
Krischinen
Kriškinani
Kristinek
Kristinki
Kriwan,
Krivani
Kriwanden, Kriwandy
Krivanda
Kriwasol
Krivasola
Kriwe
Grivi
Kriwen
Krivi
Kriwesehm
Krivciems
Kriwin
Kreivini
Kriwinischek
Krivinišķu privātmuiža
Kriwinischek
Krivinišķu muižaIlūkstes apr.
Kriwinischek
Kriviniški
Kriwiszi
Krivinskas muižaRēzeknes apr.
Kriwogarsen
Krijugarsa
Kriwok
Krivoki
Kriwosejewa
Krivosejeva
Kriwoseletz
Krivoselci
Kryzbork
Krustpils muižaDaugavpils apr.
Krjuk
Krjuki
Krogel
Krogeri
Krogenecke
Krogselas
Krohke
Kroki
Krohmannshof
Kromani
Krohnen
Kroni
Krohten
Krotes muižaLiepājas apr.
Krojen
Krojas
Krommel
Kromuli
Kron-Misshof
Misa 2
Kron-Rönnen
Kron-Renda
Kronenberg
Lorupes privātmuiža
Kronenberg
Lorupes muižaRīgas apr.
Kronenberg
Lapsas
Kronenberg
Večmaja
Kronenberg, Gickinshof, Wilderhusen, (+-Silliak)
Lorupmuiža
Kronenhof
Kroņamuižas pusmuiža
Kronenhof
Kronamuiža
Kronhaide
Krogi
Kronhof
Kroņa muižaTalsu apr.
Kronmannshof
Kronmaņa privātmuiža
Kronmannshof
Kronmana muiža
Krons-Memelhof
Krona Memele
Krons-Rönnen
Kroņrendas muižaKuldīgas apr.
Krons-Würzau
Kroņvircavas muižaJelgavas apr.
Kronwald
Bajarini
Kroppenhof
Kropes muižaMadonas apr.
Kroppenhof
Krapes privātmuiža
Kroppenhof
Krapes muižaRīgas apr.
Kroppenhof
Krape
Kroppenhof
Krape
Kroppenhof
Krapas privātmuiža
Kroppenhof 1
Krapa
Kroppenhof 2
Krape
Krothen
Krote
Krothen
Krote
Krotschneek
Krodznieki
Krottenhof, Krotten, Krothen
Krote
Krotzen, Krotsen
Blisas
Krowalken
Krovalki
Krucklay
Kruklaji
Krüdenershof
Piksari
Krüdenershof
Krīdneru pusmuiža
Krüdenershof
Krīdeneru privātmuiža
Krüdenershof bei Lemsal
Kili 3
Krüdenershof, Lindenhof
Knideri
Krugland
Precinieki
Kruhten
Krūtes muižaLiepājas apr.
Kruhtzem
Kruciemi
Krumes
Krumi
Krumeschen
Krumeši 3
Krumin
Krumini 1- 3
Krummerey
Krumaraji
Krummes
Krumeši 2
Krupenhof
Krupu muiža
Kruppen
Krupi
Kruschen
Skruži
Kruschkallen, Kruschkaln
Kruškalne
Kruschkaln
Krūškalnes privātmuiža
Kruschkaln
Krūškalna muižaJelgavas apr.
Kruschkaln, Krustkaln, Kruntkaln
Krustakalns
Krusen
Krūzes privātmuiža
Krusenhof
Kruzes
Krusenhof;Christianshof
Krūzmuiža
Krussat-Drogen
Krusātdrogas muižaAizputes apr.
Krussaten
Krusate
Krussen
Krusas privātmuiža
Krussen
Krusas muižaBauskas apr.
krussen
Krusa
Kruste
Krustakrogi
Krutau, Krutowa
Krutava
Kruthen
Krūte
Kruthen; Klein-
Mazkrūtes muiža
Krutinkaln
Krutinkalns
Krutten
Kruti
Kubbel
Kubjas
Kubbeln
Kubeli
Kubulau, Kubulowa
Kubulava
Kucken
Kukas
Kuckern
Kukuru muižaJelgavas apr.
Kuckern
Kukuri
Kuckern
Ukŗi
Kuckern, Uckern
Ukru
Kuckschen
Kukšas
Kuckucksberg (Riga)
Dzegužkalns
Kuckucksberg (Riga)
Dzegužkalns
Kuddern
Kudra
Kuddum, Kuhdum
Kudumi
Kudeb
Kudube
Kudeick
Kudeiki
Kudel
Kudli
Kudinau, Kudinowa
Kudinava
Kudling
Pluči
Kudling
Bānūžu muižaCēsu apr.
Kudling
Bānužu privātmuiža
Kudling (Cesis), Kudlingshof, Meselshof
Banuži 3
Kudrau, Kudrowa
Kudrava
Kudren, Kudern
Kudras
Kudum
Kūdums
Kudum
Kūduma pusmuiža
Kudumsdorf, Kudum, Kudumshof
Kudums
Kuduppen
Kudupe
Kuhlmannshof
Kūlu muižaBauskas apr.
Kuhlmannshof, Götzenhöffchen, Göttschenhof
Kula
Kuhlzeem
Kulciems
Kuhrebude
Kurbudi
Kuhring
Kurini
Kuhsul
Kuzulis
Kuiken
Kalnkukenu pomuiža
Kuiwast
Kuivaste
Kuiwisch
Kuiviši
Kuje
Kuja
Kujebeck
Kugi
Kujebeck
Spigana
Kujen
Kujmuižas privātmuiža
Kujen
Kujmuiža
Kujen
Kujas muižaMadonas apr.
Kujen, Kuinen
Kujinas
Kujenhof
Dzeni 2
Kukainen
Kukaini
Kukenhof
Kukenmuiža
Kukschen
Kukšu muižaTukuma apr.
Kukurkursiten
Kukurkursieši
Kulakau, Kulakowa
Kulakova
Kulbor, Culbullen
Kulbuli
Kulen, Kuhln, Kuhlen
Kule
Kulliten
Kulites
Kullma, Ilmau
Ilmava
Kulme
Kulmes pomuiža
Kulpenhof
Kulpju muižaJelgavas apr.
Kulpenhof
Kulpju kroņa muiža
Kulpenhof
Kulpji
Kulpin
Kulpine
Kulsdorf
Blomes privātmuiža
Kulsdorf
Blomes muižaValmieras apr.
Kulsdorf
Blome 3 (Valmiera)
Kulsdorf, Kuhil
Kulciems 2
Kulwen
Kulves muižaTukuma apr.
Kulwen
Kulveni
Kumbern
Kumbru muižaKuldīgas apr.
Kumbern
Kumbru kroņa muiža
Kumbern (Saldus)
Kumbri
Kumberneek
Kumbri 2
Kummelen LKumpeni
Kumelani
Kummeln
Kumbuļu muižaIlūkstes apr.
Kummerfeldhof
Kengarags
Kummerfelds Gelegenheit
Kummerfelda īpašums
Kummern
Kumbri 2
Kun
Kune
Kunden
Kundu privātmuiža
Kunden
Kunde
Kundraten
Kundrati
Kundsenischek, Kundsenischky
Kundzeniški
Kungan
Kungens
Kungel
Kungeli
Kunkelhof
Kunkuļu muižaLiepājas apr.
Kunkeln
Kunkuli
Kuntzhof, Kunzhof
Kunci
Kupferhammer
Kaparāmura muižaRīgas apr.
Kupferhammer
Kaparamuri
Kuppel
Kupli
Kupping
Kupini
Kuprau
Kupraves
Kuprau, Kuprowa
Kuprava
Kupschen
Kupšas
Kupschen
Kupšani
Kürbelshof
Ķirbeļu privātmuiža
Kürbelshof
Kirbeni
Kurben
Kurbes muižaVentspils apr.
Kurben
Kurbeni
Kurben, Kjurben
Kurbesciems
Kürbis
Ķirbižu privātmuiža
Kürbis
Kirbiži
Kürbis
Aderkasa muižaValmieras apr.
Kürbishof
Kirbižimuiža
Kurditzen
Kurdicas
Kuren
Kurani
Kurische Aa (Riga) (river)
Buļļupe
Kurische Könige
Vilgaleskrogs
Kurjanowo
Kurjanavas muižaLudzas apr.
Kurland (region)
Kurzeme
Kurländische Aa (river)
Lielupe
Kurländische Aa (river)
Lielupe
Kurlen
Kurli
Kurlinau, Kurlinowo
Kurlinava
Kurma
Kurmas muižaLudzas apr.
Kurmahlen
Kūrmales privātmuiža
Kurmahlen
Kurmāles muižaKuldīgas apr.
Kurmahlen
Kurmāle
Kurmahlen
Smiltnieki
Kurmahlen, Kurmalen
Kurmale
Kurme
Kurmji
Kurmen
Kurmi
Kurmen
Kurmenes muižaBauskas apr.
Kurmen
Kurmene
Kurmen
Kurma
Kurmitten
Kurmiši
Kurnen, Kurnewa, Kurnewo
Kurna
Kurpinik, Kurpiniky
Kurpiniki
Kursaken
Kursakas
Kurschen
Kuršes
Kurschkönig
Konini
Kursen
Kursenes
Kursischen
Kursiši
Kursiten
Kursīšu muiža
Kursiten
Kursīšu muižaKuldīgas apr.
Kursiten
Kursīši
Kursiten, 2
Kursiši 1, 2
Kursiten; Kronsforstei
Kursīšu kroņa mežniecība
Kursiten; Pastorat
Kursīšu mācītājmuiža
Kurtenhof
Puki
Kurtenhof
Kurtu muiža
Kurtenhof
Kurtu muiža
Kurtenhof
Kurtsalas
Kurtin
Kurtini
Kurtzin, Kurtzina
Kurcina
Kurtzum
Kurcuma privātmuiža
Kurzum
Kurcuma muižaIlūkstes apr.
Kurzum
Kurcuma
Kurzum, +Woksal
Kurcums
Kuschallen
Kušalas
Kuschner
Kušneri 1, 2
Kuschnerhof
Kušnerova
Kuse
Kuzis
Kusemannshof
Kliku muiža
Kusen
Kuseni
Kusen
Kusene
Kusen
Kusa
Kusenhof
Kuzu muiža
Kusley
Kuslejas
Kusmin
Kuzmini
Kussen
Kusas privātmuiža
Kussen
Kusas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Kussen
Kusas
Kussen
Kusa
Kussen
Kusa
Kusten
Kuste
Kutken
Kutki
Kutsche
Kuči
Kutzen
Kuceni
Kutzen
Kucenes
Kutzen, Kutzeny
Kucini
Kuwra, Kira
Mirnyj
Kwietainen
Kvietaine
Kwilitten
Kuiliši
Kwirnitz
Kvirnica
Laatsch
Lauze
Laatsch (Aizpute, Vainode, Remte, Bauske, Jekabpils, Subate)
Lači 4 - 11
Labanshof
Labani, Lubane
Labarrenhof
Dalberi
Labarrrenhof
Labarti
Labbenhof
Ikaunieki
Labbrentz
Labrenči
Labraggen
Labrags
Labraggen
Labragas muižaAizputes apr.
Labrentz
Labrenču privātmuiža
Labrentz, Labrenzhof
Labrenči muiža
Labsehmen
Labzemji
Labsirn
Laipmeži
Labsirn
Labdzeni
Ladenhof
Lādes muiža
Ladenhof
Lādes muižaValmieras apr.
Ladenhof
Lade
Ladicken
Ladiki
Ladinki
Ladinku muiža (tagad Pitalovas rajonā)Abrenes apr.
Ladsen
Ladzas
Ladsen, Ladsan, Ladsany
Ladzani
Ladsern
Ladzu muižaTalsu apr.
Lafontaine, Funkenhof bei Baldohn
Lafonteines pomuiža, Bunka
Lagesten
Lagaste
Lagsdin
Lagzdini
Lagsdin
Lagsdini
Lahdsern
Ladzere
Lahdsern
Labdzeresciems
Lahm, Lahmen
Lami
Lahnen
Lēnes muižaJelgavas apr.
Lahnen, Lannen
Lane – Mežsardini
Lahnhof
Lānes muižaValmieras apr.
Lahnhof
Lanmuiža
Lahsden
Lazdas
Lahtsche
Lačkrogs
Laiden
Laidu muižaAizputes apr.Kuldīgas nov.
Laiden
Laides privātmuiža
Laiden, Latzen
Laides
Laiden, Leyden
Laide 1, 2
Laidsen
Laidzu privātmuiža
Laidsen
Laidzes muižaTalsu apr.
Laidsen
Laidze
Laidsen, Latzenby, Laxdisehm
Laidzesciems
Laisan
Laizani
Laisberg
Leisi
Laitzen
Laicini
Laitzen;Alt-
Veclaicenes privātmuiža
Laitzen;Klein-
Mazlaicenes kroņa muiža
Laitzen;Klein-
Kroņlaicenes kroņa muiža
Laitzen;Klein-
Jaunrozes privātmuiža
Laitzen;Neu-
Jaunlaicenes privātmuiža
Laizeem
Lodes muižaRīgas apr.
Lajziny
Dlužņevas (LūznavasRēzeknes apr.
Laksche
Lakši 2
Lakten
Laktas
Lambertshof
Pēsaka muižaRīgas apr.
Lambertshof
Lambrači
Lambertshof
Lambertu muižaBauskas apr.
Lambertshof
Lambartes privātmuiža
Lambertshof
Lambartes privātmuiža
Lambertshof
Lambarte
Lambertshof
Lambarte
Lambertshof
Kleistiņu privātmuiža
Lambertshof, (+ -Kaiwe)
Lambarte
Lambsdorfshof
Lanstupes muižaMadonas apr.Ērgļu nov.
Lamicken
Lamiki
Lammeneek
Lamenieki
Lammingen
Mazlamini
Lammingen
Lamiņu muižaTukuma apr.
Lammjany
Steļķenes muižaBauskas apr.
Lamsdorfshof
Lanstupes privātmuiža
Lamsdorfshof
Lamsdorfu privātmuiža
Lamsdorfshof, Lambsdorf
Lanstupe
Lamster
Lamsteri
Landokrona
Landskoronas muižaLudzas apr.
Landsberg
Legzdkalni
Landsberg
Legzdins
Landsberg 2
Legzdini
Landsberg, Landshof
Lanti
Landsen
Landze
Landsen
Landzani
Landsen; Privat-Pastorat
Landzes privātā mācītājmuiža
Landskron
Landskorona
Landskron
Šķaune
Langenbergen (Gauja)
Garciems 1
Langenbrücken
Gartilti
Langendorf (Riga)
Garciems 2
Langenfeld
Gartirumi
Langenfeld
Garā muižaTukuma apr.
Langenfeld
Garamuiža
Langensee
Garezers
Langerwald
Mežvidi 2, 3
Langerwald
Langervaldes muiža
Langholm
Rīmaņu pusmuiža
Langholm
Rīmaņa muižaRīgas apr.
Langholm
Asni
Langit
Langitis
Langit
Lang’iti
Langmann
Lengmani
Langmann
Kalnmali
Langseden
Langstini
Langsehden
Lanksēžu privātmuiža
Langsehden
Lankseži
Langsehden
Langsēžu muižaVentspils apr.
Langsehden
Langsēžu muižaAizputes apr.
Langsehden
Langseži
Lanken
Lankas 1, 2, 3
Lankenhof
Lanka
Lansten
Aizupes
Lanting
Langstini 2 (Riga)
Lantzen
Lancenieki
Lapatten
Lapati
Lapemesch, Lappemesch
Lapmežciems
Lapinsky
Lapinska pusmuiža
Lapinsky
Lapas muižaCēsu apr.
Lappau, Lapowo
Lapava
Lappemesch
Lapmežciems
Lappen
Lapeni
Lappen
Lapenes
Lappen
Lapas
Lappeneek
Lapenieki
Lappier
Ozoļi
Lappier
Ozolu muižaValmieras apr.
Lappier
Ozolmuižas privātmuiža
Lappier (Valmiera)
Ozoli 6
Lappinsky
Lapas privātmuiža
Lapskallen, Lapskaln
Lapskalni
Lapskaln
Lapsukalna muižaJelgavas apr.
Lapskaln
Lapskalnu kroņa muiža
Laschen
Lažas muižaAizputes apr.
Laschen
Lažas
Laschen
Laši 3, 4 (Dundaga, Jekabpils)
Laschen (Neu- Mitt-)
Laža
Laschen; Neu-
Lažas privātmuiža
Laschky
Laški
Laschuppen
Lašupe
Lasdarren
Lazdares
Lasden
Lazdani
Lasdenhof
Lazdumuiža
Lasdin
Lazdini
Lasdohn
Lazdona
Lasdohn
Lazdona
Lasdohn Alt-
Lazdonas privātmuiža
Lasdohn Pastorat
Lazdonas mācītājmuiža
Lasdohn, (+- Ausin, - Klawen, -Plathe, -Pupohn, -Zaune)
Lazdona
Lasdohn; Alt-
Veclazdonas muiža
Lasdohn; Neu-
Jaunlazdonas pusmuiža
Lasdokaln
Lazdukalni
Lassen
Lazeni
Lassen
Lašu privātmuiža
Lassen
Laši
Lassen
Lasi
Lassen
Baltamuiža 1
Lassen (Alt-Lassen)
Lašu muižaIlūkstes apr.
Lassen; Privat-Pastorat
Lašu privātā mācītājmuiža
Lassen; Privat-Pastorats-Widme
Lašu privātās mācītājmuižas vidme
Lassenbeck
Lasenbekas privātmuiža
Lassenbeck
Lasenbekas muižaIlūkstes apr.
Lassenbeck
Baltamuiža 2
Lassenbeck (Daugavpils)
Laši 2 , Lasenbeka
Lathnicken, , Leezeneeken
Lecnieki
Latischenek, Latischenky
Latišonki
Latsche
Lačupe
Latschgabol
Lačugabali
Latschkay
Lačkaji
Latschuppen
Lačupe 2
Latting
Latini
Latween
Latevasciems
Latzdarsen
Lacudarze
Latzenbeck, Lauze
Laucese
Laubern
Lauberes privātmuiža
Laubern
Lauberes muižaRīgas apr.
Laubern
Laubere
Lauder
Ļauderu muižaLudzas apr.
Laudohn
Ļaudonas privātmuiža
Laudohn
Ļaudonas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Laudohn
Ļaudona
Laudohn
Laudona
Laudohn Pastorat
Ļaudonas mācītājmuiža
Laudsen
Laucieni
Lauenaggen
Launagi
Laugall, Laukgallen
Laukgali 1, 2
Laugen, Laujen
Dižlauvas
Laukenhof
Lauku muižaKuldīgas apr.
Laukrugey
Laukrugaji
Laukusem, Luggensem
Laukuciems
Laulen
Lauleni
Laulen
Laulas
Laumannshof
Laumani 1, 2
Launekaln
Launkalnes privātmuiža
Launekaln
Launkalnes muižaCēsu apr.
Launekaln
Launkalne
Laurenhof
Lauru pomuiža
Laurenhof
Lauru muižaJelgavas apr.
Laurenhof
Lauri
Laurenzen
Laurencene
Laurin
Laurini
Laurowka
Lavrovka
Laurut, Lawruty
Lavruti
Lauseneek
Lauzenieki
Lauterbach, Muischneck, Muischenniki
Muižnieki
Lauternsee
Lauteres privātmuiža
Lauternsee
Lauteres muižaMadonas apr.Madonas nov.
Lauternsee
Lautere
Lautzen
Lauķeses muižaIlūkstes apr.
Lautzen
Laukese
Lautzen
Laucienas privātmuiža
Lautzensee
Dervanišķu privātmuiža
Lautzensee, ( + -Freudenholdhof, Fromholdshof , -Gotthardshof)
Lauzes muiža (Medumi)
Lautzineek
Laucinieki
Lautzing
Laucini 2, 3
Lauwen
Lauvas
Lauzen
Laukesa
Lawatschnik, Lawatschniky
Lavačniki
Lawder, Lauder
Laudari
Lawen
Lavani
Laxden
Lagzdieni
Laxdienen
Lagzdines privātmuiža
Laxdienen, Laxdünen, Laxdinen
Lagzdene
Laxdünen
Lagzdienas muižaVentspils apr.
Laxen
Laksi
Laxtein – Kokel
Druvenieki3
Laxtigallen
Lakstigalas
Lazarhof, Lazarewa
Lazareva
Ledehof
Liedeskrogs
Ledemannshof
Lēdmanes privātmuiža
Ledemannshof
Ledmane
Ledemannshof (+- Akkocht)
Ledemane
Ledicken
Liediķu muižaVentspils apr.
Ledicken
Liediki
Ledicken
Liedikas
Ledischen
Dzeniši 2
Ledmanshof
Lēdmanes muižaRīgas apr.
Leedenberg
Liedskalnini
Leegen
Lieģu muižaLiepājas apr.
Leegen
Lieģes privātmuiža
Leegen
Liegi 1, 2
Leeknin
Lieknini
Leeljahn
Čukurmedi
Leelsals
Lielasala
Leeparshof
Liepu muižaBauskas apr.
Leepe
Liepas
Leepekaln
Liepukalns
Leepekaln, Linden
Liepkalni
Leepen
Liepni
Leepen (Jaunpils)
Liepas 2
Leepsal
Liepsalis
Leepsall
Liepsalas
Legensem
Lejciems
Legershof
Legeri
Leggerneek
Legernieki
Lehden
Lēdas muižaTalsu apr.
Lehden
Leda
Lehmenen
Ungurmuiža
Lehmenen
Ungurmuiža
Lehmfeld
Gužilas
Lehnen
Lēnu muižaAizputes apr.
Lehnen
Lēnas privātmuiža
Lehnen
Lēnas klostera kroņa muiža
Lehnen
Leni 1, 2
Lehnen; Pastorat
Lēnas mācītājmuiža
Lehpen, Lepen
Lepenieki
Leiden
Laides muižaLiepājas apr.
Leijas, Leiershof
Lejiasmaja
Lein, Leiny
Lejini
Leineek
Leinieki
Leinum
Leinumi
Leischen
Leiši
Leisem
Lejciemi
Leitenberg
Laidas
Leitenhof
Leitani 2
Leitit
Leititis 1, 2
Leitschuk
Leičuki
Leizeem, Leitzeem, Leikullshof
Beuzas
Leyen
Lejas 2
Leyhof
Leihofas privātmuiža
Leymann, Leimany L
Leimani
Leyne
Leini
Leyneek (Dunalka)
Lejnieki 3, 4
Lejasneek
Lejasnieki
Leksche
Lekšij
Lel, Lely
Loli
Lelenheide
Bajari 5 (Viesite)
Lellen, Lely
Leli
Lembe
Lembis
Lemburg
Mālpils muižaRīgas apr.
Lemburg
Mālpils
Lemburg Pastorat
Mālpils mācītājmuiža
Lemburg, (+ - Giste, -Ruika)
Malpils
Lemburg;Schloß Lemburg
Mālpils privātmuiža
Lemenen
Lamani
Lemeschau, Lemeschowa
Lemešava
Lemessen
Lemesi
Lemke
Lemki
Lempe
Lempji
Lemsal
Limbažu muižaValmieras apr.
Lemsal
Limbaži
Lemsal Pastorat
Limbažu mācītājmuiža
Lemsal Schloß
Limbažu pilsmuiža
Lemsal, (+-Karahof)
Limbaži
Lemschkaln
Lemškalni
Lemsern
Lemzeres muižaKuldīgas apr.
Lemsern
Lemzeres kroņa muiža
Lemsern
Lemzere
Lemsküll
Klijas
Lendschen
Lendži
Lendsein, Lendseiny, Linzeis, Linzeisch, Linzeischy
Lendza
Lenex, Lehnen
Lenas
Lennenschöning
Lejašenini
Lennewaden
Lielvarde
Lennewarden
Lielvārdes privātmuiža
Lennewarden
Lielvārdes muižaRīgas apr.
Lennewarden
Lielvārde
Lennewarden Pastorat
Lielvārdes mācītājmuiža
Lensküll
Lenčkule
Lenzenhof
Lenču privātmuiža
Lenzenhof
Lenču muižaCēsu apr.
Lenzenhof
Lenči
Lepeln
Liepieni
Lepen
Liepene
Leppenhof, Leppinghof
Liepene 2
Lerchenfeld (Dundaga)
Ciruli 2
Leschkutten
Leškuti
Leschtschinsky
Leščinski
Lesken
Lieškenieki
Lessing
Lesini
Lesten
Lestenes privātmuiža
Lesten
Lestenes muižaTukuma apr.
Lesten
Lestene
Lesten; Pastorats-Widme
Lestenes mācītājmuižas vidme
Lettel
Letla
Letten
Letes
Lettendorf (Strazde)
Dravnieki 5
Lettgallen (region)
Latgale
Lettihn
Litenes muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Lettin
Litenes privātmuiža
Lettin
Litene
Lettin
Litene
Lettin, Lettinshof, Lettien, Littin
Litene
Lewedschen
Leudži
Lewen
Leveni
Lewest
Leveste
Lexten
Lekšu privātmuiža
Lexten
Lekšu muižaLiepājas apr.
Lexten
Lekšu gals
Lexten
Lekši
Lexten
Lekstes
Liagrad
Ļaudonas (Liagrades) muižaMadonas apr.Madonas nov.
Liagrad
Lijograde
Lias
Lejias
Libau
Liepājas
Libau
Liepāja
Libau, (+-Birsine, -Raswen)
Liepaja
Libaushof
Liepājas Saules muižaLiepājas apr.
Libaushof, Stadthof
Saules muiža
Libbartshof
Libarti
Libben
Libieši
Libben, Libbin
Libini
Libbien
Bikseres privātmuiža
Libbien – Bixer
Bikseri, Biksere
Libbirtshof
Liberts
Libhan, Libarn
Libani
Libien
Bikseres muižaMadonas apr.Madonas nov.
Libingen
Libiņu muižaKuldīgas apr.
Libleischen, Lievenlitauer
Skautini
Licenthof – Lucken
Lukas
Lichtenberg
Daktas
Lickern
Likeri 2
Licopbach
Likupe
Lidsen
Lidzi
Lidsiben
Lidzibas
Liebaushof
Saulesmuiža
Liebe
Libe
Lieben
Lībes muižaTalsu apr.
Liebenland
Liplanti
Liebensternhof
Vectilža
Liebenthal
Alšani
Lieden
Liedes
Liedulliet
Liedulieti
Liegenhof
Liga
Liegenof
Līgu muižaTalsu apr.
Liehbur
Liburi
Lielpleppe
Lielplepij
Lieparnhof, Lepern
Liepari
Liepen
Liepas 3
Lieping
Liepini 1- 4
Liepneek
Lipenieki (Norini)
Liepneek
Liepnieki
Lieppay
Liepaja
Lieppar
Liepari 2
Lieppenith
Liepenites
Lietzen
Licis
Lietzenkrug
Ličupe 3
Lieven-Bersen
Līvbērzes privātmuiža
Lieven-Bersen
Līvbērzes muižaJelgavas apr.
Lieven-Bersen
Līvbērze
Lievengemeinde
Līvu pagasts
Lievenhof
Līvani
Lievenhof
Lamiņu privātmuiža
Lievenhof, Lammingen
Lamini
Ligat
Līgatne
Ligat, Lighat
Ligatne
Ligen
Ligciems
Ligger
Ligeri
Lignischek
Ligniški
Ligotten
Ligotni
Ligstin
Ligzdini
Ligutten
Līgutu privātmuiža
Ligutten
Liguti
Ligutten
Ligutes muižaLiepājas apr.
Ligutten, Liendahl, Lienthal, Lyndale (auch Vecpils), (+ Madessen o Madeisse, - Klein Durben)
Ligute
Lihben
Libenes
Lihdatz
Lidaces
Lihdum
Lidumi 1-3
Lihdumneek
Lidumnieki
Lihgo
Ligo
Lihkuppen
Veclikupeni
Lihkuppen
Veclikupeni
Lihtz
Ličupe 2
Lihze
Liči
Lihzegall
Ličkalni
Lihzen
Lice
Likaln
Likalni
Liksno
Līksnas muižaDaugavpils apr.
Lilast
Lilaste
Lilienberg
Liles
Lilienkron
Augšligate
Lille
Lodzini
Lillifeld
Jauneži
Lillshof, Lenehof
Lilles
Limbuschen
Limbužu privātmuiža
Limbuschen
Limbužas
Limbuschen
Limbuža muižaTalsu apr.
Limenen
Ungurmuiža
Limenen
Ungurmuiža
Limenen, Lemenen
Ungurmuiža
Limschen
Limšēnu privātmuiža
Limschen
Limšēnu muižaValmieras apr.
Limschen
Limšeni
Linden
Lipemuiža
Linden
Lindes-Birzgales privātmuiža
Linden
Liepkalne, Liepmuiza
Linden
Liepkalne, Liepmuiza
Linden
Berži
Linden Pastorat
Liepkalnes mācītājmuiža
Linden-Birsgallen
Linde – Birzgale
Linden-Ohsolshof
Liepkalnes Ozolu muižaMadonas apr.Ērgļu nov.
Linden; Pastorat
Lindes-Birzgales mācītājmuiža
Lindenbach
Limbas
Lindenberg
Rankas muižaCēsu apr.
Lindenberg
Lindes
Lindenberg
Liepkalns
Lindenberg
Tinuži
Lindenberg
Tīnūžu muižaRīgas apr.
Lindenberg
Tīnūžu privātmuiža
Lindenberg (Laudona)
Muižnieki 5
Lindenfeld
Liepas muižaJelgavas apr.
Lindenfeld (Lielvircava)
Liepas 4
LIndenhof
Lintes
Lindenhof
Liepu muižaLiepājas apr.
Lindenhof
Liepmuiža 1, 2
Lindenhof
Lieplejas
Lindenhof
Liepājas muižaValkas apr.
Lindenhof
Liepas privātmuiža
Lindenhof
Liepas muižaCēsu apr.
Lindenhof
Liepa 1, 2
Lindenhof
Liepa
Lindenhof (Kekava)
Liepas 10
Lindenhof (Šedere, Liepaja, Rava)
Liepas 5-7
Lindenhof bei Kadfer
Muižkalns
Lindenruh
Marupe
Lindenruh
Bierini
Lindenruhe
Bierini
Lindenruhe
Vecā Bieriņu muižaRīgas apr.
Lindes
Lindes muižaRīgas apr.
Lindheim
Lindheimas privātmuiža
Lingen
Lingi
Linkenhof
Liknas
Lintopischek
Lintopiški
Linus
Lienuzi
Lipalken
Veclepij
Lipedeggum
Liepdegumi
Lipinischek, Lipinischky
Lipiniški
Lipna
Liepna
Lipokaln
Liepuklani
Lippaiken
Lipaiķi
Lippaiken
Lipaiki
Lippaiken; Krons-Pastorat
Lipaiķu kroņa mācītājmuiža
Lippaiken; Krons-Pastorats-Widme
Lipaiķu kroņa mācītājmuižas vidme
Lippen, Lipna
Liepno
Lippen, Lippe
Lipas muiža
Lipskallen, Neudobbeln
Jaundobeli
Lipskaln
Lipšukalns
Lipskaln
Lipškalna muižaValkas apr.
Lipskaln
Lipskalna privātmuiža
Lipst
Lipsti 2
Lipsten
Lipstu privātmuiža
Lipsten
Lipsrtukrogs
Lipsthusen
Lībagu muižaTalsu apr.
Lipsthusen
Lībagu kroņa muiža
Lipsthusen
Lībagi
Liptshausen, Liptshusen
Libagi
Lischen
Liskas
Lisden
Lizdēnu privātmuiža
Lisden
Lizdēnu muižaValmieras apr.
Lisden
Lizdeni
Lisdik
Lizdiki
Lisettenhof
Lizbete
Lisettenhof
Lizatava
Lisettenhof
Lismuiža
Liskak L
Liskaki
Lisohn
Lizuma muižaCēsu apr.
Lissenhof
Lisas privātmuiža
Lissenhof
Lisas muižaCēsu apr.
Lissenhof
Birstalas
Lissenhof
Šilkori
Lissenhof, (+-Idrol)
Lize
Lithershof
Luteri
Litsche
Liči 2, 3
Littaunik, Littowniky
Litavniki
Litwak
Litvjaki
Litzeesch
Licieši
Livengemeinde
Livu
Livenhof
Līvāni
Livenkönig
Kapas
Livland (region)
Vidzeme
Livländische Aa (river)
Gauja
Livländische Aa (river)
Gauja
Liwen
Liveni
Liwen – Bersen, Lievenbersen 1, 2, -Grosser Hof
Livberze
Liwenhof
Līvānu muižaDaugavpils apr.
Liwenhof, Lievenhof
Livani
Liwsen
Livzi
Liwseneek
Livzenieki
Lixna
Līksna
Lixten
Liksteni
Lizentenhof
Licentes muiža, Lizeni
Lizenthof
Licentes muižaVentspils apr.
Lizenthof
Licentes kroņa muiža
Lizenthof; Widme
Ventspils kroņa licentes vidme
Lyones
Plavaraji
Lyserort
Oviši
Lysohm, Lisohn, Lysohn, Lisohnshof
Lizums
Lysohn
Lizums
Lysohn
Lizums
Lysohn
Lizuma privātmuiža
Ljuk
Liuki
LKubbenhof
Lubi
Lobbert
Lauberti
Lobir
Lobiri
Loborsk
Labvāržu (LobvaržuRēzeknes apr.
Lobowka
Lobovka
Loddiger
Lēdurgas privātmuiža
Loddiger
Lēdurgas muižaRīgas apr.
Loddiger
Lēdurga
Loddiger
Ledurga
Loddiger-Treiden/Loddiger Pastorat
Turaidas-Lēdurgas mācītājmuiža
Lodenhof
Lodzini
Lodenhof
Lodes muižaValmieras apr.
Lodenhof
Lodes muižaRīgas apr.
Lodenhof
Lodes muižaMadonas apr.Madonas nov.
Lodenhof
Lodes muižaCēsu apr.
Lodneek (Ventspils)
Lodnieki 2
Lodsin
Lodzini 5
Loedicken
Liedikas privātmuiža
Loesern
Liezeres privātmuiža
Loesern Pastorat
Liezeres mācītājmuiža
Login
Logini
Lohdan, Ljodan, Ljodany
Lodani
Lohde (Cesis)
Lode
Lohden
Mežlode
Lohdenhof
Lodes privātmuiža
Lohdenhof
Lode
Lohdenhof
Lode
Lohdenhof, Wolfshof, Thihlen, Tilendorf, -Klugge
Lode 2 - 5
Lohding
Lodini 1, 2
Lohfeldshof
Lofelta muiža
Lohle
Lolas
Lohnasten
Lonastes muižaVentspils apr.
Lohnen, Lunen
Lone
Lohnste
Lonaste
Lohnze-Walk
Valki 4
Lohr
Lors
Lohrentz
Lorenči
Lohzegarsch
Lacgaršas
Loiken
Luikas
Loken
Liki
Loken
Kalnjoceni
Lokkenhof
Lokas pomuiža
Lokkenthal
Lokasleja
Lokmann
Lokmani
Lom, Lomy
Lomi
Lonen
Loņas muižaJēkabpils apr.
Lopatinsky, Lapatinsky
Lopatinski
Lorenz
Loranča pomuiža
Lorenzhof
Laurumuiža
Lorenzhof
Lauru muiža
Los
Losi
Losdau, Losdowa
Losdova
Lösern
Liezeres muižaMadonas apr.Madonas nov.
Lösern
Liezere
Lossenbeck, Lossenbeke
Luša
Lotj, Lotey
Lotij
Lotsch
Loči
Lotzglau, Lotzglowo
Locglava
Lotzik
Lociki
Louisenhof
Lavīžu privātmuižiņa
Louisenhof
Lavīžu muižaKuldīgas apr.
Louisenhof
Lavīžu muižaAizputes apr.
Löwenruh, Meschamuischa, Buschhof (Koknuse)
Mežamuiža 1
Löwenwolde
Mežmuiža 2 (Lielstraupe)
Lowiden
Laviedes muižaIlūkstes apr.
Lowieden
Lavīdes privātmuiža
Lowieden (+ -Kapiniza, Kapinnitz, -Odensee )
Lavide
Lowuschek, Lowuschky
Lovuški
Lub-Essern
Lubezere
Lub-Essern
Lubezere
Lubahn
Lubānas privātmuiža
Lubahn
Lubānas muižaMadonas apr.Lubānas nov.
Lubahn
Lubāna, Lubana
Lubahn
Lubāna, Lubana
Lubahn
Lubana
Lubar
Rozes muižaCēsu apr.
Lubar
Rozes privātmuiža
Lubar, Lohbarn, Lubarhof (Cesis), (+ -Rublekaln)
Roze
Lubb-Essern
Lubezere
Lubben
Lubes privātmuiža
Lubben
Luba
Lubben-Oschen
Lubošu muižaTalsu apr.
Lubben-Oschen
Lube-Oši
Lubbeneecken
Lubenieki 1, 2
Lubbenhof
Murnieki 2
Lubbenhof
Lubu privātmuiža
Lubbenhof
Lubu muižaValkas apr.
Lubbert-Renzen
Rencēnu privātmuiža
Lubbert-Renzen
Rencēnu muižaCēsu apr.
Lubbert-Renzen
Renceni
Lubbessern
Lubezeres (Ezara) muižaTalsu apr.
Lübeck
Libieši 1, 2
Lübecksholm
Lībeķusalas muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Lübecksholm
Lībeksalas privātmuiža
Lubei
Lubējas privātmuiža
Lubei
Lubejas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Lubey
Lubeja
Lubicken
Lubiki
Lubusch
Lubuži
Lucyn
Ludzas muižaLudzas apr.
Lucken
Lūku muižaKuldīgas apr.
Lucken
Lukas muižaAizputes apr.
Luddicken
Ludiki
Lude
Lugažu muižaValkas apr.
Lude-Großhof
Liellugažu muižaValkas apr.
Lüdern
Līderes muižaMadonas apr.Madonas nov.
Lüdern
Lidere
Lüdern - Thielen
Akmentini
Ludse, Kleinrohde
Ludzi
Ludsen
Ludza
Ludsing
Ludzini
Ludwigstein
Ludvikova
Ludwigstein
Ludviki
Ludwikowo
Ļudvigavas muižaDaugavpils apr.
Ludwinowo
Ludvinovas muižaAbrenes apr.
Ludwinowo, Ludwinau
Ludvinavas
Luedern
Līderes kroņa muiža
Lüggen
Aburta muižaMadonas apr.Madonas nov.
Lüggen
Aburdi
Lugsten
Lukšti
Luhde
Lugaži
Luhde
Lugaži
Luhde, -Superen
Lugaži
Luhde; Pastorat
Lugažu mācītājmuiža
Luhde; Schloß
Lugažu muiža
Luhding
Ludini
Luhdsen (Stamariena)
Ludzi 2
Luhkait
Lukaiši
Luhne
Luni
Luhschen
Lužna 3
Luisenhof
Rugājkalna muižaTalsu apr.
Luisenhof
Rugaikalns
Luisenhof
Pukites
Luisenhof
Niedras
Luisenhof
Laviži
Luisenhof
Lavizmuiža
Luisenhof
Lavizes
Luisenhof
Lavieši
Luisenhof
Kameni
Luisenlust
Mežkadaga
Luisenthal
Lavizite
Lujen
Lujani
Lukenischek
Lukeniški
Lukenischek, Lukenischky
Lukeniški
Luknen, Luckeneck, Skogwart
Lukne
Lukno
Ļuknas muižaRēzeknes apr.
Lukschau, Lukschewa
Lukšava
Lukusch
Lukuži
Lulen
Luleni
Lullum
Lulas
Lundthof
Lunti
Lungen
Lungas
Lüppen
Liupes
Lurmann
Armani
Luschhof, Allangen
Luši 4 (Windau fluss)
Lusinik
Luzinieki
Lussenau
Luznava
Lustberg
Lustbergas privātmuiža
Lustberg
Lustberga
Lustein
Luzdi
Lusthof
Lustes
Luthershof
Lutera muižaValmieras apr.
Lutsehm
Lodzini 3
Luttershof
Lutres privātmuiža
Luttershof
Luteru privātmuiža
Luttershof 2
Macite
Luttinen
Lutinani
Luttringen
Lutriņu muižaKuldīgas apr.
Luttringen
Lutriņu kroņa muiža
Luttringen
Lutriņi
Luttringen
Lutrini
Luttringen
Ludrini
Luttringen; Krons-Pastorats-Widme
Lutriņu kroņa mācītājmuižas vidme
Luttringenburg
Ludrinupils
Lutzausholm
Lucavsalas privātmuiža
Lutzausholm
Lucavsalas muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Lutzausholm
Lucavas privātmuiža
Lutzenhof
Luši 3 (Liepaja)
Lutzhof
Ezermala 2
Lutzing
Lucini
Luxenhof
Lūšu pusmuiža
Luxenhof
Lūša muižaCēsu apr.
Luxenhof (Jaunlaicene)
Luši 1
Luxhof
Cimdenieki
Luzhof
Luse
Łajgoły
Laigalavas muižaLudzas apr.
Maast
Masti
Macke
Maki
Maelgen
Maelgeni
Magazinen
Magazinas
Magazinhof
Magzinas muiža
Magazinhof
Magazīnhofas muižaJelgavas apr.
Magazinhof
Sprogis
Magnushof
Mangaļu muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Magnushof
Mangali
Magnusholm
Mangalsala
Magnusowo
Magnusovas muižaDaugavpils apr.
Magohn
Magoni
Mahlais
Medulaji
Mahlei
Malejas pomuiža
Mahley
Malejias
Mahley
Malejas
Mahlejen
Maleji
Mahlekaln, Mühlberg, Malkaln
Malkalni 1, 2
Mahlemuische
Mālu muižaJēkabpils apr.
Mahlemuische
Mālu kroņa muiža
Mahlemuische
Mālu kroņa muiža
Mahlemuische
Malmuiža 2
Mahlemuische
Mala muiža
Mahlenhof
Mālu privātmuiža
Mahlenhof
Mālu muižaValkas apr.
Mahlenhof ( Gulbene)
Malu muiža 2, Mali
Mahlenhof, Eschenhof
Mali
Mahlsemneek
Malinš
Mahltzen
Malci
Mahlup
Mālupes muižaValkas apr.
Mahlup, Mallup, Malup, (+ - Sossan)
Malupe
Mahlupkaln
Malakalni
Mahrzen, Marzenhof
Marsneni
Mahrzenhof
Marceni
Mahsgen
Mazgi
Maihof
Meijas muižaJelgavas apr.
Maihof
Vinni
Maihof, (+- Roprode, -Welling)
Mejias
Maikendorf
KalnmuižaValmieras apr.
Maikendorf
Kalnamuižas pusmuiža
Maikendorf (Ikškile)
Kalnamuiža 11
Mailen
Mailes
Maisen, Maisendorf
Lauči
Mayerkaln
Marjikalna pomuiža
Mayuppen
Maijupe
Majorenhof
Majoru muižaRīgas apr.
Majorenhof
Majori
Makeschen
Makeši
Makkusch
Makuži
Makschinau, Makschinowa
Makšinava
Maksimowo
Maksimavas muižaDaugavpils apr.
Maksteneek
Makstenieki
Malaja Indrica
Mazindricas muižaDaugavpils apr.
Malden
Maldi
Maldohn
Maldoni
Malekaln
Mālukalna muižaJēkabpils apr.
Malekaln (Cirsti)
Malkalni 3
Malenhof
Mālu muižaJelgavas apr.
Malenkrug
Malukrogs
Malinauken, Malinowka
Malinovka 1, 2
Malinowka
Naujene
Malinowka
Naujene
Malinowka, Malinau
Malinava
Malischewo
Mališeva
Malken
Malkani 5
Mallehnen
Maliena
Malluppe
Malupji
Malluppen
Malupes
Malmuttenburg
Viktorovka
Malmuttenhof
Upenieki 2
Malnau, Malnawa, Melnau, Melnawa
Malnava
Malneek
Malnieki
Malskaln
Malzkalni
Malsubbern
Malzubri
Malta
Maltas muižaRēzeknes apr.
Malta
Malta
Malta
Silmala
Maltahof
Asnenas
Maltahof, Maltetschka
Maltečka
Malup
Mālupes privātmuiža
Malup
Malupe
Malup
Malupe
Malwinen
Malvinas
Malwinenhof
Malvines, Malvine
Małnow
Malnavas muižaLudzas apr.
Mammulneek, Mammulnik, Mamulnek
Mamulnieki
Mandaugen
Mandaugas
Manderen
Rumnieki
Mangal (Aizpute)
Mangali 3
Mangall (Kalnciems)
Mangali 4
Mangen
Mengeni
Mangen
Maņģenes privātmuiža
Mangen
Maņģenes muižaKuldīgas apr.
Mangen
Mangene
Mangen
Vizdangas
Mankain
Kavogi
Manteneek
Mantinieki
Maratschewo
Maracevo
Margittenhof
Markitani
Mariampol
Marjampoles
Mariampol
Mariampole
Marianhof
Margiņas muižaBauskas apr.
Mariannenhof
Margine
Marien
Mežini 4
Marienbach
Rauši
Marienberg
Marijkalns, Marijkalna pomuiža
Marienberg
Marijkalns 2
Marienberg
Marijkalna pusmuižaCēsu apr.
Marienberg 2
Merieni
Marienburg
Mariņu muižaJelgavas apr.
Marienburg
Brivnieki (Ramma)
Marienburg
Alūksnes muižaValkas apr.
Marienburg
Alūksne
Marienburg Pastorat
Alūksnes mācītājmuiža
Marienburg, Lubey, Lubbey, Lubbein, Lubeihof
Lubejas
Marienburg; Schloß
Alūksnes pilsmuiža
Marienburg;Kirchspiel
Alūksnes draudze
Marienhaus
Viļakas muižaAbrenes apr.
Marienhausen
Viļaka
Marienhausen, Villack
Vilaka (Mariengauzen)
Marienhof
Pili
Marienhof
Māres privātmuiža
Marienhof
Marjanovas muižaIlūkstes apr.
Marienhof
Marinova
Marienhof
Marinmuiža
Marienhof
Marini
Marienhof
Marinas, Marini
Marienhof
Marijnieki
Marienhof
Marijasmuiža
Marienhof
Marijas muižaLiepājas apr.
Marienhof
Marijas muižaAizputes apr.
Marienhof
Marijas muižaAizputes apr.
Marienhof
Marijas 1 - 3
Marienhof
Mariengofa pomuiža
Marienhof
Mare 1, 2
Marienhof
Majiupe
Marienhof
Kazu muižaRīgas apr.
Marienhof
Berzieni
Marienhuasen
Vecumi 1
Marienpole
Mariampoles muižaDaugavpils apr.
Marienschule, Schulenberg
Marijasskola
Mariensee
Marinzeja
Mariensee
Marindzes muižaRēzeknes apr.
Marienstein
Māriņkalna privātmuiža
Marienstein
Māriņkalna muižaValkas apr.
Marienstein
Marinkalns
Marienstein
Skamikeli
Mariental
Mariņtāles muižaRēzeknes apr.
Marienthal
Moriņpoles muižaAbrenes apr.
Marienthal
Marientale
Marienthal (Madona)
Jaunmuiža 3
Marimont, Marienberg, Mariae Mons
Marimontas
Maring (Spare)
Marini 2
Marino
Marjanovas muižaRēzeknes apr.
Markau, Markhof
Markava
Markgrafen
Mērsrags
Markgrafen
Mērsraga privātmuiža
Markgrafen
Mērsraga muižaTalsu apr.
Markgrafen
Markudani
Markgrafen, Margrawen
Mersrags
Marki
Marku muižaDaugavpils apr.
Marren
Māras privātmuiža
Marren
Mares muižaAizputes apr.
Marren
Mara
Martenberg
Martekalns
Marting
Peltes
Martinihof, Martinshof
Tanisi
Martinklan, Martinsberg (Vamiera)
Muižnieks 2
Martinsberg
Vaici
Martinshof
Martini
Martiszowa
Martišovas muižaLudzas apr.
Martusan, Martusany
Martuzani
Martusischek, Martusischky
Martuziški
Martzen
Mārcienas muiža
Martzen
Mārcienas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Martzen
Mārciena
Martzen
Marciena
Maruschken
Maruška
Marzen
Māršena muižaMadonas apr.Madonas nov.
Marzen
Īzera muižaCēsu apr.
Marzenhof
Mārsnēņi
Marzenhof
Mārsnēnu muiža
Marzenhof
Mārsnēnu muižaCēsu apr.
Marzingshof
Pilpij
Marzingshof
Mārčiņas muiža
Marzingshof
Marcina
Masbut
Mazbutes muižaJelgavas apr.
Masbutenhof, Masbut, Masbuten, Masbot
Mazbuti
Maschen
Maskas
Maschenen
Mažneni
Masiden
Masidi
Maskwin, Maskwino
Maskvina
Massan
Massani
Masskratensem
Skratenciems
Masso, Mass
Straumes
Mastbot
Mazbutu kroņa muiža
Masting
Mastini
Mastradischek, Mastradischky
Mastradiški
Matern
Mātras kroņa muiža
Matern
Māteres muižaLiepājas apr.
Matern
Matras
Matern, Maternostra, Meterost
Materi
Matern, Mutter
Materi 2
Matisenhof
Seski
Matkuln
Matkules muižaTukuma apr.
Matkuln
Matkule
Matschen
Mačani
Matthis (Daugagriva)
Matiši 2
Mattkuln
Matkules kroņa muiža
Mattkuln
Matkule
Mattkuln
Matkule
Mattkuln; Kronsforstei
Matkules kroņa mežniecība
Mattkuln; Kronsforstei-Widme
Matkules kroņa mežniecības vidme
Matul, Matuly
Matuli
Matulanischek, Matulanischki
Matulaniški
Mauren, + Sallingen
Mauri
Maurin
Maurini
Maurkrog, Ballod, Balloden
Murkrogs
Mautzey
Mauceji
Mazitten
Macites
Mecke
Meki
Meckenberg
Silini 7
Medden
Medni 4-11
Medden
Mednes privātmuiža
Medden
Medne
Medden
Medes muižaJelgavas apr.
Medden (Auce)
Medni 2
Medden, Medem, Meiten
Mejtene
Medden, Medni, Medne
Medini
Meddenhof
Medeni
Meddenkaln
Mednukalns
Meddensal
Mednusala
Meddum
Medumu privātmuiža
Meddumhof
Medumi
Medemhof
Meduma muižaIlūkstes apr.
Meden-Muyża
Medema muižaRēzeknes apr.
Medillen
Medilas
Medneek
Mednieki 4, 5
Medneek
Mednieki
Medsen
Medzes privātmuiža
Medsen
Medzes muižaLiepājas apr.
Medsen
Medze
Meeschallen
Mežales
Meeschdarsen
Meždarzi
Meeschen, Pretzemes, Pretzenmees
Meži
Meeschgall
Mežgali 2, 3
Meeschgriwen
Mežrijas
Meeschin
Mežini 2, 3
Meeschmahl, Waldmühlenhof (Rujena)
Mežmali 4-7
Meeschskannul
Mežskanuli
Meeschtaken
Mežtakas
Meeschwid
Mežvidi II
Meeschwid
Mežvidi I
Meesit
Miezitene
Megitten
Meg’ites
Megusen
Meguzes muižaTalsu apr.
Megussen
Mieguze
Mehrhof
Mēris
Mehrhof
Mēra muiža
Mehrhof
Mēra muižaValkas apr.
Mehrhof, (+ - Brückeneichen)
Meri
Mehrshof
Meri 2
Mehsit
Rātsmuiža
Mehsit
Miezītes muižaJelgavas apr.
Mehsit
Mediai
Meidaggen
Mejias 2 (Lielceceri)
Meidarn
Meidari
Meiershof
Meijera (Meira) pusmuižaCēsu apr.
Meinhartshof
Meinarta muiža
Meinicke
Meiniki
Meiran
Meirānu muiža
Meiran
Meirānu muižaMadonas apr.
Meiran
Meirāni
Meiran
Meirani 2
Meiran
Čumino
Meiren
Meireni
Meirischken
Meirišķu muižaLiepājas apr.
Meirischken
Meiriške
Meisch
Meiši
Meisendorf
Pauki
Meyen
Meija
Meyershof
Mejiermuiža
Meyershof
Meijermuižas privātmuiža
Meyershof
Meijermuiža
Meyhof
Meijas privātmuiža
Meyhof, Pambakar, Meya
Mejias3 (Grenci)
Meykal
Meikali
Meyrischken
Meirišķu kroņa muiža
Meyrischken
Meiriški
Meldern
Melderi 3
Meldern
Melderes
Meldsern
Meldzeres privātmuiža
Meldsern
Meldzeres muižaAizputes apr.
Meldsern
Meldzere
Melibor
Malkalni 4
Melken, Melk
Melki
Melkert
Melkerti
Melkschen, Meikscheny
Meikšami
Mellakische Küsche
Kiši 2
Mellander
Melanderis
Mellatsch
Mellači
Melle
Melli
Mellegalwe, Mengden
Melngalvji 1, 2
Mellekaln
Melkalni
Mellekiess
Melleiskisis
Mellesars, Mellessar
Baltsari
Mellesille, Mellesill
Melnsils
Mellup, Melluppen , Rudenburg
Mellupluki
Melluppe
Mellupji
Melmugur
Melmuguris
Melnitz, Melnitza
Melnica
Melnsallen
Melnassalas
Melnuppen
Melnupji
Melpurn
Melpuri
Melten
Melteni
Memelhof
Mēmele
Memelhof
Memeles
Memelhof
Memele
Memelhof 1
Cemalnieki
Memelhof-Dörpers
Derpele
Memelhof; Alt-
Vecmēmeles privātmuiža
Memelhof; Dörpers-
Derpeles privātmuiža
Memelhof; Groß-
Lielmēmeles privātmuiža
Memelhof; Hahn-
Hānmēmeles privātmuiža
Memelhof; Klein-
Mazmēmeles kroņa muiža
Memelshof
Mēmeles muižaJēkabpils apr.
Memelshof
Mēmeles muižaBauskas apr.
Memküll
Menkuļu pusmuiža
Memküll
Melnupes
Menden
Mendes
Mengdenshof
Kamalda
Mengdenshof, Golgowsken, Golgowsky
Galgauska
Mengen
Mengi
Mengen
Liepicas
Menkendorf, Munkendorf
Menki
Menkenhof
Meņķes privātmuiža
Menkenhof
Vadani
Mennickhof
Priezbogi
Menning, Mungen
Muni, Munuciems
Menten
Mentes
Merkelshof, Depkenshof
Merkela muiža
Merkelshof, Fossenhagen
Merkeli
Merneek
Mernieki
Merring
Merini
Mersen
Merdzene 1
Merzendorf
Mencendarbes privātmuiža
Merzendorf, Disterlau
Mercendarbe
Meschagen
Mežagas
Meschain
Mežaini
Meschantzen
Mežancani
Mescharey
Mežarijas
Meschaut
Mežšauts
Meschballoschen
Mežbaloži
Meschdrey
Meždrijas
Meschegal
Reiciems
Meschekorb
Mežakekeli
Meschenecken
Mežnieku privātmuiža
Meschenecken
Ezergali
Meschenecken; Grobin; Hauptmanns-Widme
Mežnieki – Grobiņas pilskunga vidme
Mescheneeken
Mežnieku muižaLiepājas apr.
Mescheneeken
Mežinieki
Mescheneeken
Meženieki
Meschensillen
Mežziles
Meschensillesch
Mežsilieši
Meschenstrauten
Mežstrauti
Mescherbach, Mescheruppen
Mežaraupes
Meschernik
Mežerniki
Meschewo
Meževo
Meschgail
Mežgailis
Meschilsern
Mežildzeres
Meschjahn
Lejasmicini
Meschkokten
Mežkokti
Meschmuische (Puse)
Mežmuiža 4
Meschneek
Mežnieki
Meschnitziben, Mesbohn
Mežnieciba
Meschuppen
Mežupe
Meschwager
Anuži
Meschzirponen
Mežcirponi
Meselau
Mēdzūlas privātmuiža
Meselau
Mēdzūlas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Meselau
Mēdzūla
Meselau – Ahdin
Medzulas
Meselau, Meezlen, Meslau hoaff,
Medzula, Medzilas
Mesgallen
Mežgale
Mesith
Miezīšu muiža
Mesohten
Mežotnes privātmuiža
Mesohten
Mežotne
Mesohten
Mežotne
Mesohten; Pastorat
Mežotnes mācītājmuiža
Mesoten
Mežotnes muižaBauskas apr.
Mesoten, (+ - Cheppul
Mežotne
Mesothen-Kaupenhof
Kaupmuiža
Mester
Mesterumuiža
Mestern
Mestri
Metack
Metaka muiža
Metackshof, Mättagshåff
Metaka
Metakshof
Mētagas muižaValmieras apr.
Mettarn
Metari
Mettenküll
Mednieki
Mettern
Metras
Mettum
Metumi
Metzkull
Lodes muiža
Metzküll
Lodes muižaValmieras apr.
Metzküll
Lode 6 (Valga)
Metzküll
Lode
Metzküll
Lode
Meżawydy
Mežvidu muižaLudzas apr.
Michaelsberg
Mikelkalni
Michaelsberg
Mikelani
Michaelsberg
Silamikeli
Michaelshof
Mikuli
Michaelshof
Mikeli
Michalka
Miklava
Michalka
Mikalka
Michalow
Mērdzene
Michalow
Mērdzene
Michalowa, Michalow, Michelau, Merdsin L
Merdzene 2
Middendorf
Pusmuiža 2
Midsen
Midzeni
Miering
Mierini 1, 2
Mieschay
Miežaji
Migglenek
Miglenieki
Miglahn
Miglani
Miglan
Melderi 2
Mihalowzyna, Michalowitz
Michalovščižna
Mikitten
Mikites
Mikschen, Mjeikschina, Mjekschine
Mikšeni
Milden
Mildini
Milden
Medni 3
Milder
Melderi
Mildkaln
Miltkalni
Milkenberg
Milka
Millsdorf
Mili
Milsche
Milšji
Milting
Miltini 2, 3
Miltoklan
Miltukalni
Mimian
Mimani
Minin, Mininy
Minini
Minningen
Muniņu muižaTalsu apr.
Mirbachshof
Piragi
Mirlegen
Mirlejas
Mischkon, Mischkony
Miškoni
Mischtel
Miešteli
Mise
Mizas
Misit
Meziši
Missay
Miezaji
Misse
Misa
Misse
Misa
Missen
Mizeni
Missen
Misas
Misshof
Misas privātmuiža
Mißhof
Misas muižaBauskas apr.
Mißhof
Dzimtmisas muižaBauskas apr.
Misshof
Dzerumu muiža
Missholm, Mistholm
Saku pusmuiža
Missing
Misini
Mitau
Jelgavas
Mitau
Jelgava
Mitau
Jelgava
Mitau, (+ :-Bressenhof, -Gresten, -Karpenhöffchen, -Müller, -Potrellen)
Jelgava
Mitau; Kirchspiel
Jelgavas draudze
Mitau; Krons-Forstei
Jelgavas kroņa mežniecība
Mitau; Krons-Forstei-Widme
Jelgavas kroņa mežniecības vidme
Mitau; Morgenpredigers-Widme der deutschen Gemeinde
Jelgavas vācu draudzes rīta sludinātāja vidme
Mitau; Neu-
Neimitavas privātmuiža
Mitau; Oberhauptmanns-Widme
Jelgavas virspilskunga vidme
Mitau; Superintendenten-Höfchen
Jelgavas Superintendenta muižiņa
Mitau; Superintendenten-Widm
Superintendenta vidme
Mitau; Superintendenten-Widme
Jelgavas Superintendenta vidme
Mitschken
Mičkeni
Mittelhof
Murini
Mittelhof
Lielauces saimn
Mittelhof
Vidi 2-6
Mittelhof
Vidus
Mittelhof
Vidus muižaAizputes apr.
Mittelhof
Vidus muižaJelgavas apr.
Mittelhof
Vidus muižaRīgas apr.
Mittelhof
VidusmuižaLiepājas apr.
Mittelhof
Vidusmuiža 1- 7
Mittelhof
Vidusmuižas kroņa muiža
Mittelhof
Vidusmuižas pusmuiža
Mittelhof (Remte)
Sileji
Mittelhof (Tukums)
Vilcini
Mitteneeck
Mitenieki
Mjaschkini
Mijaškini
Mocken; Alt-
Vecmoku privātmuiža
Mocken; Neu-
Jaunmoku privātmuiža
Modohn
Madoni
Modohn
Madonas privātmuiža
Modohn
Madona
Modohn
Biržu privātmuiža
Modohn
Biržu (Lazdonas) muižaMadonas apr.Madonas nov.
Mohden
Modu muižaVentspils apr.
Mohden am Mehrbach
Modes
Mohsten
Mostene
Mojahn
Mujānu muiža
Mojahn
Mujāni
Mojahn
Mujānu muižaValmieras apr.
Mojahn, Myan
Mujani
Mojen, Mojahn
Mucenieki
Möllershöffchen
Meldera muiža
Mollhausen
Mierciems
Mon Astyle, Höffchen
Manazile
Mon-Asyl
Manazīles privātmuižiņa
Monbijou
Rušeni
Monbijou
Monbiži
Monbijou
Apšu (Apšuriņķa) muižaMadonas apr.Madonas nov.
Moorhof (Zasa)
Ozoli 10
Moorsee
Purezers
Moorwalde (Kuldiga)
Mežaine
Mooshof
Mosu muižaTalsu apr.
Mooshof
Mežgravas
Mooshof
Kalniški
Morauken, Morawka
Murovka
Mordangen
Mordangas
Morgenstern (Valmiera)
Auseklis
Moritzberg
Pilskalni
Moritzberg
Morkalni
Moritzberg
Moreskalns
Moritzberg
Mores privātmuiža
Moritzberg
Mores muižaRīgas apr.
Moritzberg
More
Moritzthal (Prauliena)
Griva 3
Morosowga, Morozowka
Morozauka
Morosowka
Morozovka
Morozowka
Černostas muižaRēzeknes apr.
Mosalischek
Mozališki
Mosinek
Mozinki
Motzeneek
Mocenieki
Movdele, Maudelen, Mowdeln
Dini
Muchen
Muhi
Mucken
Mukas
Mückenhof
Mikas
Mückenhof
Miekas
Muckin
Mukini
Muczino
Mačānu muižaDaugavpils apr.
Muggerkaul
Mugurkaula privātmuiža
Muggerkaul
Mazeri
Muggerkaul
Kalnmuiža 2
Muhkalpen
Mukalpi
Mühle Bersohn
Dabaki
Mühle, Waldmühle (Jaungulbene)
Siladzirnavas
Mühlenbeck (Ozolpils)
Vilni
Mühlenberg, Mahlekaln
Malakalns
Mühlenhof
Mīliņa muižaKuldīgas apr.
Mühlenhof
Malini
Mühlenhof
Silgaili
Mühlenhof (Malpils)
Vanadzini 2
Mühlenkrug
Sudmalkrogs
Mühlenkrug
Vecasdzirnavas
Mühlenteich, Mahlemuische (Tukums)
Malu muiža
Mühlgraben
Mīlgrāvja muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Mühlgraben
Milgravis
Mühlhausen
Jasati
Mühlhausen
Dižsīles muižaKuldīgas apr.
Mühlhausen
Ziles 4
Mühlheim
Strujias
Mühlhof , Maslowsky
Mazlevski
Mühlhof, Malemuisch, Malumoische, Malemuische
Malumuiža
Muhremois
MūrmuižaValmieras apr.
Muhs
Musa
Muischaraj
Muižaraji
Muischazeem
Muižciems
Muischazeem
Muižciems
Muischazeem-Neuhof
Muižciems 2 (Gaiki)
Muischennik
Muižnieki
Muischesem, Muisezem
Muižciems
Muischezeem
Muižciema muižaKuldīgas apr.
Muischneek (Lauekalns)
Muižnieks 3
Muischneek (Platone, Tukums, Madona)
Muižnieki 6, 7, 9
Muischneeks
Muižnieku brīvsaimniecība
Muischzem, Mildenburg, Löringhof
Muižciemi
Mukalpen
Mūkalpu muižaTalsu apr.
Mukschen, Mukschan
Mukšeni
Mukte
Mukti
Muldeneecken
Muldenieki
Mulicken
Muliki
Müllershof
Millera privātmuiža
Münde
Mindes privātmuiža
Münde
Mindes muižaAizputes apr.
Münde
Minde
Mundiken
Mundiki
Mundiken
Mundikas muižaKuldīgas apr.
Mundiken
Mundikas
Munischrey (Pievikas)
Silaraji 2
Munningen
Muniņu pusmuiža
Munningen
Munini
Munningen
Muminga
Munningen
Lači 2 (Stende)
Muntischek, Muntischky
Muntiški
Muremoise
Mūrmuižas pusmuiža
Muremoise
Mūrmuiža
Muremoise (Valmiera)
Muri 2
Muremoise, Muremuisch
Murmuiža 5 (More)
Murenischek, Murenischky
Mureniški
Murentschik
Murenčiki
Murinowo
Muržinovas muižaLudzas apr.
Muritten
Muriši
Murjahn, Murjan
Murjani
Murmeck
Murmieki
Murmelstein
Murmastiene
Murmostynia
Mūrmastienes muižaRēzeknes apr.
Murneek
Murnieks
Murneek
Murnieki 4
Murremois, Muhremois
Mori
Murremuische (Kurmene)
Murmuiža 4
Murrikas
Murkužu pusmuiža
Murrikas
Murkužu privātmuiža
Murrikas
Murkužmuiža
Muschen
Mušas 3
Muschenhof
Mušmuiža, Mušaini
Musseneck, Muzzeneek
Mucenieks
Mustekaln
Mustkalnu pomuiža
Musten, Müsten
Moste
Musten, Müsten
Lejasmuiža
Mustigal
Mustkalni
Mutzeneek
Mucenieki
Mutzing
Mucini
Mutzingen
Mucinas
Mutzinsall
Mucinsala
Nabben
Nabes privātmuiža
Nabben
Nabes muižaValmieras apr.
Nabben
Nabes muižaKuldīgas apr.
Nabben
Nabe
Nabben
Nabas
Nabben 2
Vegas 1
Nachtigall
Lakšu muižaRīgas apr.
Nachtigall
Lakši
Nadeschda
Nadežda
Nagel, Nagli
Negli
Nagel, Nagli
Nagli 1, 2
Nagelshof
Naglumuiža
Nagelshof
Nagla
Nagelshof
Nageles
Naglan, Naglany
Naglani
Naglen
Nagle
Naglen
Naglas
Naglyschi, Naglyschen
Nagliši
Nalobnja
Nalobna
Nameischen
Nameiši
Namicken
Namiki
Namiot
Namjotu muižaRēzeknes apr.
Nammewir
Nemviri
Napkul
Šķirstiņu muižaValmieras apr.
Napkull
Šķirstiņu muiža
Napkull, Noopkullhof, Nabekol
Škirstini
Narenen, Aarenen
Nariši
Narinsem
Narinciems
Nartisch
Nartiši
Narwenitz
Narvenica
Nassau
Nesavas pusmuiža
Nassau
Nesava, Nesavasmuiža
Natalienhof (Kaive)
Ziedini
Natalienruh, Narrat
Narati
Nater, Noter, Natry, Notra, Notry
Notri
Natschnop
Nacurpi
Naudeln
Naudeli
Nauditen
Naudītes muižaJelgavas apr.
Nauditen
Naudīte
Nauditen, Naidell
Naudite
Nauditten
Naudītes kroņa muiža
Nauern
Nauri
Naugard
Murnieki 1 (Smiltene)
Naukschen
Naukšēnu privātmuiža
Naukschen
Naukšēnu muižaValmieras apr.
Naukschen
Naukšēni
Naukschen
Naukšeni
Nawadneck
Novadnieki
Nawinske
Navinskije
Nedern
Niedres privātmuiža
Neederhof
Niedrumuiža 1, 2
Needern
Niedres muižaKuldīgas apr.
Needern
Niedre
Negaiden
Negaidani
Negut; Pastorat
Vecmuižas mācītājmuiža
Neiden
Neidni
Nekschen
Nekšeni
Nēķina privātmuiža(Nötkenshof
Nēķena
Nemgall
Nemguli
Neraten
Neratni
Nerft
Neretas privātmuiža
Nerft
Neretas muižaJēkabpils apr.
Nerft
Nereta 1, 2
Nerft
Nereta
Nerft-Sussey
Neretas-Susejas pomuiža
Nerft; Küsterats-Widme
Neretas ķesterāta vidme
Nerft; Pastorats-Widme
Neretas mācītājmuižas vidme
Nerks
Merkekalns
Nersa
Nirza
Nersa
Nirza
Nersa , Nersen
Nirza
Nersa 1
Nerza
Neruruschino
Jaunružina
Nervensberg
Leimaņu privātmuiža
Nervensberg
Leimaņu muižaCēsu apr.
Nervensberg, Nerwensberg (Cesis)
Leimani 2
Nesselneek
Nesalnieki
Nesterhof
Nesteri
Neu Angen
Jaunangi
Neu Annenhof
Vidussala
Neu Apsen
Jaunapseni
Neu Auguln
Jaunauguli
Neu Autz
Jaunauce
Neu Bebben
Jaunbebe
Neu Bewershof
Jaunbebre
Neu Bilskenhof
Jaunbilska
Neu Christinenhof
Sankli
Neu Dobbey
Jaundobeji
Neu Drostenhof
Jaundrusti
Neu Dubbeln
Jaundubulti
Neu Ellern
Jaunelkšni
Neu Friedrichshof
Fridrichi
Neu Friedrichshof
Audzini
Neu Gistershof (Cesis)
Karkli 3
Neu Gohgen, Jaungohgen
Gogene
Neu Griwen
Iaunrijas
Neu Grünwald
Jaungrinvalde
Neu Hallen
Jaunalas
Neu Hatzen, Jaunatzen
Jaunacas
Neu Ilsen
Jaunilzenu pomuiža
Neu Islitz
Islices
Neu Jungfernhof
Jaunjumprava
Neu Kaktin
Jaunkaktini
Neu Kalnisch
Jaunkalnieši
Neu Karkell
Jaunkarki
Neu Kemmern
Jaunkemeri
Neu Kemmershof
Jaunkemere
Neu Kempenhof
Jaunkempji
Neu Kleinaa
Jaungaujinas
Neu Krecken
Jaunkreki
Neu Kurmahlen
Jaunkurmale
Neu Lahsdon
Jaunlazdona
Neu Lassen
Jaunlaši
Neu Lesten
Jaunlestene
Neu Likuppen
Jaunlikupeni
Neu Litschen
Jaunliči
Neu Lonast
Jaunlonasti
Neu Marienberg
Jaunaluksne
Neu Medden
Jaunmedni
Neu Mocken
Jaun Mokas
Neu Mühlgraben
Jaunmilgravis
Neu Okten
Jaunoktes pomuiža
Neu Palgeln
Jaunpalgli
Neu Platon
Jaunplatone
Neu Rahden
Jaunsaule
Neu Rosen
Jaunroze
Neu Rubinen
Jaunrubeni
Neu Ruckeln
Jaunrukeli
Neu Sallensee
Jaunsaliena
Neu Sankt Olai
Jaunolaine
Neu Schnotting
Jaunznotini
Neu Schörstadt
Jaunskursteni
Neu Sehren
Jaunserene
Neu Sehschen
Jaunseži
Neu Selburg
Jaunselpils
Neu Sessau
Jaunsesava
Neu Skutken
Kalnkukeni
Neu Sorgen
Nizere
Neu Sturhof
Jaunsturi
Neu Sullen
Lejasulas
Neu Sussie
Smelteni
Neu Tellen
Jaunteles
Neu Tirsen
Jauntirzas pomuiža
Neu Upit
Jaunupites
Neu Warnischek
Jaunvarniški
Neu Willklausen
Jaunvilklauzni
Neu Wohlfahrt
Vecjerceni
Neu Wohlfahrt, (+-Dsennit)
Jerceni
Neu Zentul
Jauncentuli
Neu Zepplisch
Iauncepliši
Neu-Adlehn
Jaunadulienas muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Neu-Alt Hieronymau, Hieronymowa
Vecgeronimova
Neu-Annenhof
Jaunannas muižaValkas apr.
Neu-Annenhof
Jaunanna
Neu-Appusen
Jaunapuzes muižaAizputes apr.
Neu-Autz
Jaunauces muižaJelgavas apr.
Neu-Autz
Jaunauce
Neu-Autz
Jaunauce
Neu-Bergfried
Jaunsvirlaukas muižaJelgavas apr.
Neu-Bergfried
Jaunsvirlauka
Neu-Bergfried
Jaunsvirlauka
Neu-Bewershof
Jaunbebru muižaRīgas apr.
Neu-Bilskenhof
Jaunbilskas muižaValkas apr.
Neu-Born
Jaunbornes muižaIlūkstes apr.
Neu-Drostenhof
Jaundrustu muižaCēsu apr.
Neu-Friedrichshof
Audzu muižaJelgavas apr.
Neu-Geistershof
Kārklu (Cesvaines) muižaMadonas apr.Cesvaines nov.
Neu-Grünwald
Jaungrīnvaldes muižaIlūkstes apr.
Neu-Islitz
Jaunīslīces muižaBauskas apr.
Neu-Kaipen
Jaunķeipenes muižaRīgas apr.
Neu-Kalzenau
Jaunkalsnavas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Neu-Karkel
Jaunkārķu muižaValkas apr.
Neu-Kurmahlen
Jaunkurmāles muižaKuldīgas apr.
Neu-Laitzen
Jaunlaicenes muižaValkas apr.
Neu-Laitzen
Jaunlaicene
Neu-Laitzen
Jaunlaicene
Neu-Laschen
Jaunlažas muižaAizputes apr.
Neu-Lesten
Jaunlestenes muižaTukuma apr.
Neu-Lettgallen
Jaunlatgale (Abrene)
Neu-Lettgallen
Abrene, Jaunlatgale
Neu-Likoppen
Jaunlikupeni
Neu-Likoppen
Jaunlikupeni
Neu-Likoppen
Jaunlikopenes muižaJelgavas apr.
Neu-Marienburg
Jaunalūksnes muižaValkas apr.
Neu-Mocken
Jaunmoku muižaTukuma apr.
Neu-Ottenhof
Jaunates muižaValmieras apr.
Neu-Ottenhof (+ -Bubbul)
Jaunate
Neu-Pebalg
Jaunpiebalgas muižaCēsu apr.
Neu-Pebalg
Jaunpiebalga
Neu-Pebalg
Jaunpiebalga
Neu-Platohn
Platone
Neu-Platon
Platone
Neu-Platon
Platone
Neu-Platon
Jaunplatones muižaJelgavas apr.
Neu-Rahden
Jaunsaules muižaBauskas apr.
Neu-Rahden
Jaunsaule
Neu-Rahden
Jaunsaule
Neu-Sackenhof
Jaunvāles muižaValmieras apr.
Neu-Sackenhof
Jaunvāle
Neu-Sahten
Jaunsātu muižaTukuma apr.
Neu-Salis
Svētciema (Sveiciema) muižaValmieras apr.
Neu-Salis
Svētciems
Neu-Sauken
Jaunsaukas muižaJēkabpils apr.
Neu-Schujen
Jaunskujenes muižaCēsu apr.
Neu-Schwanenburg
Jaungulbenes muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Neu-Schwanenburg
Jaungulbene
Neu-Schwanenburg
Jaungulbene
Neu-Schwarden
Jaunzvārdes muižaKuldīgas apr.
Neu-Schwarden
Jaunzvarde
Neu-Schwarden
Jaunzvarde
Neu-Seeksaten
Jaunsieksātes muižaAizputes apr.
Neu-Sehren
Jaunsērenes muižaJēkabpils apr.
Neu-Selburg
Jaunsēlpils muižaJēkabpils apr.
Neu-Sessau
Jaunsesavas muižaJelgavas apr.
Neu-Smilten
Jaunsmiltenes muižaValkas apr.
Neu-Subbath
Jaunsubāte
Neu-Warriben
Jaunvariebes muižaTukuma apr.
Neu-Wohlfahrt
Jercēni
Neu-Wohlfahrt
Vecjērcēnu muižaValkas apr.
Neu-Wohlfahrt
Vecjērcēnu privātmuiža
Neu-Wrangelshof
Jaunbrenguļu muižaValmieras apr.
Neuabatschen
Jaunabači
Neuappussen
Jaunpauze
Neuappussen
Jaunapuze
Neuaudern
Jaunudri
Neubad
Saulkrasti
Neubad
Saulkrastu muižaRīgas apr.
Neubad
Neibade
Neubarisau, Neuborisowa
Jaunborisova
Neubeck (Dundaga)
Jaunupe
Neubergfried
Jaunsvirlauka
Neubersen
Jaunberze
Neubimbern
Jaunbimberi
Neuborn
Jaunborne
Neubosau, Neubosowka
Jaunbozauka
Neuburgstall
Jaunpurgi
Neudondangen
Jaundundaga
Neudrogen
Drejias
Neudsirnen, Neusirnen, Neudsirren
Jaundziras
Neuedischau
Jaunedišava
Neuenberg
Jaunpils muižaTukuma apr.
Neuenburg
Jaunpils privātmuiža
Neuenburg
Jaunpils 2
Neuenburg
Jaunpils
Neuenburg
Jaunpils
Neuenburg; Pastorat
Jaunpils mācītājmuiža
Neuenburg; Pastorats-Widme
Jaunpils mācītājmuižas vidme
Neuendorf, Neudorf, Jaunzeem
Jaunciems 2
Neuermühlen
Jaunciems (Riga)
Neuermühlen
Bukultu muiža (Rīgā)Rīgas apr.
Neuermühlen
Ādaži
Neuermühlen
Ādaži
Neuermühlen
Ādaži
Neuermühlen Pastorat
Ādažu mācītājmuiža
Neuermühlen;Kirchspiel
Ādažu draudze
Neufeld
Neifeldes kroņa muiža
Neufeld
Lauka muižaIlūkstes apr.
Neufeld
Briges
Neufeld, Neufeldt
Neifelds
Neugeden
Jaungiedini
Neugut
Vecmuiža
Neugut
Vecmuiža (Jaunsaules)Bauskas apr.
Neugut
Vecmuiža (Vecumnieku)Bauskas apr.
Neugut
Vecmuižas kroņa muiža
Neugut
Vecumnieki
Neugut (Bauska)
Vecmuiža 13
Neugut; Krons- Pastorats-Widme
Vecmuižas kroņa mācītājmuižas vidme
Neugut; Krons-Pastorat
Vecmuižas kroņa mācītājmuiža
Neugut; Kronsforstei
Vecmuižas kroņa mežniecība
Neuhall
Mīlītes muižaValmieras apr.
Neuhall
Milites muiža
Neuhall
Milite
Neuhall
Urmali
Neuhaus-Kiefenrode, -Neuhof am Steinensee
Dzervini
Neuhaus, Rankenhof
Ranki 2
Neuhausen
Krusta pils muižaCēsu apr.
Neuhausen
Valtaiķi
Neuhausen
Valtaiķu kroņa muiža
Neuhausen
Valtaiķu muižaAizputes apr.
Neuhausen, (+ - Dranne, - Draween)
Valtaiki
Neuhof
Saulrieti
Neuhof
Popes JaunmuižaVentspils apr.
Neuhof
Ogaini
Neuhof
Neigutes
Neuhof
Neihofas privātmuiža
Neuhof
Magzinieki
Neuhof
Lauku Jaunmuiža
Neuhof
Laimes muižaJelgavas apr.
Neuhof
Krastmali
Neuhof
Keitani
Neuhof
Kāķīšu muižaTalsu apr.
Neuhof
Kakiši 2
Neuhof
Jaunvizla
Neuhof
Jaunvirka
Neuhof
Jaunupi
Neuhof
Jaunmuižnieki
Neuhof
Jaunmuižas pusmuiža
Neuhof
Jaunmuižas kroņa muiža
Neuhof
Jaunmuiža 4 - 19
Neuhof
Jaunmuiža (Vircavas)Jelgavas apr.
Neuhof
Jaunmuiža (Vilces)Jelgavas apr.
Neuhof
Jaunmuiža (Līvbērzes)Jelgavas apr.
Neuhof
Jaunmuiža (Dobeles)Jelgavas apr.
Neuhof
JaunmuižaTukuma apr.
Neuhof
JaunmuižaTukuma apr.
Neuhof
JaunmuižaTukuma apr.
Neuhof
JaunmuižaTalsu apr.
Neuhof
JaunmuižaTalsu apr.
Neuhof
JaunmuižaTalsu apr.
Neuhof
Jaunāsmuižas pusmuiža
Neuhof
Jaunāsmuižas privātmuiža
Neuhof
Jaunāsmuižas kroņa muiža
Neuhof
Jaunāsmuižas kroņa muiža
Neuhof
Jaunāsmuižas kroņa muiža
Neuhof
Jaunāsmuižas kroņa muiža
Neuhof
Jaunāsmuižas kroņa muiža
Neuhof
Jaunās muižas privātmuiža - Kuldīgas apr.
Neuhof
Jaunās muiža privātmuiža
Neuhof
JaunāmuižaValmieras apr.
Neuhof
Jaunā muiža (Zvārtavas)Valkas apr.
Neuhof
Jaunā muiža (Rīga)Rīgas apr.
Neuhof
Jaunā muiža (Lugažu)Valkas apr.
Neuhof
Jaunā muiža – pusmuiža
Neuhof
Jaunā muižaRīgas apr.
Neuhof
Jaunā muižaMadonas apr.Gulbenes nov.
Neuhof
Jaunā muižaLiepājas apr.
Neuhof
Jaunā muižaLiepājas apr.
Neuhof
Jaunā muižaKuldīgas apr.
Neuhof
Jaunā muižaKuldīgas apr.
Neuhof
Jaunā muižaKuldīgas apr.
Neuhof
Jaunā muižaKuldīgas apr.
Neuhof
Jaunā muižaKuldīgas apr.
Neuhof
Jaunā muižaDaugavpils apr.
Neuhof
Jaunā muižaAizputes apr.
Neuhof
Jaunas majas
Neuhof
Jaunamuiža 7-49
Neuhof
Jaunamaja 2, 3 (Nikrace 2, )
Neuhof
Jauna pomuiža
Neuhof
Jauna muiža
Neuhof
Jasati 2
Neuhof
Grēpera muižaRīgas apr.
Neuhof
Grenču muižaTukuma apr.
Neuhof
Gorani
Neuhof
Dundagas JaunmuižaVentspils apr.
Neuhof
Bojari 2
Neuhof
Bogu muižaJēkabpils apr.
Neuhof
Bātes Jaunā muižaLiepājas apr.
Neuhof
Bagumuiža
Neuhof
Audeji
Neuhof
Amorkalni
Neuhof
Smuceni
Neuhof
Sturu Jaunmuiža
Neuhof
Zalumi
Neuhof – Reckshof
Jaunamuiža
Neuhof (Ergli)
Silamuiža 4
Neuhof (Garsene)
Indani 2
Neuhof (Krimulda)
Lejasmuiža 2
Neuhof (Pievikas)
Brasli
Neuhof (Saldus)
Liepas 9
Neuhof (Tukums)
Ozolkalni 2
Neuhof und Neufeld
Briģes kroņa muiža
Neuhof, Birsul
Birzulu pomuiža
Neuhof, Löwensberg
Lavaskalni
Neuhof, Wilpulcken
Vilpulkas
Neuhof, Zerzin
Circenes
Neuhöffchen, Neyhöfken
Viduskartini
Neukalnemoise
Jaunkalnamuiža
Neukalzenau, Neucaltzenau
Jaunkalsnava
Neukantor
Jaunkantori
Neukarlenhof
Jaunkarlini
Neukarrishof-Ippik
Jaunkaristes-Ipiķu muiža
Neukempen
Jaunkempis
Neukischen
Jaunkiši
Neuklidsen
Jaunklidzi
Neukrug
Silakrogs
Neukulligen
Jaunkulijas
Neulage (Aizpute)
Jaunmuiža 20
Neulaitzen, (+-Lenzin)
Jaunlaicene
Neuland
Neilands
Neuland (Aloja)
Jaunzemij
Neulindenberg
Jaunliepkalni
Neulubahn
Jaunlubana
Neumahtzen
Jaunmačani
Neumichaelsburg
Jaunmikeleni
Neuoseln
Jaunozoli
Neuotten
Jaunatas
Neupebalg
Jaunpiebalga
Neupelsen, Neupelzen
Jaunpelse
Neurahden
Jausaule
Neurichhof, Neurykowo, Neurikau
Jaunrikava
Neurunken
Jaunrunki
Neusaathen
Jaunsate
Neusahten
Jaunsati
Neusalis, -Salishof
Svetciems
Neusass
Aizas
Neusaucken
Jaunsauka
Neuschujen
Jaunskujene
Neuschwanenburg, (+ - Beyershof, -Siltais)
Jaungulbene
Neuschwarden
Jaunzvarde
Neuseikershof
Jaunzeikari
Neuserwen
Jaundzerves
Neusickeln
Jaunsikele
Neusilleneek
Jaunsilnieki
Neusmilten
Jaunsmiltene
Neusorgen
Nīzeres muižaBauskas apr.
Neusorgen
Nīzeres kroņa muiža
Neustädchen
Upiši
Neustroden
Jaunstradi
Neuteiwen
Iaunteivani
Neutetter
Jaunteter
Neuwacken
Neivakenes muižaTalsu apr.
Neuwacken
Jaunpagasts
Neuwacken
Jaunpagasta privātmuiža
Neuwallhof auch Neu Sackenhof, (+-Stohte, + -Saltau)
Jaunvale
Neuwarriben
Jaunvarieba
Neuwelcke
Melbarži
Neuwoga
Jaunamuiža 2
Neuwrangelshof (Valmiera), (+ - Egle, -Kautsche, -Pulka, Pulcke)
Brenguli 2
Neuzelming
Jauncelmini
Neuzeplisch
Jauncepliši
Neuzilmatsch
Jaunsilmači
Newejen
Nevejas
Newejen, Nimwegen
Neveja, Nevejasciems
Nichten
Nikta
Nidden
Nidasciems
Niddul
Niduli
Nidzgal
Nīcgales muižaDaugavpils apr.
Nieder Bartau
Nica
Niederbartau
Nīcas muižaLiepājas apr.
Niederbartau
Nīcas kroņa muiža
Niederbartau
Nīca
Niederbartau; Krons-Pastorats-Widme
Nīcas kroņa mācītājmuižas vidme
Niederbartau; Krons-Unterforstei
Nīcas kroņa apakšmežniecība
Niederbartau; Kronsforstei
Nīcas kroņa mežniecība
Niederbartau; Kronsforstei-Widme
Nīcas kroņa mežniecības vidme
Niederhof (Raulda)
Lejasmuiža 3
Niederkuhnen
Niderkuni
Niedermal
Niedrumala
Niederschen
Niedriši
Niederurat
Niedrurati
Niegranden
Nigranda
Niekratzen
Nīkrāce
Nigallen
Nigales
Nigranden
Nīgrandas muižaLiepājas apr.
Nigranden
Nīgranda
Niiggast (Lubana)
Daukstes 2
Nikolajewa
Nikolajeva
Nikolajewka
Nikolajevka
Nikolsky
Nikolskas
Nikratzen, Niekrazen
Nikrace
Nikutz
Nikucis
Ninigal
Cērtenes (Smiltenes) muižaValkas apr.
Ninivee, Ninive
Darznieku pomuiža
Nitau
Nītaures muižaRīgas apr.
Nitau
Nītaure
Nitau Pastorat
Nītaures mācītājmuiža
Nitau Schloß
Nītaures pils privātmuiža
Nitau, ( + -Rawit)
Nitaure
Nitten, Nickenshof
Nikte
Nitzgall
Nicgale
Nitzsem
Nicciems
Niukszi
Nukšu muižaLudzas apr.
Niwga, Niwgaberg
Antonauka
Niwgahof
Baranovka
Niwnik
Nivniki
Nizgal, Nitzgall
Niegalis, Niegal
Nodaggen
Nodegu muižaLiepājas apr.
Nodaggen
Nodega, Nodagi
Noden
Nodenes
Nogall
Nogali
Nogallen
Nogales privātmuižas
Nogallen
Nogales muižaTalsu apr.
Nogallen
Nogale
Nogallen
Nogale
Nogallen ( + Augustenhof)
Nogale
Nogluschen
Nogluži
Nohring
Norini
Noor
Nori
Nord-Durben
Ziemeļ-Durbe
Nordeck (Riga)
Nordeķi
Nordheim
Jaki
Norendagen
Norkalni
Norkaln
Norkalni 2 (Saldus)
Norren, Nohren
Noras 1, 2
Nosau, Nossowo
Nosovo
Noskin
Noskini
Nötkenshof
Nēķena privātmuiža
Nötkenshof
Nēķena muižaCēsu apr.
Nötkenshof
Taurene
Nötkenshof 1, 2, + Kokeskaln
Nekene, Nekens 1, 2
Nottern
Notra
Novadland (Cirava)
Mežmali
Nowa Myśl
Jaundomes muižaRēzeknes apr.
Nowad
Novadi
Nowaja
Novaja
Nowy Rykow
Jaunrikavas muižaRēzeknes apr.
Nowljany, Nowljan
Novlani
Nowoselek, Nowoselki
Novosilki
Nukken, Nukke
Nuki 2
Nuksche
Nukši
Nurk
Nurkas pomuiža
Nurmhusen
Nurmuižas
Nurmhusen
Nurmuiža
Nurmhusen
Nurmuiža
Nurmhusen
NurmuižaTalsu apr.
Nurmhusen, Nurmhausen
Nurmuiža
Nurmhusen; Privat-Pastorats-Widme
Nurmuižas privātā mācītājmuižas vidme
Nurmis
Nurmu privātmuiža
Nurmis
Nurmižu privātmuiža
Nurmis
Nurmižu muižaRīgas apr.
Nurmis
Nurmi
Nurmis
Vildoga
Nurmis
Vildoga
Nurmis 1
Nurmiži
Nurmis 2
Vildoga
Nurms
Nurmu muižaValmieras apr.
Nurowoga
Kozukalni
Nussberg (Tukums)
Riekstini 2, 3
Obelewa
Obeleva
Öbelgunde
Čuču muižaJelgavas apr.
Öbelgunde, Rigenuths Gut
Čučas
Ober Lansehden
Kalna Lankserde
Ober-Landskron, Polischtschino
Škaune
Oberbartau
Bārtas muižaLiepājas apr.
Oberbartau
Bārtas kroņa muiža
Oberbartau
Bārta
Oberbartau
Bārta
Oberbartau; Krons-Pastorats-Widme
Bārtas kroņa mācītājmuižas vidme
Oberhof
Kalnpedeze
Oblesona
Radavas muižaAbrenes apr.
Oboldern
Obulderi
Oborun
Oboruni
Ochsenhof
Verži
Ochshof (Saliena)
Galini
Ockern
Maslova
Ockseln
Ozolmuiža 3
Ockseln
Voksles
Ockten
Oktes privātmuiža
Odensee
Odzienas privātmuiža
Odensee
Odzienas muižaMadonas apr.Pļaviņu nov.
Odensee
Odene
Odensee 1
Odziena
Odern
Odrini
Odern
Odres privātmuiža
Odern
Odres muižaTalsu apr.
Odern, ( + Sonnenburg)
Odre
Odern, Ohdern
Upites
Odigjen, Odigjany
Odigjani
Odsen
Odzienas privātmuiža
Odsen
Odzienas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Odsen
Odzeni
Odsen
Mētriena
Odsen
Metriena
Odsen (Madona)
Odziena 2
Oebelgunde
Cušu kroņa muiža
Ogalnik
Ogolnieki
Oger
Ogresgala muižaRīgas apr.
Oger
Ogre
Oger-galle, Ogermünde
Ogresgala
Ogerkaln
Ogresgalni
Ogernshof
Ogrini 1, 2
Ogershof
Ogrini
Ogershof
Ogres privātmuiža
Ogershof
Ogres muižaCēsu apr.
Ogershof (Koknuse), ( + Smehdes )
Ogre 2
Ogersmünde
Ogres muižaRīgas apr.
Oglei
Oglienes muižaJelgavas apr.
Oglei, Ogley
Oglaine 1, 2
Ogley
Oglaines privātmuiža
Oguretzkaja
Ogureckaja
Ogwen
Ogas
Ohben
Obes muižaVentspils apr.
Ohde
Odi
Ohger
Ogre
Ohger
Ogre
Ohlenhof
Oļu privātmuiža
Ohlenhof
Oļi
Ohlenhof
Olu muižaMadonas apr.Madonas nov.
Ohlenhof
Oli
Ohlershof
Oleru privātmuiža
Ohlershof
Oleru muižaValmieras apr.
Ohlershof, Ollershof, ( + - Ehrneek, -Bersin)
Oleri
Ohling
Olini
Ohschelei
Ošlejas muižaTukuma apr.
Ohschen
Jaunaži
Ohseln
OzolmuižaLiepājas apr.
Ohseln
OzolmuižaKuldīgas apr.
Ohseln (Kuldiga)
Ozoli 8
Ohselshof
Ozolu muižaValkas apr.
Ohselshof
Ozolu muižaMadonas apr.
Ohselshof
Ozolmuiža
Ohselshof
Mazozolu muižaCēsu apr.
Ohselshof a, b (Madona)
Ozolmuiža 2a.b
Ohsol (Gaiki)
Mazozoli 2
Ohsol (Rokaiši)
Ozoli 13
Ohsoling
Ozolinš
Ohsten
Ostes
Okmenitz
Akmenica
Okminay
Akminaji
Oknist
Aknīstes muižaIlūkstes apr.
Oknist
Aknīste
Okra
Okra
Okten
Oktes muižaTalsu apr.
Okten
Okte
Olai
Olaines muiža
Olai
Olaines muižaRīgas apr.
Olai
Olaine
Olai
Olaine
Oldenburg
Vecpils 2
Oldenburg
Vecpils muižaAizputes apr.
Oldenburg 2
Vecpils 3
Oldenburgshof
Oldenburgas privātmuiža
Oleschke
Oleški
Olgalust
Celmalas
Olgaruh
Knuipju muižaLiepājas apr.
Olgaruhe, Knuipen
Knuipes
Olges, Olge
Olgasili
Olksna
Alksna pomuiža
Olmutzen, Gibbe
Almucas
Olpenhof
Alpi
Olxnaien, Olxenaien
Alksnajis
Omicken
Omiki
Omotnek
Amatnieki
Omutten, Ammat
Amata
Onte, Ante
Onti
Opatschnost
Opačnosts
Oppekaln
Apekalns
Oppekaln Pastorat
Apukalna mācītājmuiža
Oppekaln;Kirchspiel
Apukalna draudze
Oppug
Opugi
Oppul
Opuli
Oppul, Woppul
Opoli
Oralden, Aralden, Araldenwald, Heiligenbusch
Uralde
Orbenek
Orbenki
Ordangen
Ordangas privātmuiža
Ordangen
Ordangas muižaLiepājas apr.
Ordangen
Ordanga
Orellen
Putnini
Orellen
Unguri
Orellen
Unguru muižaCēsu apr.
Orellen
Unguru privātmuiža
Orgishof
Urgas muižaValmieras apr.
Orgishof, Idellhof, (+-Radsin)
Urga
Orholm
Aususala
Orinisch
Orinai
Orishof
Ores muižaCēsu apr.
Oritz
Arici
Ork
Orki
Orlau ; Orlowa
Orlava
Orling
Orlini
Orschen
Orši
Ortuschek
Ortuški
Oscheley
Ošlejas kroņa muiža
Oschen, Osche
Oši 3
Oschenecken
Ošenieki 1-3
Oscheneeken
Ošnieku kroņa muiža
Oschin
Ošini
Oschitz
Ošc
Oschley
Ošleja
Osel
Lejasozoli
Osel,
Ozoli 11, 12
Öselkay, Eesalkaja
Iesalkajas pomuiža
Oselshof
Ozolu privātmuiža
Osinau, Osinowka
Asinava
Osisch
Osiši
Oskarshöhe
Oskarkalns
Osol
Ozols
Osole (Ivade)
Ozoli 9
Osolin
Ozolinš
Osolin
Ozolini 5 (Aizpute)
Osoling
Ozolmuiža 1
Osoling
Ozolini 1, 7
Osolshof
Ozolaine
Osolshof
Ozolaine
Osolshof (Brukna)
Ozolmuiža 11
Ossan, Osany
Asani
Ossen
Osani
Ossogal, Wissegal
Osagali
Ossun
Asūne
Ossunischek
Osunieški
Ostbach
Ostbakas muižaAizputes apr.
Ostbach, Osteleyden
Ozbaka
Osthof
Paneli
Osthof
Koškele
Osthof
Jaunpeiteni
Osthof (Ostrominsky)
Košķeles muižaValmieras apr.
Ostneeck
Ostnieki
Ostran, Ostrany
Ostrani
Ostrau, Jescheburg, Ostrowo
Ostrava
Ostrominsky
Austrumi
Ostrominsky;Osthof
Košķeles privātmuiža
Oswe
Osve
Otanken
Otanki
Otanken
Otanka
Otmoten
Atmati
Ottenhof
Otes privātmuiža
Ottenhof
Otes jeb Ates muižaValkas apr.
Ottenhof
Lusmuiža
Ottenhof
Ates muiža
Ottenhof
Ate
Ottenhof;Alt-
Vecates privātmuiža
Ottenhof;Neu-
Jaunates privātmuiža
Otter
Atari
Ottern
Attari
Otto-Meiershof
Akmeņu muižaTukuma apr.
Ottomeiershof
Akmeni
Ottosruhe (Garsene)
Bajari 6
Overbeck in der Ergal
Sprogi 2
Owerbeck
Sproģu pusmuiža
Oxeln
Oksles privātmuiža
Oxeln
Oksles muižaTalsu apr.
Oxeln
Oksele
Oxenhof
Vēršu muižaKuldīgas apr.
Ozupin
Āzupines muižaLudzas apr.
Pabbasch
Pabažu privātmuiža
Pabbasch
Pabažu muižaRīgas apr.
Pabbasch
Pabaži
Pabersen
Paberži 2
Paddern
Padures muižaKuldīgas apr.
Paddern
Padures muižaAizputes apr.
Paddern
Padure
Paddern
Padure
Paddern (+ - Andemay)
Padure
Paddern 1, 2
Paduri
Padeggen
Vecāsmuižas privātmuiža
Padeggen (Graudupe)
Vecamuiža 7
Padohnen
Padones muižaLiepājas apr.
Padohnen
Padone
Padohnen
Padomi
Paegle
Paegli 2
Pagalmin
Paki
Pahlen
Paleni
Pahten
Pates
Pahwulit
Pavulis
Pahzen
Pāces muižaBauskas apr.
Pahzen
Pāces privātmuiža
Pahzen
Lielpace
Pahzen, Battern
Pace
Pahzen, Patzen
Pacesciems
Paibs
Paipes pusmuižaValmieras apr.
Paibs
Paipe
Paibs
Elsirmalas
Paiking, Paicken
Pokani
Paim
Paimi
Paipustu privātmuiža(Paibs
Paipju
Paischen
Paišas
Pakaln
Pakalni
Pakalnischken
Pakalniški
Pakauschen
Pakauši
Pakod
Pakoda
Pakoden
Pakodes
Pakul
Pakuls
Pakul, Pakuln
Pakuli
Pakulischek, Pakulischky
Pakulišli
Palakorren
Palakori
Palen (Beberbeki)
Skultes
Palitzen
Palici
Pallai
Palejas
Pallat, Pallad
Palata
Palley
Paleji
Palmhof
Briežu muižaValmieras apr.
Palmhof
Briežu kroņa muiža
Palmhof bei Kokenhof
Brieži 7
Palsch
Palši
Palsche
Palšu muiža
Palsche
Palsis
Palsen
Palsas
Paltemal
Paltmales muižaRīgas apr.
Paltemal
Paltmales privātmuiža
Paltemal, (+ - Sille)
Paltmale
Palten
Paltes
Palzmar
Palsmanes privātmuiža
Palzmar
Palsmanes muižaValkas apr.
Palzmar
Palsmane
Palzmar Pastorat
Palsmanes mācītājmuiža
Palzmar, (+ - Daugul)
Palsmanis
Pampeln
Pampāļu muižaKuldīgas apr.
Pampeln
Pampaļi
Pampeln, (+ -Luhssen)
Pampali
Panckelhof
Penkules kroņa muiža
Pankelhof
Penkules muižaJelgavas apr.
Pankelhof
Penkule
Pankelhof; Küsterat
Penkules ķesterāts
Pankelhof; Privat-Pastorat
Penkules draudzes privātā mācītājmuiža
Pankhorsten
Pankše
Pankoppen
Pankopi
Pantelischek, Pantelischky
Panteliški
Panten
Pantenes privātmuiža
Panten
Pantenes muižaValmieras apr.
Panten, Schnellengut, (+ -Klahwe)
Pantene
Pantin
Pantinš
Panzal, Panzaly
Černaja
Papendorf
Rubene
Papendorf
Rubene
Papendorf Pastorat
Rubenes mācītājmuiža
Papendorf-Pastorat
Rubenes mācītājmuižaValmieras apr.
Papenhof
Pāpiņa muižaValkas apr.
Papenhof
Pāpiņas privātmuiža
Papenhof
Pāpes muiža
Papenhof
Pāpes kroņa muiža
Papenhof
Papinas
Papenhof
Papes muižaLiepājas apr.
Papenhof
Pape
Papenhof
Bači
Papensee
Papesciems
Paplacken
Paplakas muižaLiepājas apr.
Paplaken, Paplacken
Paplaka
Pappay
Popaji
Pappan
Papana muiža
Pappul, Papul
Papuli
Pappurneek
Papurnieki
Papundiken
Popundiki
Paris
Parizes
Parrusch
Paruži
Parumbhof
Jumpravasmuiža
Paschke
Paški
Paschkelischek
Paškelški
Paskau
Paskava
Passeden
Pasede
Passeexten
Pasiekstes muižaVentspils apr.
Passeexten, (+ -Bodin)
Pasiekste
Passeln
Pasilesciems
Pastorat Sunzel
Suntažu mācītājmuiža
Pasuppen
Pazupi
Patarnik
Patarnieki
Patkul
Patkules pomuiža
Patkul
Patkule
Patkul
Patkule
Patkuln
Patkule 2 (Cesvaine)
Patmalik, Patmaliky, Patmoliky
Patmalnieki
Patschkaln
Pačkalni
Patzkuln
Packules muižaVentspils apr.
Patzkuln
Packule
Pauden, Paudern
Pauda
Paugen
Paugas 2, 3
Pauke, Paucka
Pauki 2
Paukel
Vidzenieki
Paulenhof
Paulumuiža
Paulenhof
Paula privātmuiža
Paulenhof
Paula pomuiža, Paulis
Paulhof
Pavila muiža
Paulinenhof
Paulīnes muižaBauskas apr.
Paulinenhof
Paulinesmuiža
Paulinowa
Pavlinova
Paulisberg
Paulis
Paulowitsch, Pawlowitschy
Pavloviči
Paulowsky
Pavlovska
Paulsgnade
Ozolniek
Paulsgnade
Ozolmuižas privātmuiža
Paulsgnade
Ozolmuiža (Ozolnieku)Jelgavas apr.
Paulsgnade (Jelgava)
Ozolmuiža 11
Paulshafen
Pāvilosta
Paulshafen
Pavilosta
Paulshof
Pavulani
Paulshof
Pauļa muižaRīgas apr.
Pauneck
Paukas
Pauppe
Paupji
Paur
Pauris
Pauren
Paures kroņa muiža
Pauren
Paures muižaKuldīgas apr.
Pauren
Paures
Pauren
Pauli
Pauren
Imantas
Pauruppen
Paurupe
Pauser – Forstei
Pauzeri
Pawassern
Pavasari 1, 2, 3, 4
Pawassern
Pavasara privātmuiža
Pawassern
Pavasara muižaRīgas apr.
Pawen L
Paveni
Pawenten
Paventi
Pebalg-Neuhof-Orisar
Piebalga
Pebalg;Neu-
Jaunpiebalgas privātmuiža
Pebalg;Neu- Pastorat
Jaunpiebalgas mācītājmuiža
Peddeln
Pedeles muižaValkas apr.
Peddeln, (+ -Kingel)
Pedele
Peddeln;Seyershof
Pedeles privātmuiža
Peddetzhof
Pededze 3
Peddetzhof
Pededze 2
Pedwahlen
Pedvāles privātmuiža
Pedwahlen
Jankalni
Pedwahlen; Fircks-
Pidoles privātmuiža
Pedwahlen; Fircks-
Firksa-Pedvāles privātmuiža
Peeete
Pieti
Pehrle, Perlen
Perles
Peilen, Peulen, Peilan
Peileni
Peinagall
Peinagali
Peipin
Peipini
Peiten
Peitas
Peynis
Pungas
Peysau, Pejsowa
Peisava
Pejut
Pejuti
Peken
Pekas
Pelesz
Pelēču muižaDaugavpils apr.
Pelitschen
Peleči
Pellen
Pelni
Pellesch
Peleši
Pelnuppen
Pelnupe
Peltzen
Jaunpelči
Peltzen; Alt-
Vecpelču privātmuiža
Pelzen
Pelču muižaKuldīgas apr.
Pelzenberg, Pelzen
Pelči
Pemme (Aizpute)
Zarini
Pempern
Pempēnu privātmuiža
Pempern
Pemperi
Pempern
Berzkalni
Penen
Pinavi
Penteren
Penteres
Penzen
Penči
Peppershof
Papermuiža 2
Perbohnen
Pērbones muižaAizputes apr.
Perbohnen
Perbone
Perdel, Perdul, Perduly
Perdeli
Perjuhnen
Perkones
Perkohn
Perkoni 4
Perkohnen
Perkoni
Perkuhenhof, Perkunen, (+ -Kramzeem)
Perkoni 3
Perkuhnen
Pērkones kroņa muiža
Perkuhnenhof
Pērkone
Perkuhnenhof, Lizenthof
Perkoni 2 (Liepaja)
Perlhof
Magonas
Permannshof
Permani
Pernigel
Pernigeles (Liepupes) muižaValmieras apr.
Pernigel
Liepupes privātmuiža
Pernigel
Liepupes muiža, Meke
Pernigel
Liepupe
Pernigel 2
Meke
Pernigel 2
Liepupes
Pernigel Pastorat
Liepupes mācītājmuiža
Pernigel-Pastorat
Liepupes mācītājmuižaValmieras apr.
Perschak
Peršaki
Perschen
Peržas
Perwelischek, Perwelischky
Perveliški
Pestau
Dažnieki
Pestenkull
Veclukas
Petendorf
Peterciems
Petendorf
VecmuižaTalsu apr.
Peterberg
Pēterkalnes muižaJelgavas apr.
Peterberg
Pēterkalnes kroņa muiža
Peterberg
Pēterkalna privātmuiža
Peterberg
Peterkalns
Peterberg
Peterkalne 1, 2
Peterberg bei Annenburg
Pēterberģes publiskā muiža pie Emburgas
Peterberghof
Petermuiža
Peterbusch
Peterbušas pomuiža
Peterdeggenhof
Pēterdeģes kroņa muiža/privātmuiža
Peterdeggenhof bei Grünhof
Peterdegenhofas privātmuiža
Peterfeld
Pētermuižas kroņa muiža
Peterfeld
Pēterfeldes kroņa muiža
Peterfeld
Pētera muiža (Vircavas)Jelgavas apr.
Peterfeld
Petervaldes pomuiža
Peterfeld
Peterlauki
Peterfeld
Peterfeldes pomuiža
Peterhof
Pēternieku kroņa muiža
Peterhof
Pēternieki
Peterhof
Pētermuižas kroņa muiža
Peterhof
PētermuižaBauskas apr.
Peterhof
Pētera muižaJelgavas apr.
Peterhof
Pētera muižaLiepājas apr.
Peterhof
Peternieki
Peterhof
Petermuiža 2-5
Peterhof
Peteriši
Peterhof
Peteri 1, 2
Peterhof
Petereni 1-3
Peterhof
Loči
Peterhof
Laugali
Petersberg
Pēterkalna pusmuiža
Petersdorf
Petrani
Petershof
Petrovka
Petershof, Peterhof
Ergli 1
Peterskapelle
Ratnieki
Peterskappelle, Sankt Peterskap
Peterupe
Petertal
Pētertāles muižaTukuma apr.
Peterthal
Pētertāles privātmuiža
Peterthal
Pētertāles privātmuiža
Peterthal
Pētertāles kroņa muiža
Peterthal
Pētertāles kroņa muiža
Peterthal
Pētertāles kroņa muiža
Peterthal
Petertale
Peterwald
Pētervaldes kroņa muiža
Peterwald (Skrunda)
Tirumi 2
Peterwald; Krons-Unterforstei Doblen
Pētervalde – Dobeles kroņa apakšmežniecība
Peterwalde
Pētervaldes muižaJelgavas apr.
Peterwalde
Petervalde
Peterweide
Jaunās muižas kroņa muiža
Peterweide an der Wirzau (Jelgava)
Jaunamuiža 50
Petragge
Pitrags
Petrokowo
Peruju muiža (tagad Pitalovas rajonā)Abrenes apr.
Petrowitz
Petrovščina
Petunau, Petunowa
Petunava
Peuckern
Asteres privātmuiža
Peulen
Mutites
Pewiken, Pöwicken
Pievikas
Pfaltzgrafen
Pfalcgrāves kroņa muiža
Pfalzgrafen
Palcgrāves muižaJelgavas apr.
Pfalzgrafen
Glūdas kroņa muiža
Pfalzgrafen
Glūda
Pfalzgrafen
Gluda (Falcgrave)
Pfalzgrafen
Falcgrāves kroņa muiža
Pfalzgrafen
Falcgrave
Philippshof
Vilupi
Philippsthal
Filipstalu pomuiža
Pickelhof
Pikeli
Picken
Piki
Picken
Pikas
Pickuln
Pikuļu privātmuiža
Pickuln
Pikuli
Pidrik
Pidriki 2
Piebalgen
Piebalgas
Pieking
Pikeini
Piekuppen
Piekupi
Pielern
Pireli
Pienany
Pieneņu muižaDaugavpils apr.
Piening
Pienini
Piepping
Piepini
Pietneek
Pietnieki
Pigau
Lapini
Pigul
Piguli
Pihlat
Pilatu pomuiža
Pihlemeest
Miesti
Pikelhof
Liepkalnu muižaLiepājas apr.
Pikkaln
Pikkalnes muižaRīgas apr.
Pikkukaln
Pikukalna pomuiža
Pikkuln
Pikuļu muižaKuldīgas apr.
Pikkuln, Pickeln
Pikuli 2
Piknaten (Kuldiga)
Pinki 2
Piksar
Piksari 2
Pikschen
Pikšas
Pilcyny
Piļcines muižaRēzeknes apr.
Pilkaln
Pilkalnes muižaJēkabpils apr.
Pillagen
Pilagi 1, 2
Pillaten
Pilati
Pillen
Pili 2
Pillick
Piliki
Pillischek, Pillischky
Piliški
Pilneck
Pilnieki
Pilpe
Pilpij
Pilsberg, Schlossberg, Piltzan
Pilcani
Pilsköln
Pilsnieki 2
Pilskolnau, Schlossberg
Cukusala
Pilten
Piltenes
Pilten
Piltene
Pilten
Piltene
Pilten, (+ -Ledemen)
Piltene
Pilzenhof
Pilcene
Pinetz, Pinzy
Pinci
Pinken
Pinkas
Pinkenhof
Piņķu muiža
Pinkenhof
Piņķu muižaRīgas apr.
Pinkenhof
Piņķi
Pinkenhof
Pinki
Pinkenhof; Pastorat
Piņķu mācītājmuiža
Pinnen
Pinnas
Pinthof
Pinti
Pintzen
Pincis
Pinzendorf
Pinces
Pipir
Pipiri
Pippar
Lejsvenieki
Pippin
Pipini
Pirrag L
Pirati
Pirtgahr
Pitrsgari
Piskar
Piskari
Pissan, Pisany
Pizani
Pissen
Pizeni
Pissen
Pizas
Pissen, Michaelsturn
Mikeltornis
Pitraggen
Pitragaciems
Pitschuppen
Pičupes
Pittel
Petručeni
Pixter (Selpils)
Pikstere 2
Pixtern
Piksteres muižaJēkabpils apr.
Pixtern
Piksteres kroņa muiža
Pixtern
Pikstere
Pylda
Pilda
Pyldahof, Malsub, Malsuby
Malzubi
Pyłda
Pildas muižaLudzas apr.
Pyrdowa, Pyrdau
Pirdova
Pytalowa
Pitalovas muižaAbrenes apr.
Pytalowo
Pitalova (Abrene)
Pytalowo
Abrene
Plabneek
Plabnieki
Placen
Placēnmuiža
Plachtirewa
Plachtireva
Plahnen
Plāņu privātmuiža
Plahnen
Plāņu muižaTukuma apr.
Plahnen (Tukums)
Plani 2
Plahten
Plates
Planborn
Bērzu muižaBauskas apr.
Planeborn
Bēnu pusmuiža
Planenborn
Adžuni
Planenborn (Bauska)
Berzmuiža 4, Berzi
Planetzen
Planicas privātmuiža
Planetzen
Planicas muižaKuldīgas apr.
Planetzen
Planica
Planetzen, Planezen, Deutsch Planetzen
Planice
Planhof
Plāņu muižaValkas apr.
Planhof
Plāņu bruņniecības muiža
Planhof
Plāņi
Planhof
Plani 1, 4
Planhof (Valga)
Plani 3
Plankeskaln, Blankekaln
Plankukalni
Planup
Plānupes privātmuiža
Planup
Planupe
Plaskino, Schloss Lettin
Plaskina
Platatsch
Platači
Platatzen
Platači 2
Platers
Asari (Annenhof)
Platers - Annenhof
Anengofa
Platers-Annenhof
Angofas privātmuiža
Platewa, Platthewe
Platevas
Platgaln
Platgales muižaKuldīgas apr.
Platon
Platones privātmuiža
Platon; Alt-
Vecplatones kroņa muiža
Platon; Groß-
Lielplatones privātmuiža
Platon; Neu-
Jaunplatones privātmuiža
Platon; Neu-
Jaunplatones kroņa muiža
Platperawo
Platperavas muižaLudzas apr.
Platteneek
Platenieki
Plattgalln
Platgale
Plattkey
Platkaji
Platzberg
Cesnieki
Platzberg 2
Placis 2
Platzen
Placeni
Platzen, Platzing, Plotzen
Placene
Platzing
Placini
Plaucke
Plauki
Plaunek
Plavniekalns
Plawdisch, Plawdischy
Plaudiši
Plawen
Pļava muižaTalsu apr.
Plawen
Plavumuiža
Plawen
Plavinuciems
Plawen
Plavas
Plawingen
Plavinas
Plawneecken, Plawneek
Plavnieki 1, 2
Plegsnen
Plegznas
Pleike
Pleiki
Pleike
Sturiši
Pleiken
Pleikas
Plentschewa
Plenčeva
Pleppe (Ropaži)
Plepji 2 , Ozolplepji
Pleppen
Plepju muižaLiepājas apr.
Pleppen
Plepij 1, 4
Pleppenhof
Plepju muižaJelgavas apr.
Pleppenhof
Plepju kroņa muiža
Pleppenhof (Dobele)
Plepji 3
Plesch
Pleši
Pleschau, Pleschowa
Plešava
Pleschauneek
Plešaunieki
Pleschelauschen
Plešulauži
Pleschen
Plešas
Plesen
Plesas
Pleskodahl
Pleskodale
Pleskodahl
Skulte
Plessen
Pleznas
Plesum
Plesumi
Pletsch
Pleči
Plettenberg
Pletenbergi
Plickendorf, Plicken
Plikuciems
Plinten
Plintes
Plitgen
Plitka
Plitten
Plites
Plittinau
Platinava
Plitzen
Plicani
Pliwitsch
Plivči
Plohze
Ploči 1
Plokke, Plockenhof
Ploki
Plönen
Plieņu privātmuiža
Plönen
Plieņu muižaTukuma apr.
Plönen
Plieni 1, 2, 3
Plönen; Groß-
Lielplieņu privātmuiža
Plönen; Klein-
Mazplieņu privātmuiža
Plönesem
Plienuciems
Plootzen
Ploce
Ploschneecken
Plošnieki
Plosken
Ploskene
Ploskum
Ploskums
Ploskum
Plaskums
Plostneek
Plostnieki
Plotnik, Plotniky
Plotniki
Plotsche (Grauzde)
Ploči 2
Plotzin
Plocini
Pluddum
Pludumi
Pluduppen
Pludupji
Plukke, Plugge
Plukis
Plupping
Plupini
Pluren
Sudmali
Pluskau, Pluskowo
Pluskova
Poboikau, Pobojkowo
Poboikava
Pobraukel
Pabraukli
Pobuschen
Pobuži
Pobuschen
Pobužas
Pobuschen
Pobuža muižaTalsu apr.
Pocken
Pokas
Poddunay
Dunavas privātmuiža
Podekay, Pohdekahje
Podakajas
Poderaa (Riga)
Podrags
Podneek
Podnieki
Podneeken
Podnieki 2
Podol
Padules muižaRēzeknes apr.
Podsem
Podzēnu muižaValmieras apr.
Podsem
Podzenis
Podsem
Podi 2
Podunay
Podunaji
Podwinke
Podvinka
Podwinok
Podvinkas muižaDaugavpils apr.
Podzēnu privātmuiža(Podsem
Podzemes
Poenau
Pienavas kroņa muiža
Poenau; Kronsforstei
Pienavas kroņa mežniecība
Poenau; Kronsforstei-Widme
Pienavas kroņa mežniecības vidme
Pofkaisen
Tismeri
Poggen
Pogas
Pogranitschny
Mazpograniči
Pohke
Poki
Pohle
Poli 1, 2
Pohsen
Posene
Poickern
Astere
Poikern
Biekuri
Poikern
Āsteres muižaValmieras apr.
Polangen
Palangas
Polangen
Palanga
Polanka
Polanka
Polatschenik, Polatschenko
Polačenki
Polesie
Podļesjes muižaRēzeknes apr.
Polgen
Palgas
Polinsen
Sipoli
Polkarn
Polkarna
Pollacken
Polakas
Pommerland
Pommerlande
Pommusch
Pomušas muižaBauskas apr.
Pommusch
Pamūšas muiža
Pommusch
Pamūšas privātmuiža
Pommusch
Pamuža, Pomuša
Pönau
Pienavas muižaJelgavas apr.
Pönau
Pienava
Ponemon
Panemone
Ponemun
Panemune
Ponkul an der Peddetz
Pededze
Poop, Pope
Lielpopis
Popen
Popes muižaVentspils apr.
Popen
Popes kroņa muiža
Popen
Pope
Poperwahlen
Popervāles muižaTalsu apr.
Poperwahlen
Popervale
Popraggen
Poprage
Popraggen
Popragas muižaTalsu apr.
Popswik
Popsuiki
Porder
Pordari
Porisch
Porieši
Porkahl
Porkali
Pormsahten
Purmsātu muižaLiepājas apr.
Pormsahten
Purmsāti
Pormsaten
Purmsātu privātmuiža
Porschetz, Porschowitz
Poržeča
Porteken
Portekas
Portenhof
Marupe 2
Poschlin
Pušalina
Poschuwka, Poschau
Puzas
Posdnakowa
Pozdnakova
Posendorf
Pociems
Posendorf
Pociema privātmuiža
Posendorf
Pociema muižaValmieras apr.
Posin
Pasienes muižaLudzas apr.
Poslau, Poslowa
Poslovas
Possenhofen
Postmuiža
Possenhofen
Posti, Posta
Possin, Posinja, Possinja
Pasiene
Possinja
Pasiene
Possinja
Pasiene
Postarischek
Postariški
Postenden
Pastendes privātmuiža
Postenden
Pastende
Postenden
Pastendes muižaTalsu apr.
Postenden
Dižstende
Postmeisterhof (Jekabpils)
Brebini
Poszmucow
Pušmucavas muižaLudzas apr.
Potkaisen
Patkaizes muiža jeb PakaišmuižaJelgavas apr.
Potkaisen
Pakaišu privātmuiža
Potkaisen
Pakaiši
Potting
Potini
Potzelujewka
Pocelujevka
Potzen, Podsem
Podzeni
Powiany
Pustiņas muižaDaugavpils apr.
Pramneek
Pramnieki
Pramonischek, Pramonischky
Pramoniški
Praulen
Praulienas privātmuiža
Praulen
Praulienas muižaMadonas apr.Madonas nov.
Praulen
Prauliena
Prauling
Praulini
Prawingen
Praviņu muižaTukuma apr.
Prawingen
Praviņu kroņa muiža
Prawingen
Praviņi
Prawingen, (+ -Uppiten)
Pravinas
Preckul Land
Priekuļa zeme
Predeln
Predeli
Predneeken, Priedneek
Priednieki
Preedenhof, Bredenhof
Prieži
Preediht
Priedites
Preedit
Priedite
Preedkaln
Priedkalni
Preegen
Usminieki
Preekaln
Lielkali
Preekuln
Priekules muižaLiepājas apr.
Preekuln
Priekules privātmuiža
Preekuln
Priekule
Preekuln – Assieten
Priekules Asites
Preekuln-Assiten
Priekules Asītes muižaLiepājas apr.
Preekuln; Assieten-
Priekules-Asītes privātmuiža
Preeschen (Ivande)
Prieži 2
Preeschkaln
Priežkalni
Preie Nemgall
Prejias
Prekschen
Priekšene
Prekschern
Priekšares
Prele
Preiļu muižaDaugavpils apr.
Prely
Preiļi
Prelle, Preil, Prely
Preili
Presma L
Prezma
Presmhof
Prezma
Preźma
Prezmas muižaRēzeknes apr.
Pridest
Pridesti
Pridrujsk
Priedruja
Pridullen
Priedula
Prieding
Priedini
Priekuln, Prekuln
Prikuli
Prieschen
Prieškani
Priesnitz
Prišnicas
Priewe (Kuldiga)
Rivas 2
Prikul, Prokul, Prokuli
Prikuli
Prindel, Prindul
Prinduli
Prinzenberg
Sprinckalnes
Prinzenhof
Princa muižaKuldīgas apr.
Priorshof
Ilžukalns
Pritzen
Priči
Pritzimau, Pritzimowo, Pritzomowo
Pričimova
privātmuiža (Kallenhof
Kalnamuižas muiža
privātmuiža (Trikaten Schloß
Trikātas kroņa muiža
Pröbstingshof
Ciemupe
Pröbstingshof
Sprestini
Pröbstingshof
Sprēstiņu muižaRīgas apr.
Proden
Prodes privātmuiža
Prohden
Prodes muižaIlūkstes apr.
Prohden
Prodes kroņa muiža
Prohden
Prode
Prolenau
Malupes pomuiža
Prussendorf, Prussen
Prusuciems
Przemysl
Pšemišļa muižaRēzeknes apr.
Pszczółki
Pščelku muižaLudzas apr.
Pubbul
Pubuļu muižaValkas apr.
Pubbul
Pubuli
Pubuschen
Pubuži
Puckeln
Pukuli
Pucken
Pukes
Puckukaln
Pukukalni
Pudden
Pudani
Puder, Pudery
Mazpuderi
Puderküll
Dīķeru privātmuiža
Puderküll
Dīķeru (Dūķeru) muižaValmieras apr.
Puderküll, Dücker
Dikeri
Pudinau, Pudinowo
Pudinava
Puding
Pudini
Pudsel
Cepurkalni
Pudsel, Pustil
Pudzulis
Pugatsch
Pugači
Puhla
Pula
Puhnen
Pūņu muižaAizputes apr.
Puhnen-Oldenburg
Puni
Puhnien
Punas
Puhning
Punini
Puhnjen
Pūņu muižaTalsu apr.
Puhren
Pūres muižaTukuma apr.
Puhren
Pūres privātmuiža
Puhren
Pūre
Puhren, (+ Buschhof)
Pure
Puhring
Purini 1- 3
Puickel
Puiķeles privātmuiža
Puikeln
Puikules muižaValmieras apr.
Puikeln
Puikule
Puikeln, Puickeln
Pujkule
Puischkaln
Puiškalna muižaVentspils apr.
Pujet, Pujety
Pujati
Pukitten
Pukites
Pukstein
Puksteni
Pulkarn
Pulkārtnes privātmuiža
Pulkarn
Pulkartne
Pulkarn
Pulkarnes muižaRīgas apr.
Pulkarn
Briediķa muižaCēsu apr.
Pulkarona
Polkoronas muižaRēzeknes apr.
Pulken
Pulkas
Pullandorf
Pullēnu muižaRīgas apr.
Pullandorf
Pullenu privātmuiža
Pullandorf
Pulani
Pullen
Pulas
Pullenu privātmuiža(Pullandorf
Pulānu
Pullskalln
Pulskani
Pulpen
Pulpi
Pumpe
Pumpji
Pumpur (Pavilosta)
Pumpuri 2, 3
Pundern
Pundura muižaTukuma apr.
Pundern, Ponder, Pondor
Punduri 1, 2
Pundicken
Pundikas, Pundiki
Pundiken
Pundiķu muižaAizputes apr.
Punyhof
Punu muižaDaugavpils apr.
Punken
Punkas
Puntul
Puntuli
Punzal
Puncali
Punzhof
Punči
Punzul
Punculi
Pupek
Pupki
Pupylischek, Puplyscvhki
Pupoli 3
Puppay
Pupaji
Pupurren
Pupuri
Puren, Pureny
Purini 4
Purkalln
Purkalne
Purkalning
Purkalnini
Pürkeln
Ungurpils
Pürkeln
Ungurpils muižaValmieras apr.
Pürkeln Schloß
Ungurpils privātmuiža
Pürkelsdorf
Purseni
Pürkelsdorf
Purgali
Purlaur
Lielpurvs
Purmallen
Purmali 2, 3 (Riga, Lubana)
Purmallen
Purmali
Purmallen
Purmalas
Purnau, Purnowa
Purnava
Purnen
Purnas
Purskulsdorf
Pušenu muižaValmieras apr.
Purwe
Purvi
Purwezeem
Purvciems
Purwineek
Purvinieki
Purwing
Purvini
Pusak
Puzaki
Puscha, Puschen
Puša
Puschinzau, Puschnizowo, Puschinzowo, Poschmuzowa
Pušmiucova
Pussen
Puzes privātmuiža
Pussen
Puzes muižaVentspils apr.
Pussen
Puze
Pusseneeken
Puznieki
Pusseneeken
Puznieku privātmuiža
Pusseneeken
Puzenieku muižaVentspils apr.
Pusteren
Buri 1
Pustin
Pustiņa
Pustin
Pustina
Pustinek
Pustinki
Pustosch-Jassenetz
Pustola _ Jaseneca
Pustoschek, Pustoschky
Pustoška
Pusza
Pušas muižaRēzeknes apr.
Putelen, Pudelndorf
Puteli
Putlatsch
Putlači
Putnen
Putnēnu muižaTalsu apr.
Putning (Atasiene)
Putnini 2
Putten
Putni 2
Putten, Putany
Putani
Puttern
Putras
Puttern
Puteri
Putterneek
Putrinieki
Putting
Putini
Puttke
Putki
Puttnen
Putnenes privātmuiža
Puttnen, Putting
Putnene
Puttning Land
Gaiļa muiža
Putzen
Puces
Putzen, Putzenberg
Pučkalns
Quederwetzum
Kvedervecumi
Quellenhof
Avota muižaRīgas apr.
Quellenhof
Vaverkalns
Quellenhof (Rubaži, Cesis)
Avoti
Quirinshof
Kvirini
Rabak
Rabaka
Rabenburg, Rabenberg
Varnaskalns
Racksall, Raksall
Raksala
Rackten
Rakte
Racza
Raču muižaAbrenes apr.
Radebandsruhe
Kaminča
Radenhof
Juarata
Radenhof-Neuhof (Rujiena)
Jaunmuiža 20
Radopol
Radopole
Radopole
Radopoles muižaRēzeknes apr.
Radowischek, Radowischky
Radoviški
Raftermünde
Rakmentes pomuiža
Ragahr
Racari, Ragares
Ragawik
Ragaviki
Ragenhof
Ragu muižaJelgavas apr.
Raggasem, Raggazeem
Ragaciems
Raggenhof
Ragi 2
Raggenhof, Hexenberg
Ragana
Raggezem
Ragaciems
Rahden
Saule
Rahden; Alt-; Krons-Pastorats-Widme
Vecsaules kroņa mācītājmuižas vidme
Rahden; Alt-; Küsterats-Widme
Vecsaules ķesterāta vidme
Rahden; Alt-; Pastorat
Vecsaules mācītājmuiža
Rahden; Neu-; Küsterats-Widme
Jaunsaules ķesterāta vidme
Rahsen
Rasas
Raiben
Raibi
Rainhof
Raini 2
Rainis
Raina
Raiskum
Raiskums
Raiskum
Raiskuma privātmuiža
Raiskum
Raiskuma muižaCēsu apr.
Raitzen, Raitzin
Raicene
Rajen
Rajeni
Rajpol
Raipole
Rakau, Rakowo
Rakova
Rakuppen
Rakupe
Rambau
Jaundreimani
Rambothen, Ringmundshof, Rungundshof, Menzdorf
Rembate
Ramdam
Viskaļu muižaRīgas apr.
Ramdan
Viskaļi
Ramdan
Viskaļu kroņa muiža
Ramdan, Ramdans
Viskali
Ramelshof
Rāmuļu privātmuiža
Ramelshof
Rāmuļu muižaCēsu apr.
Ramelshof
Ramuli
Ramgen
Ramji
Ramkau
Rankas privātmuiža
Ramkau
Rankas muižaCēsu apr.
Ramkau
Ranka
Ramkenhof
Dunupurvi
Ramman
Ramanis
Ramme
Ramji
Rammenhof
Ramas privātmuiža
Rammenhof
Ramava
Rammenhof
Ramas muiža
Rammenhof
Ramas muižaRīgas apr.
Rammenhof
Dripatu privātmuiža
Rammenhof
Dripati
Rammenhof, Tyrsen
Rama
Ramneek
Ramnieki
Ramneeken
Ramnieki 1, 2
Ramotzky
Ieriķu privātmuiža
Ramotzky
Ieriķu muižaCēsu apr.
Ramotzky, Erichshof
Ieriki
Ramslau, Ramslowa
Ramslova
Ramuxten
Ramuksti
Randaten
Randate
Randol
Arendoles muižaDaugavpils apr.
Rangatsch
Ranguči
Ranken
Raņķu muižaKuldīgas apr.
Ranken
Raņķu kroņa muiža
Ranken
Raņķu kroņa muiža
Ranken
Ranķi
Ranken
Ranki
Rantzen
Rencēnu privātmuiža
Rantzen
Rancani
Ranzen
Rencēnu muižaValmieras apr.
Ranzen
Rencēni
Rapaden
Rapatciems
Rappe
Rapas
Rasnehof ; Rassenhof
Folvarova
Rasnul
Rasnuli
Rassitzky
Rasici
Rassuthen
Rasutes pomuiža
Ratesem-Jespar
Ezesviedri
Ratneek
Ratnieki
Ratnitzen
Ratniceni
Ratschan
Račani
Ratschewa
Račeva
Ratshof
Ratsmuiža
Rattenau
Zuzas
Ratteneck, Rattenek
Ratnieki 2-4
Ratzeburg
Zeidriši
Ratzen
Raceni
Rauden
Raužu privātmuiža
Rauden
Rauži
Rauden
Raudas privātmuiža
Rauden
Raudas muižaTukuma apr.
Rauden
Raudas 1, 2
Rauden (Tukums)
Rauda
Rauden 2, Gross Rauden
Radzinciems
Ra